Usługa Kubernetes na platformie Azure

Zawsze z myślą o przedsiębiorstwach

Wdrażanie platformy Kubernetes w oparciu o wiedzę przedsiębiorstw

Spraw, aby platforma Kubernetes stała się mocną stroną Twojej organizacji za pomocą usługi Kubernetes na platformie Azure. Twórz przy wykorzystaniu doświadczeń tysięcy zaangażowanych klientów. Zapoznaj się z tym wideo i zobacz, jak zrobili to inni.

Tysiące

interakcji z przedsiębiorstwami, na podstawie których opracowano najlepsze rozwiązania.

3500

ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na zabezpieczeniach danych i prywatności

365

dni w roku — dostępność pomocy technicznej ze strony certyfikowanych dostawców usług

Wbudowane najlepsze rozwiązania

Otrzymuj proaktywne i umożliwiające podejmowanie działań rekomendacje pod kątem zabezpieczania zasobów, utrzymywania higieny klastrów i zwiększania wydajności operacyjnej.

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw

Uzyskaj pomoc techniczną od certyfikowanych dostawców usług platformy Kubernetes i skorzystaj z samoobsługowego środowiska, aby przyspieszyć diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Wielowarstwowe zabezpieczenia

Wdrażaj wzmocnione zabezpieczenia i warstwy izolacji zasobów obliczeniowych, danych i sieci.

Ujednolicone zarządzanie

Konfiguruj środowiska lokalne, brzegowe i obejmujące wiele chmur oraz zarządzaj nimi w spójny sposób.

Wbudowane najlepsze rozwiązania

Zoptymalizuj wdrożenia platformy Kubernetes, korzystając ze spersonalizowanych rekomendacji udostępnianych w czasie rzeczywistym, opartych na wiedzy zdobytej podczas pracy z tysiącami klientów korporacyjnych. Automatycznie analizuj konfigurację klastra usługi Azure Kubernetes Service oraz dane telemetryczne dotyczące jego użycia, aktywnie wykrywaj potencjalne problemy i otrzymuj wskazówki z usługi Azure Advisor. Usługa Advisor pomaga w poprawie wydajności, dostępności i bezpieczeństwa klastra Kubernetes, zanim wystąpi jakikolwiek problem.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy doświadczonym użytkownikiem platformy Kubernetes, możesz skorzystać z najlepszych rozwiązań branżowych i wskazówek wynikających z doświadczenia, takich jak wstępnie zdefiniowane zasady oraz flagi dotyczące nieoczekiwanych przestarzałych interfejsów API platformy Kubernetes. Eksploruj strategie dotyczące optymalizacji kosztów obejmujące pule węzłów typu spot z automatycznym skalowaniem klastra, wymuszanie limitów przydziałów zasobów platformy Kubernetes przy użyciu usługi Azure Policy oraz optymalizację warstwy danych.

Wielowarstwowe zabezpieczenia

Wzmocnij zabezpieczenia i wdróż warstwy izolacji systemu operacyjnego, zasobów obliczeniowych, danych i sieci dzięki spójnym mechanizmom zarządzania konfiguracją, tożsamością, wpisami tajnymi i zasadami.

Konsekwentnie wymuszaj reguły zgodności dla klastrów oraz potoków ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) przy użyciu usługi Azure Policy opartej na otwartym agencie zasad. Stosuj szczegółową kontrolę tożsamości i dostępu w usłudze Azure Active Directory i uzyskaj niezrównane funkcje zarządzania zabezpieczeniami, inteligentnego wykrywania zagrożeń i rekomendacje z akcjami dzięki integracji z usługą Azure Security Center.

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw

Zapewnij sobie spokój dzięki współpracy z architektami rozwiązań firmy Microsoft lub naszych partnerów. Uzyskaj pomoc w planowaniu i wdrażaniu rozwiązania Kubernetes — od testowania po skalowanie. Jako klient masz też dostęp do pomocy technicznej w dowolnym momencie.

