Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Oprogramowanie open source na platformie Azure

Dostosowuj i uruchamiaj swoje aplikacje przy użyciu najlepszego w swojej klasie oprogramowania typu open source na platformie Azure.

Wprowadzaj innowacje szybciej i bezpieczniej dzięki oprogramowaniu open source na platformie Azure

Ulepsz współpracę

Przyciągnij i zatrzymaj najlepsze talenty oraz usprawnij pracę zespołową i współpracę. Przyspiesz pracę deweloperów — wprowadzaj innowacje, zwiększając możliwości zespołów deweloperów.

Zwiększ bezpieczeństwo

Twórz rozwiązania na wysoce bezpiecznej platformie w chmurze zaprojektowanej z myślą o ochronie danych i zasobów firmy. Uzyskaj proaktywny, kompleksowy zakres zgodności.

Elastyczne opracowywanie

Zyskaj swobodę przenoszenia swojej aplikacji w dowolne miejsce. Pracuj płynnie i elastycznie lokalnie, w środowisku hybrydowym lub wielochmurowym albo na urządzeniach brzegowych.

Azure — chmura napędzająca wyścig kosmiczny

"Dzięki potędze oprogramowania typu open source, możliwościom obliczeniowym zapewnianym przez rozwiązanie HPE Spaceborne Computer-2 i skalowalności platformy Azure umożliwiamy deweloperom tworzenie kosmicznych rozwiązań z szybkością nie z tej ziemi."

— Kevin Mack, starszy inżynier oprogramowania, Microsoft

Przyspiesz pracę deweloperów dzięki oprogramowaniu open source na platformie Azure

"Możliwość korzystania z narzędzi typu open source pozwala nam też działać szybciej i pomaga wrócić do miejsca, w którym naprawdę powinniśmy być — czyli przy rozwiązywaniu problemów."

—Zack Fuller, PPL Back-End Infrastructure and Security, StopWatch

Zapoznaj się z tworzeniem architektury rozwiązań na platformie Azure

Kontenery

Automatyzuj wdrażanie i skalowanie aplikacji konteneryzowanych oraz zarządzanie nimi za pomocą platformy Kubernetes.

Bazy danych

Zapoznaj się z systemami zarządzania zarówno tradycyjnymi, jak i relacyjnymi bazami danych oraz rozwiązaniami do obsługi danych big data.

DevOps

Kompiluj, testuj i wdrażaj dowolną aplikację — w chmurze lub lokalnie — aby stale dostarczać wartość użytkownikom końcowym za pomocą usługi Azure DevOps.

Analizy

Zobacz opcje analizy — niezależnie od tego, czy Twoja organizacja dopiero zaczyna oceniać narzędzia analityczne oparte na chmurze, czy rozwija bieżące implementacje.

Uczenie maszynowe

Dowiedz się, jak trenować i wdrażać modele, a także zarządzać cyklem życia uczenia maszynowego za pomocą zasobów usługi Azure Machine Learning, w tym samouczków, przykładów kodu i dokumentacji interfejsu API.

Zoptymalizuj swoje inwestycje w oprogramowanie typu open source na platformie Azure

 • Linux

  Uzyskaj natywne środowisko systemu Linux dla każdego obciążenia

  Bezpiecznie i wygodnie zarządzaj swoimi obciążeniami w systemie Linux — najszybciej rozwijającej się platformie w środowisku Azure, obejmującej zasoby obliczeniowe, kontenery, dane, usługi zarządzane i oprogramowanie jako usługę w systemie Linux. Korzystaj z wbudowanych funkcji tożsamości, zabezpieczeń, zarządzania i pracy hybrydowej.

 • Zyskaj elastyczność wyboru na potrzeby tworzenia nowoczesnych aplikacji

  Szybko wprowadzaj innowacje, korzystając z architektur natywnych dla chmury. Modernizuj aplikacje szybciej dzięki w pełni zarządzanej usłudze Kubernetes. Twórz aplikacje bez aprowizowania infrastruktury i zarządzania nią przy użyciu usługi Azure Functions. Połącz w pełni zintegrowane funkcje metodyki DevOps i mikrousługi, aby zwiększyć elastyczność.

Automatyzuj przepływy pracy od kodu do chmury za pomocą usługi GitHub i platformy Azure

 • Twórz, testuj i wdrażaj kod z repozytorium GitHub na platformie Azure, aby szybciej tworzyć niezawodne i bezpieczniejsze aplikacje — i dystrybuuj je globalnie.
 • Oszczędzaj czas, automatyzując potok wydania za pomocą ciągłej integracji i ciągłego wdrażania.
 • Twórz zautomatyzowane przepływy pracy z natywną obsługą typowych scenariuszy, takich jak aplikacje kontenerowe w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), witryny internetowe w usłudze Azure App Service, dane relacyjne w usłudze Azure SQL Database lub aplikacje sterowane zdarzeniami w usłudze Azure Functions — wszystko dzięki funkcji GitHub Actions dla platformy Azure.
Lista kontrolna przepływu pracy

Ekosystem open source platformy Azure

Korzystaj z usług zapewniających bezproblemową obsługę tożsamości, zabezpieczeń i rozliczeń, tworzonych, obsługiwanych i wspieranych za pośrednictwem ujednoliconej bazy kodu, której powstanie było możliwe dzięki partnerom koncentrującym swoje wysiłki na platformie Azure i ich zaangażowaniu w oprogramowanie typu open source.

Logo Red Hat

Wysoce dostępne, w pełni zarządzane klastry OpenShift na żądanie, monitorowane i obsługiwane przez firmy Microsoft i Red Hat.

Analizy przypadków
Liantis
Lufthansa Technik

Zasoby
Tworzenie klastra usługi Azure Red Hat OpenShift 4
Nawiązywanie połączenia z klastrem usługi Azure Red Hat OpenShift 4

W usłudze GitHub
Red Hat
OpenShift

Azure Databricks

Uzyskuj szczegółowe informacje ze wszystkich swoich danych i twórz rozwiązania sztucznej inteligencji z użyciem usługi Azure Databricks.

Analizy przypadków

AdInte

INTEGRIS Health

Zasoby

Szybki start: Tworzenie obszaru roboczego usługi Azure Databricks z klastrami Apache Spark

Nauka o danych i uczenie maszynowe w usłudze Azure Databricks

W usłudze GitHub

Databricks

Koalas: interfejs pandas API na platformie Apache Spark

Hashicorp

Zautomatyzuj aprowizację i zabezpieczenia za pomocą narzędzia Terraform w infrastrukturze platformy Azure, zapewniając, że zasady są skodyfikowane, współużytkowane, zarządzane i wykonywane w ramach spójnego przepływu pracy.

Analizy przypadków

Liantis

Zasoby

Wprowadzenie: Konfigurowanie narzędzia Terraform w usłudze Azure Cloud Shell za pomocą powłoki Bash

Konfigurowanie maszyny wirtualnej z systemem Linux za pomocą infrastruktury na platformie Azure przy użyciu programu Terraform

W usłudze GitHub

Hashicorp

Terraform

Redis Labs

Łatwo i ekonomicznie skaluj wydajność, dodając do architektury aplikacji warstwę szybkiego buforowania zapewniającą zalety w pełni zarządzanej usługi.

Analizy przypadków

Kainos

Jotun Group

Zasoby

Szybki start: Tworzenie pamięci podręcznej Redis Enterprise

W usłudze GitHub

Redis

Redis Python Client

Logo Elastic

Usprawnij wyszukiwanie, monitorowanie kondycji i zabezpieczenia w przedsiębiorstwie, używając elastycznego stosu wdrożonego na platformie Azure.

Zasoby

Jak wdrożyć rozwiązanie Elastic na platformie Azure i zarządzać nim

W usłudze GitHub

Elastic

Bezpłatny i otwarty, rozproszony aparat wyszukiwania RESTful

Suse

Uzyskaj bezproblemową integrację między systemem SUSE Linux i platformą Azure dla wszystkich aplikacji w chmurze o znaczeniu krytycznym.

Analizy przypadków

Kennametal

Chobani

Zasoby

Wprowadzenie do systemu SUSE Linux Enterprise Server na platformie Microsoft Azure

SUSE Studio: Integracja z platformą Windows Azure

W usłudze GitHub

SUSE

Usługa autoryzacji i fronton dla rejestru platformy Docker

Cloudera

Osiągaj więcej za pomocą swoich aplikacji i danych dzięki wiodącej w branży platformie Cloudera do uczenia maszynowego i zaawansowanej analizy na platformie Azure.

Analizy przypadków

Rockwell Automation

Lufthansa Technik

Zasoby

Tworzenie prywatnego środowiska magazynowania danych przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS)

Tworzenie aplikacji uczenia maszynowego

W usłudze GitHub

Cloudera

Interakcja z platformą Apache Spark z dowolnego miejsca za pomocą interfejsu REST typu open source Livy

Confluent

Rozpocznij przesyłanie strumieniowe za pomocą chmury Confluent na platformie Azure w ciągu kilku sekund dzięki skalowalnym klastrom i standardowym w branży funkcjom zabezpieczeń.

Zasoby

Co to jest platforma Apache Kafka for Confluent Cloud?

Szybki start: Wprowadzenie do platformy Apache Kafka for Confluent Cloud

Zarządzanie zasobami platformy Confluent Cloud

W usłudze GitHub

Confluent

Baza danych przeznaczona dla aplikacji przetwarzania strumieniowego

Docker

Uruchamiaj nowoczesne i tradycyjne aplikacje dla systemu Linux lub Windows z zabezpieczeniami, wsparciem i skalowaniem klasy korporacyjnej, jednocześnie obniżając koszty operacyjne i zwiększając wydajność.

Analizy przypadków

Sphera

Impact Observatory

Zasoby

Przyspieszanie pracy deweloperów za pomocą platform Docker i Azure

Jak wdrażać kontenery w usłudze Azure ACI przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Docker

W usłudze GitHub

Docker

Definiowanie i uruchamianie aplikacji wielokontenerowych

Canonical

Uzyskaj zoptymalizowane pod kątem platformy Azure składniki jądra i przestrzeni użytkowników utworzone na podstawie najnowszych wersji z ulepszonymi funkcjami zabezpieczeń i zgodności.

Analizy przypadków

Amesite Inc

Zasoby

Szybki start: tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux w witrynie Azure Portal

Przygotowywanie maszyny wirtualnej systemu Ubuntu dla platformy Azure

W usłudze GitHub

Canonical

Oficjalny strumień zwrotny elementu cloud-init: inicjowanie wystąpienia chmury

MongoDB

Obsługa transakcji, wyszukiwania, analizy i przypadków użycia urządzeń przenośnych dla strategicznych inicjatyw biznesowych i ważnych aplikacji przy użyciu typowego interfejsu zapytań i typowego modelu danych.

Analizy przypadków

Lufthansa Technik

Zasoby

Jak uruchamiać bazę danych MongoDB na platformie Azure

W usłudze GitHub

MongoDB

Baza danych MongoDB

Deweloperzy dzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi używania rozwiązań open source na platformie Azure

Dowiedz się, dlaczego deweloperzy z całego świata używają platformy Azure do rozwiązywania najważniejszych problemów i kompilowania bez obaw. Aby poznać zdanie większej liczby deweloperów, odwiedź witrynę Historie deweloperów.

Kontynuuj naukę przy użyciu tych zasobów typu open source

Eksploruj oprogramowanie open source w firmie Microsoft

Odkryj projekty i społeczności, uzyskaj dostęp do narzędzi oraz czytaj blogi o firmie Microsoft i oprogramowaniu typu open source.

Rozwiń swoją karierę dzięki praktycznym szkoleniom

Rozwiń swoje umiejętności techniczne w zakresie oprogramowania open source, korzystając ze wskazówek krok po kroku.

Odkrywaj, testuj i wdrażaj rozwiązania typu open source

Zapoznaj się z bogatym katalogiem rozwiązań typu open source i aplikacji dla przedsiębiorstw — certyfikowanych i zoptymalizowanych pod kątem działania na platformie Azure.

Seria poświęcona programowaniu aplikacji

Rozwijaj umiejętności, korzystając z materiałów do samodzielnej nauki i transmisji na żywo wydarzeń prowadzonych przez ekspertów technicznych.

Blog poświęcony oprogramowaniu open source na platformie Azure

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, które ułatwią elastyczne programowanie i szybkie wprowadzanie innowacji.

Wypróbuj bezpłatnie platformę Azure

Korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy oraz uzyskaj dostęp do ponad 55 innych zawsze bezpłatnych usług. Otrzymasz też środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu pierwszych 30 dni.

Główny pulpit nawigacyjny na platformie Azure z wyświetlonymi usługami, ostatnio używanymi zasobami, przydatnymi linkami i nie tylko