Ekosystem usługi Azure Stack

Dostępny już teraz w wersji Technical Preview 2

Możliwości platformy

Rozwijaj swoją firmę i zyskuj nowych klientów dzięki usłudze Azure Stack. Firma Microsoft zapewnia swobodę wyboru właściwego sprzętu dla Twojego oprogramowania. Usługa Azure Stack rozszerza te podstawowe zobowiązania na aplikacje następnej generacji. W zależności od potrzeb Twojej firmy, aplikacje są uruchamiane na platformie Azure lub w usłudze Azure Stack. Możliwości platformy wspomagają pracę całego ekosystemu IT — od twórców oprogramowania do producentów sprzętu. Nie obawiaj się inwestować w oferowane przez nich produkty, ponieważ firma Microsoft jest zaangażowana w ich powodzenie.

Tworzenie oprogramowania w ramach platformy Azure

Poprawne tworzenie oprogramowania platformy Azure oznacza, że Twoje inwestycje mogą zostać zespolone z każdą chmurą usługi Azure Stack oferującą niezbędne usługi. Popraw stopień wdrożenia dzięki portalowi Azure Marketplace. Stale ulepszaj swoje aplikacje, korzystając z usług PaaS znajdujących się w innych chmurach przeznaczonych dla klientów.

Wyświetl szablony społeczności

Projektowanie, wdrażanie i obsługiwanie rozwiązań platformy Azure

Aplikacje hybrydowe mogą oferować nowe sposoby rozwiązywania problemów. Wyobraź sobie jedną aplikację rozproszoną między różnymi chmurami, ale działającą w taki sam sposób w każdej z nich. Usługa Azure Stack otwiera nowe możliwości współpracy z klientami, dla których rozwiązanie hybrydowe okazuje się niezbędne.

Wdrażanie, dostosowywanie i obsługiwanie usługi Azure Stack

Każda chmura usługi Azure Stack daje możliwość wdrożenia systemu, dostosowania różnych funkcji oraz prowadzenia działań operacyjnych, co wiąże się z długoterminowym zaangażowaniem w spełnianie potrzeb klienta.

Obsługiwanie usług platformy Azure w centrum danych

Możesz uruchomić własną chmurę i zarabiać na usługach platformy Azure w swoim centrum danych. Bez przerwy rozwijaj działalność w chmurze, dodając coraz więcej usług platformy Azure, gdy tylko zostaną udostępnione. Utwórz, a następnie udostępnij wykaz oprogramowania platformy Azure dla dostarczanych przez Ciebie usług.