Usługa Kubernetes na platformie Azure

Zawsze z myślą o przedsiębiorstwach

Wdrażanie platformy Kubernetes w oparciu o wiedzę przedsiębiorstw

Spraw, aby platforma Kubernetes stała się mocną stroną Twojej organizacji za pomocą usługi Kubernetes na platformie Azure. Twórz przy wykorzystaniu doświadczeń tysięcy zaangażowanych klientów. Zapoznaj się z tym wideo i zobacz, jak zrobili to inni.

Tysiące

interakcji z przedsiębiorstwami, na podstawie których opracowano najlepsze rozwiązania

3500

ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na zabezpieczeniach danych i prywatności

365

dni w roku — dostępność pomocy technicznej ze strony certyfikowanych dostawców usług

Wbudowane najlepsze rozwiązania

Otrzymuj proaktywne i umożliwiające podejmowanie działań rekomendacje pod kątem zabezpieczania zasobów, utrzymywania higieny klastrów i zwiększania wydajności operacyjnej.

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw

Get support from Kubernetes Certified Service Providers and a self-service experience for faster diagnostics and troubleshooting.

Wielowarstwowe zabezpieczenia

Wdrażaj wzmocnione zabezpieczenia i warstwy izolacji zasobów obliczeniowych, danych i sieci.

Ujednolicone zarządzanie

Enable consistent configuration and governance across clouds, on-premises, and edge with Azure Arc.

Przykład wbudowanych najlepszych rozwiązań

Wbudowane najlepsze rozwiązania

Optimize your Kubernetes deployments with real-time personalized recommendations based on our knowledge from working with thousands of enterprise customers. Automatically analyze the configuration of your Azure Kubernetes Service cluster and usage telemetry, proactively identify potential issues, and get guidance from Azure Advisor. Advisor helps you improve performance, availability and Kubernetes cluster security before there's a problem.

Whether you're a new or a seasoned Kubernetes user, receive industry best practices and an experience that offers guidance like pre-defined policies and flags for any unexpected deprecated Kubernetes APIs. Explore cost optimization strategies including spot node pools with cluster autoscaler, enforcement of Kubernetes resource quotas using Azure Policy, and optimization of the data tier.

Wielowarstwowe zabezpieczenia

Wzmocnij zabezpieczenia i wdróż warstwy izolacji systemu operacyjnego, zasobów obliczeniowych, danych i sieci dzięki spójnym mechanizmom zarządzania konfiguracją, tożsamością, wpisami tajnymi i zasadami.

Konsekwentnie wymuszaj reguły zgodności dla klastrów oraz potoków ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) przy użyciu usługi Azure Policy opartej na otwartym agencie zasad. Stosuj szczegółową kontrolę tożsamości i dostępu w usłudze Azure Active Directory i uzyskaj niezrównane funkcje zarządzania zabezpieczeniami, inteligentnego wykrywania zagrożeń i rekomendacje z akcjami dzięki integracji z usługą Azure Security Center.

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw

Zapewnij sobie spokój dzięki współpracy z architektami rozwiązań firmy Microsoft lub naszych partnerów. Uzyskaj pomoc w planowaniu i wdrażaniu rozwiązania Kubernetes — od testowania po skalowanie. Jako klient masz też dostęp do pomocy technicznej w dowolnym momencie.

Szybciej określaj główne przyczyny typowych problemów z klastrami Kubernetes dzięki inteligentnemu narzędziu do samodzielnej diagnostyki w witrynie Azure Portal. Korzystaj z technologii używanych też przez zespoły obsługi klienta firmy Microsoft do analizowania, wykrywania i rozwiązywania typowych problemów takich jak niewystarczające zasoby, brak pojemności podsieci i błędy autoryzacji węzła.

Ujednolicone zarządzanie w różnych środowiskach

Organize and govern Kubernetes clusters and servers that are sprawling across clouds, datacenters, and edge with Azure Arc. Enforce organization standards and assess compliance at scale with Azure Policy. Get a centralized real time view of performance and health with Azure Monitor.

Achieve application management at scale with DevOps-based techniques for ultimate consistency across Azure Kubernetes Service and other Arc-enabled Kubernetes clusters in different environments.

Uzyskaj pomoc techniczną odpowiednią do etapu wdrażania platformy Kubernetes

Poznaj podstawy platformy Kubernetes od jej współzałożyciela

Rozpocznij pracę dzięki tej serii filmów wideo z prezentacjami współzałożyciela platformy Kubernetes, Brendana Burnsa.

Obejrzyj serię wideo

Znajdź zasoby ułatwiające wdrażanie

Poznaj zasoby dotyczące platformy Kubernetes, w tym wideo, artykuły, książki i techniczne seminaria internetowe.

Zobacz opcje szkoleń i ćwiczeń dotyczących platformy Kubernetes

Poznaj strategie optymalizacji kosztów dla aplikacji natywnych dla chmury na platformie Azure

Dowiedz się, w jaki sposób platforma Kubernetes na platformie Azure może pomóc w obniżeniu kosztów aplikacji natywnych dla chmury.

Weź udział w kursie online dotyczącym optymalizacji kosztów zasobów obliczeniowych

Skorzystaj z listy kontrolnej dotyczącej wdrażania platformy Kubernetes

Zobacz, co należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania platformy Kubernetes — od testowania po skalowanie — w zakresie zabezpieczeń, operacji, zarządzania cyklem życia aplikacji i architektury. Znajdź potrzebne odpowiedzi, korzystając z szablonów, przykładów kodu, samouczków opracowanych przez ekspertów i artykułów przedstawiających najlepsze rozwiązania stosowane w rzeczywistości.

Zobacz przewodnik Cloud Adoption Framework dla platformy Kubernetes

Learn about AKS Production Baseline

Get recommendations for networking, security, identity, management, and monitoring of the cluster based on your organization's business requirements.

Read the docs

Watch videos

Get expert guidance

Join AKS Office Hours for the latest on Kubernetes from Microsoft Kubernetes engineers and Azure Kubernetes experts.

Dowiedz się więcej

Te organizacje osiągnęły sukces, korzystając z usługi Kubernetes na platformie Azure

Hafslund
Maersk
Xbox One
Daimler

Uruchom usługę Kubernetes na platformie Azure

 • Azure Kubernetes Service (AKS): Wysoce dostępna, bezpieczna i w pełni zarządzana usługa Kubernetes
 • Azure Red Hat OpenShift: W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat
 • Azure Container Instances: usługa umożliwiająca uruchamianie kontenerów na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Funkcje i usługi dla przedsiębiorstw w ramach usługi Kubernetes na platformie Azure

Azure Policy

Wdrażaj i wymuszaj reguły definiowane dla wielu klastrów i potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Śledź, weryfikuj i ponownie konfiguruj węzły, zasobniki i obrazy kontenerów, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi.

Azure Security Center

Uzyskaj niezrównane funkcje zarządzania zabezpieczeniami, inteligentnego wykrywania zagrożeń i rekomendacje z akcjami dotyczące zgodności.

Azure Advisor

Skorzystaj z inteligentnych rekomendacji zwiększania wydajności, efektywności operacyjnej, dostępności i bezpieczeństwa Twoich aplikacji.

Azure Arc

Wdrażaj aplikacje Kubernetes w różnych środowiskach i zarządzaj nimi za pomocą technik DevOps. Miej pewność, że aplikacje są spójnie wdrażane i konfigurowane z poziomu kontroli źródła.

Azure Cosmos DB

Wdróż w pełni zarządzaną usługę bazy danych z gotową do użycia funkcją dystrybucji globalnej i jawną replikacją wielowzorcową. Korzystaj z milisekundowych opóźnień odczytu i zapisu w 99. percentylu, automatycznego i elastycznego skalowania przepływności i pamięci na całym świecie, wysokiej dostępności na poziomie 99,999% oraz pięciu odpowiednio zdefiniowanych poziomów spójności, wspieranych przez wiodące w branży kompleksowe umowy SLA.

Azure Machine Learning

Szybciej wdrażaj modele dzięki usłudze uczenia maszynowego klasy korporacyjnej. Wprowadzaj innowacje na bezpiecznej i zaufanej platformie zaprojektowanej pod kątem odpowiedzialnych rozwiązań AI oraz wspieraj współpracę w zespole dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom MLOps — DevOps dla uczenia maszynowego.

Wspieraj zespoły we wdrażaniu platformy Kubernetes w dużej skali

Architekci

Czy tworzysz aplikacje zorientowane na interfejsy API, funkcje rekomendacji w czasie rzeczywistym, platformy handlowe, czy aplikacje rozproszone geograficznie, wybierz usystematyzowane podejście do tworzenia skalowalnych, odpornych i wysoce dostępnych aplikacji, oparte na sprawdzonych rozwiązaniach naszych klientów.

Menedżerowie ds. infrastruktury i operacji

Aplikacje wprowadzane do środowiska produkcyjnego często obejmują wiele kontenerów wdrożonych w klastrze serwerów, co zwiększa złożoność operacyjną i pochłania czas, który można by przeznaczyć na działania zwiększające wartość dla klientów. Skorzystaj z w pełni zarządzanej usługi Kubernetes, takiej jak Azure Kubernetes Service, aby zautomatyzować aprowizację, uaktualnianie, monitorowanie i skalowanie zasobów obliczeniowych.

Programiści

Bezproblemowo zintegruj swoje preferowane środowisko IDE, proces ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz narzędzia do monitorowania z zarządzaną platformą Kubernetes zaprojektowaną z myślą o deweloperach, aby zautomatyzować przepływy pracy. Dzięki wbudowanym funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz monitorowania kondycji kontenerów możesz przyspieszyć proces przejścia od kodu przez kontener do klastra Kubernetes, poświęcając jedynie kilka minut na jego automatyzację.

Administrator zabezpieczeń

Korzystaj z chmury z wbudowanymi mechanizmami zabezpieczeń tożsamości, danych, sieci i aplikacji. Stosuj skalowalne zabezpieczenia klastrów za pomocą scentralizowanego, spójnego rozwiązania. Znacznie uprość inicjowanie i obsługę zgodnych środowisk dzięki usłudze Azure Policy. Zintegruj istniejącego dostawcę tożsamości swojej organizacji, na przykład usługę Azure Active Directory, z klastrem. Usługa Azure Security Center udostępnia funkcje takie jak skanowanie klastrów pod kątem luk w zabezpieczeniach, rekomendacje dotyczące zabezpieczeń, wzmacnianie środowisk i ochrona środowiska uruchomieniowego.

Typowe przypadki użycia usługi Kubernetes na platformie Azure w przedsiębiorstwie

Obsługa skoków na żądanie

Oferuj klientom szybkie i niezawodne usługi w okresach dużego natężenia ruchu związanych z sezonem lub innymi czynnikami.

 • Obsługuj skoki ruchu i sprzedaży dzięki natychmiastowemu elastycznemu skalowaniu bez konieczności zarządzania infrastrukturą.
 • Twórz szybkie i niezawodne środowiska użytkownika zapewniające małe opóźnienie dostępu do danych z dowolnego miejsca na świecie.
 • Uzyskaj wysoką dostępność w wielu centrach danych.

Zobacz pełną architekturę rozwiązania

Wdrażaj bezpieczny proces DevOps dla usługi AKS

Zwiększ elastyczność pracy zespołu dzięki usprawnionemu procesowi DevOps, zachowując najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 • Szybciej dostarczaj kod dzięki zarządzanemu środowisku Kubernetes i wbudowanym funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.
 • Przyspiesz dostęp do informacji zwrotnych dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.
 • Wdróż ciągłość zabezpieczeń i możliwość głębokiego śledzenia.

Zobacz całą architekturę referencyjną

Przejdź na model biznesowy SaaS oparty na interfejsach API

Dostosowuj i rozwijaj działania oraz umożliwiaj szybsze wprowadzanie innowacji, aby przekształcić możliwości w strategiczne zalety.

 • Twórz bramy interfejsów API i portale dla deweloperów w kilka minut i łatwo publikuj interfejsy API do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.
 • Obsługuj wszystkie schematy danych i szybko reaguj na nagłe zmiany.
 • Łącz się z usługami zaplecza w dowolnym miejscu i korzystaj z jednej lokalizacji do zarządzania wszystkimi interfejsami API, zabezpieczania ich i optymalizowania.

Przeczytaj historię klienta

Zobacz pełną architekturę rozwiązania

Błyskawiczne przesyłanie strumieniowe danych IoT

Pozyskuj i analizuj duże ilości danych IoT oraz generuj rekomendacje i szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym.

 • Pozyskuj dane w czasie rzeczywistym i utwórz potok przetwarzania umożliwiający wykrywanie i powiadamianie w kilka sekund.
 • Nawiązuj połączenia z usługami zaplecza uruchomionymi w dowolnej lokalizacji dzięki bezpiecznej bramie interfejsu API.
 • Elastycznie aprowizuj pojemność obliczeniową bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Przeczytaj historię klienta

Zobacz pełną architekturę rozwiązania

Spersonalizowane rekomendacje w czasie rzeczywistym

Pomóż klientom znaleźć to, co najbardziej się im spodoba.

 • Analizuj duże ilości danych w ciągu kilku milisekund.
 • Zapewnij wysoką wydajność i małe opóźnienie aplikacji na całym świecie.
 • Uzyskuj szybkie analizy dzięki modelom spójności danych z możliwością dostosowywania.

Przeczytaj historię klienta

Zobacz pełną architekturę rozwiązania

Operacje uczenia maszynowego

Szybciej wprowadzaj innowacje dzięki niezawodnej funkcji zarządzania cyklem życia uczenia maszynowego.

 • Twórz powtarzalne przepływy pracy na potrzeby śledzenia i spójnego dostarczania modeli.
 • Trenuj i wdrażaj modele w dowolnej lokalizacji dzięki zarządzanej usłudze Kubernetes korzystającej z wydajnych zasobów obliczeniowych opartych na procesorach GPU.
 • Automatyzuj procesy dzięki integracji z usługami Azure DevOps i GitHub i kompiluj na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Zobacz całą architekturę referencyjną

Co to jest Kubernetes?

Poznaj podstawy. Dowiedz się, jak szybciej tworzyć, dostarczać i skalować aplikacje konteneryzowane dzięki oprogramowaniu do organizowania kontenerów typu open source.

Dowiedz się więcej

Szkolenia i ćwiczenia dla platformy Kubernetes

Ułatw wdrażanie platformy Kubernetes dzięki programowi szkoleń obejmującemu wideo, artykuły, książki, praktyczne warsztaty i techniczne seminaria internetowe.

Zapoznaj się ze ścieżką szkoleniową

Try a Kubernetes workshop

Go through tasks to deploy a multi-container application to Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS).

Try the workshop

Praktyczne doświadczenie platformy Kubernetes

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje oparte na kontenerach i wdrażać je za pomocą platformy Azure. Pobierz kolekcję książek elektronicznych platformy Kubernetes.

Pobierz książki elektroniczne