Szybciej określaj główne przyczyny typowych problemów z klastrami Kubernetes dzięki inteligentnemu narzędziu do samodzielnej diagnostyki w witrynie Azure Portal. Korzystaj z technologii używanych też przez zespoły obsługi klienta firmy Microsoft do analizowania, wykrywania i rozwiązywania typowych problemów takich jak niewystarczające zasoby, brak pojemności podsieci i błędy autoryzacji węzła.

Ujednolicone zarządzanie w różnych środowiskach

Organizuj klastry Kubernetes oraz serwery w różnych chmurach, centrach danych i środowiskach brzegowych, i zarządzaj nimi w usłudze Azure Arc.

Zarządzaj aplikacjami w dowolnej skali, korzystając z opartych na praktykach DevOps technik zapewniających najwyższy poziom spójności w usłudze Azure Kubernetes Service oraz w innych środowiskach klastrów Kubernetes współdziałających z usługą Arc.

Uzyskaj pomoc techniczną odpowiednią do etapu wdrażania platformy Kubernetes

Poznaj podstawy platformy Kubernetes od jej współzałożyciela

Rozpocznij pracę dzięki tej serii filmów wideo z prezentacjami współzałożyciela platformy Kubernetes, Brendana Burnsa.

Obejrzyj serię wideo

Znajdź zasoby ułatwiające wdrażanie

Poznaj zasoby dotyczące platformy Kubernetes, w tym wideo, artykuły, książki i techniczne seminaria internetowe.

Zobacz opcje szkoleń i ćwiczeń dotyczących platformy Kubernetes

Poznaj strategie optymalizacji kosztów dla aplikacji natywnych dla chmury na platformie Azure

Dowiedz się, w jaki sposób platforma Kubernetes na platformie Azure może pomóc w obniżeniu kosztów aplikacji natywnych dla chmury.

Weź udział w kursie online dotyczącym optymalizacji kosztów zasobów obliczeniowych

Skorzystaj z listy kontrolnej dotyczącej wdrażania platformy Kubernetes

Zobacz, co należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania platformy Kubernetes — od testowania po skalowanie — w zakresie zabezpieczeń, operacji, zarządzania cyklem życia aplikacji i architektury. Znajdź potrzebne odpowiedzi, korzystając z szablonów, przykładów kodu, samouczków opracowanych przez ekspertów i artykułów przedstawiających najlepsze rozwiązania stosowane w rzeczywistości.

Zobacz przewodnik Cloud Adoption Framework dla platformy Kubernetes

Te organizacje osiągnęły sukces, korzystając z usługi Kubernetes na platformie Azure

Hafslund
Maersk
Xbox One
Daimler

Uruchom usługę Kubernetes na platformie Azure

 • Azure Kubernetes Service (AKS): Wysoce dostępna, bezpieczna i w pełni zarządzana usługa Kubernetes
 • Azure Red Hat OpenShift: W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat
 • Azure Container Instances: usługa umożliwiająca uruchamianie kontenerów na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Funkcje i usługi dla przedsiębiorstw w ramach usługi Kubernetes na platformie Azure

Azure Policy

Wdrażaj i wymuszaj reguły definiowane dla wielu klastrów i potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Śledź, weryfikuj i ponownie konfiguruj węzły, zasobniki i obrazy kontenerów, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi.

Azure Security Center

Uzyskaj niezrównane funkcje zarządzania zabezpieczeniami, inteligentnego wykrywania zagrożeń i rekomendacje z akcjami dotyczące zgodności.

Azure Advisor

Skorzystaj z inteligentnych rekomendacji zwiększania wydajności, efektywności operacyjnej, dostępności i bezpieczeństwa Twoich aplikacji.

Azure Arc

Wdrażaj aplikacje Kubernetes w różnych środowiskach i zarządzaj nimi za pomocą technik DevOps. Miej pewność, że aplikacje są spójnie wdrażane i konfigurowane z poziomu kontroli źródła.

Azure Cosmos DB

Wdróż w pełni zarządzaną usługę bazy danych z gotową do użycia funkcją dystrybucji globalnej i jawną replikacją wielowzorcową. Korzystaj z milisekundowych opóźnień odczytu i zapisu w 99. percentylu, automatycznego i elastycznego skalowania przepływności i pamięci na całym świecie, wysokiej dostępności na poziomie 99,999% oraz pięciu odpowiednio zdefiniowanych poziomów spójności, wspieranych przez wiodące w branży kompleksowe umowy SLA.

Azure Machine Learning

Szybciej wdrażaj modele dzięki usłudze uczenia maszynowego klasy korporacyjnej. Wprowadzaj innowacje na bezpiecznej i zaufanej platformie zaprojektowanej pod kątem odpowiedzialnych rozwiązań AI oraz wspieraj współpracę w zespole dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom MLOps — DevOps dla uczenia maszynowego.

Wspieraj zespoły we wdrażaniu platformy Kubernetes w dużej skali

Architekci

Czy tworzysz aplikacje zorientowane na interfejsy API, funkcje rekomendacji w czasie rzeczywistym, platformy handlowe, czy aplikacje rozproszone geograficznie, wybierz usystematyzowane podejście do tworzenia skalowalnych, odpornych i wysoce dostępnych aplikacji, oparte na sprawdzonych rozwiązaniach naszych klientów.

Menedżerowie ds. infrastruktury i operacji

Aplikacje wprowadzane do środowiska produkcyjnego często obejmują wiele kontenerów wdrożonych w klastrze serwerów, co zwiększa złożoność operacyjną i pochłania czas, który można by przeznaczyć na działania zwiększające wartość dla klientów. Skorzystaj z w pełni zarządzanej usługi Kubernetes, takiej jak Azure Kubernetes Service, aby zautomatyzować aprowizację, uaktualnianie, monitorowanie i skalowanie zasobów obliczeniowych.

Programiści

Bezproblemowo zintegruj swoje preferowane środowisko IDE, proces ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz narzędzia do monitorowania z zarządzaną platformą Kubernetes zaprojektowaną z myślą o deweloperach, aby zautomatyzować przepływy pracy. Dzięki wbudowanym funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz monitorowania kondycji kontenerów możesz przyspieszyć proces przejścia od kodu przez kontener do klastra Kubernetes, poświęcając jedynie kilka minut na jego automatyzację.

Administrator zabezpieczeń

Korzystaj z chmury z wbudowanymi mechanizmami zabezpieczeń tożsamości, danych, sieci i aplikacji. Stosuj skalowalne zabezpieczenia klastrów za pomocą scentralizowanego, spójnego rozwiązania. Znacznie uprość inicjowanie i obsługę zgodnych środowisk dzięki usłudze Azure Policy. Zintegruj istniejącego dostawcę tożsamości swojej organizacji, na przykład usługę Azure Active Directory, z klastrem. Usługa Azure Security Center udostępnia funkcje takie jak skanowanie klastrów pod kątem luk w zabezpieczeniach, rekomendacje dotyczące zabezpieczeń, wzmacnianie środowisk i ochrona środowiska uruchomieniowego.

Typowe przypadki użycia usługi Kubernetes na platformie Azure w przedsiębiorstwie

Obsługa skoków na żądanie

Oferuj klientom szybkie i niezawodne usługi w okresach dużego natężenia ruchu związanych z sezonem lub innymi czynnikami.

 • Obsługuj skoki ruchu i sprzedaży dzięki natychmiastowemu elastycznemu skalowaniu bez konieczności zarządzania infrastrukturą.
 • Twórz szybkie i niezawodne środowiska użytkownika zapewniające małe opóźnienie dostępu do danych z dowolnego miejsca na świecie.
 • Uzyskaj wysoką dostępność w wielu centrach danych.

Zobacz pełną architekturę rozwiązania

Wdrażaj bezpieczny proces DevOps dla usługi AKS

Zwiększ elastyczność pracy zespołu dzięki usprawnionemu procesowi DevOps, zachowując najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 • Szybciej dostarczaj kod dzięki zarządzanemu środowisku Kubernetes i wbudowanym funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.
 • Przyspiesz dostęp do informacji zwrotnych dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.
 • Wdróż ciągłość zabezpieczeń i możliwość głębokiego śledzenia.

Zobacz całą architekturę referencyjną

Przejdź na model biznesowy SaaS oparty na interfejsach API

Dostosowuj się, rozwijaj i przyspiesz innowacje, aby przekuć szanse na strategiczną przewagę.

 • Twórz bramy interfejsów API i portale dla deweloperów w kilka minut i łatwo publikuj interfejsy API do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.
 • Obsługuj wszystkie schematy danych i szybko reaguj na nagłe zmiany.
 • Łącz się z usługami zaplecza w dowolnym miejscu i korzystaj z jednej lokalizacji do zarządzania wszystkimi interfejsami API, zabezpieczania ich i optymalizowania.

Przeczytaj historię klienta

Zobacz pełną architekturę rozwiązania

Błyskawiczne przesyłanie strumieniowe danych IoT

Pozyskuj i analizuj duże ilości danych IoT i generuj rekomendacje i analizy w czasie rzeczywistym.

 • Pozyskuj dane w czasie rzeczywistym i utwórz potok przetwarzania umożliwiający wykrywanie i powiadamianie w kilka sekund.
 • Nawiązuj połączenia z usługami zaplecza uruchomionymi w dowolnej lokalizacji dzięki bezpiecznej bramie interfejsu API.
 • Elastycznie aprowizuj pojemność obliczeniową bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Przeczytaj historię klienta

Zobacz pełną architekturę rozwiązania

Spersonalizowane rekomendacje w czasie rzeczywistym

Pomóż klientom znaleźć to, co najbardziej się im spodoba.

 • Analizuj duże ilości danych w ciągu kilku milisekund.
 • Zapewnij wysoką wydajność i małe opóźnienie aplikacji na całym świecie.
 • Uzyskuj szybkie analizy dzięki modelom spójności danych z możliwością dostosowywania.

Przeczytaj historię klienta

Zobacz pełną architekturę rozwiązania

Operacje uczenia maszynowego

Szybciej wprowadzaj innowacje dzięki niezawodnej funkcji zarządzania cyklem życia uczenia maszynowego.

 • Twórz powtarzalne przepływy pracy na potrzeby śledzenia i spójnego dostarczania modeli.
 • Trenuj i wdrażaj modele w dowolnej lokalizacji dzięki zarządzanej usłudze Kubernetes korzystającej z wydajnych zasobów obliczeniowych opartych na procesorach GPU.
 • Automatyzuj procesy dzięki integracji z usługami Azure DevOps i GitHub i kompiluj na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Zobacz całą architekturę referencyjną

Co to jest Kubernetes?

Poznaj podstawy. Dowiedz się, jak szybciej tworzyć, dostarczać i skalować aplikacje konteneryzowane dzięki oprogramowaniu do organizowania kontenerów typu open source.

Dowiedz się więcej

Szkolenia i ćwiczenia dla platformy Kubernetes

Ułatw wdrażanie platformy Kubernetes dzięki programowi szkoleń obejmującemu wideo, artykuły, książki, praktyczne warsztaty i techniczne seminaria internetowe.

Zapoznaj się ze ścieżką szkoleniową

Najlepsze rozwiązania dotyczące platformy Kubernetes

Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi tworzenia aplikacji w usłudze AKS i zarządzania nimi, przygotowanymi dla operatorów klastrów i deweloperów.

Zapoznaj się z najlepszymi rozwiązaniami

Praktyczne doświadczenie platformy Kubernetes

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje oparte na kontenerach i wdrażać je za pomocą platformy Azure. Pobierz kolekcję książek elektronicznych platformy Kubernetes.

Pobierz książki elektroniczne