Co to są chmury publiczne, prywatne i hybrydowe?

Informacje o opcjach

Gdy już poznasz podstawowe zasady chmury obliczeniowej, która w uproszczeniu polega na dostarczaniu usług obliczeniowych przez Internet, dowiesz się, że zasoby w chmurze można wdrożyć na wiele sposobów. Opcje wdrażania obejmują chmurę publiczną, prywatną i hybrydową. Wszystkie trzy scenariusze dają podobne korzyści, w tym opłacalność, wydajność, niezawodność i skalowalność — lecz wybór metody wdrożenia zależy od potrzeb biznesowych.

Co to jest chmura publiczna?

Chmury publiczne to najbardziej popularny sposób wdrażania chmury obliczeniowej. Zasoby w chmurze (takie jak serwery i magazyn) należą do zewnętrznych dostawców usług w chmurze, którzy obsługują je i udostępniają przez Internet. Platforma Microsoft Azure jest przykładem chmury publicznej. W przypadku chmury publicznej cały sprzęt, oprogramowanie i pozostała infrastruktura pomocnicza należą do dostawcy chmury i to on nimi zarządza. W chmurze publicznej używasz tego samego sprzętu i magazynu oraz tych samych urządzeń sieciowych co inne organizacje, które dzierżawią chmurę. Dostęp do usług i zarządzanie kontem odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej. Wdrożenia chmury publicznej są często używane do udostępniania internetowej poczty e-mail, aplikacji biurowych w trybie online, magazynu oraz środowisk do testowania i opracowywania.

Zalety chmur publicznych:

 • Niższe koszty — nie ma potrzeby kupowania sprzętu ani oprogramowania, a opłaty są naliczane tylko za użyte usługi.
 • Bez konserwacji — wykonuje ją dostawca usług.
 • Prawie nieograniczona skalowalność — zasoby na żądanie są dostępne na potrzeby wymagań biznesowych.
 • Wysoka niezawodność — ogromna sieć serwerów stanowi zabezpieczenie przed awarią.

Co to jest chmura prywatna?

Chmura prywatna to zasoby obliczeniowe używane wyłącznie przez jedną firmę lub organizację. Chmura prywatna może fizycznie znajdować się w lokalnym centrum danych organizacji lub być hostowana przez dostawcę usług będącego firmą zewnętrzną. W przypadku chmury prywatnej usługi i infrastruktura są zawsze utrzymywane w sieci prywatnej, a sprzęt i oprogramowanie są przeznaczone jedynie dla Twojej organizacji. W ten sposób chmura prywatna może ułatwić organizacji dostosowanie zasobów pod kątem specyficznych wymagań infrastruktury IT. Chmury prywatne są często używane przez agencje rządowe, instytucje finansowe i inne organizacje, od średnich do dużych, w przypadku których krytyczne operacje biznesowe wymagają zwiększonej kontroli nad środowiskiem.

Zalety chmur prywatnych:

 • Większa elastyczność — organizacja może dostosować środowisko chmury pod kątem konkretnych wymagań biznesowych.
 • Wyższy poziom zabezpieczeń — zasoby nie są współdzielone z innymi, więc jest możliwe zastosowanie wyższego poziomu kontroli i zabezpieczeń.
 • Duża skalowalność — chmury prywatne mogą korzystać ze skalowalności i wydajności chmury publicznej.

Co to jest chmura hybrydowa?

Często takie rozwiązanie jest określane jako łączące najlepsze cechy pozostałych dwóch. Chmury hybrydowe łączą infrastrukturę lokalną, czyli chmury prywatne, z chmurami publicznymi, dzięki czemu możesz skorzystać z zalet ich obu. W chmurze hybrydowej dane i aplikacje mogą być przenoszone między chmurami prywatnymi i publicznymi, co jest bardziej elastyczne i udostępnia więcej opcji wdrożenia. Na przykład możesz użyć chmury publicznej do przetwarzania dużych zadań z niskimi wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń, takich jak obsługa internetowej poczty e-mail. Chmura prywatna (lub inna infrastruktura lokalna) może być przeznaczona dla wrażliwych operacji krytycznych dla firmy, takich jak raportowanie finansowe. W chmurze hybrydowej jest także możliwe przenoszenie dużego ruchu do chmury publicznej. Taka sytuacja występuje, gdy aplikacja lub zasób działa w chmurze prywatnej do momentu wystąpienia nagłego wzrostu zapotrzebowania (takiego jak wydarzenie sezonowe, np. zakupy online lub wypełnianie zeznań podatkowych). Organizacja może wtedy w krótkim czasie przenieść ruch do chmury publicznej w celu skorzystania z dodatkowych zasobów obliczeniowych.

Zalety chmur hybrydowych:

 • Kontrola — Twoja organizacja może zachować infrastrukturę prywatną na potrzeby poufnych zasobów.
 • Elastyczność — możesz skorzystać z dodatkowych zasobów w chmurze publicznej, gdy będzie to potrzebne.
 • Opłacalność — możliwość skalowania do chmury publicznej oznacza płacenie za dodatkową moc obliczeniową tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna.
 • Łatwość — przejście do chmury nie musi być przytłaczającym zadaniem, ponieważ możesz migrować stopniowo — rozkładając obciążenia w czasie.

Opcje wdrażania

Jak widać, chmura udostępnia wiele opcji wdrożeń dopasowanych do potrzeb każdej organizacji. Dowiedz się więcej o chmurze obliczeniowej:

Bezpłatne konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Zacznij już dziś

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok dodatkowych usług systemu Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej