TERRA dla usługi Microsoft Azure Stack

Rozwiązanie TERRA dla usługi Microsoft Azure Stack to hybrydowa platforma w chmurze oparta na platformie Microsoft Azure opracowana wspólnie przez firmy Wortmann AG, Intel i Microsoft. Rozwiązanie TERRA dla usługi Microsoft Azure Stack umożliwia wdrażanie skalowalnych usług w chmurze platformy Microsoft Azure przy użyciu własnego centrum danych oraz utworzenie hybrydowego rozwiązania między środowiskiem usługi Microsoft Azure Stack i platformą Microsoft Azure.

Witryna sieci Web

TERRA dla usługi Microsoft Azure Stack

Kontakt

Zespół rozwiązania Wortmann Terra dla usługi Azure Stack w chmurze

cloud@wortmann.de

Zasoby

Przegląd rozwiązań

Informacje dla klientów zamierzających uzyskać zintegrowane systemy usługi Azure Stack

Arkusz z informacjami

Najnowszy arkusz z informacjami w usłudze Azure Stack

Obsługiwane kraje lub regiony

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Cypr
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Republika Czeska
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Włochy
 • Zjednoczone Królestwo