Ekosystem usługi Azure Stack

Możliwości platformy

Rozwijaj swoją firmę i zyskuj nowych klientów dzięki usłudze Azure Stack. Firma Microsoft od dawna zapewnia klientom elastyczność wyboru odpowiedniego sprzętu dla ich oprogramowania. Usługa Azure Stack rozszerza te podstawowe zobowiązania na wdrożenia następnej generacji. W zależności od potrzeb firmy aplikacje są uruchamiane na platformie Azure lub w usłudze Azure Stack. Możliwości platformy wspomagają pracę całego ekosystemu IT — od twórców oprogramowania po producentów sprzętu. Nie obawiają się oni inwestować w swoje produkty, ponieważ firma Microsoft jest zaangażowana w ich powodzenie.

Dowiedz się o zostaniu partnerem platformy Azure

Tworzenie oprogramowania w ramach platformy Azure

Kiedy poprawnie tworzysz oprogramowanie platformy Azure, Twoje inwestycje mogą zostać zespolone z każdą chmurą usługi Azure Stack oferującą wymagane usługi. Udostępniając swoje rozwiązanie w portalu Azure Marketplace, możesz zwiększyć liczbę użytkowników. Dodatkowo, stale ulepszaj swoje aplikacje, korzystając z usług PaaS znajdujących się także w innych chmurach usługi Azure Stack.

Wyświetl szablony społeczności

Projektowanie, wdrażanie i obsługiwanie rozwiązań platformy Azure

Aplikacje hybrydowe oferują nowe sposoby rozwiązywania problemów. Wyobraź sobie jedną aplikację rozproszoną między różnymi chmurami, ale działającą w taki sam sposób w każdej z nich. Usługa Azure Stack otwiera nowe możliwości współpracy z klientami potrzebującymi rozwiązania hybrydowego.

Wdrażanie, dostosowywanie i obsługiwanie usługi Azure Stack

Każda chmura usługi Azure Stack daje możliwość wdrożenia systemu, dostosowania różnych funkcji oraz prowadzenia działań operacyjnych, co spowoduje długoterminowe zaangażowanie w spełnianie określonych, związanych z chmurą, potrzeb klienta.

Obsługiwanie usług platformy Azure w centrum danych

Uruchom własną chmurę i zarabiaj na usługach platformy Azure w swoim centrum danych. Bez przerwy rozwijaj działalność w chmurze, dodając kolejne usługi platformy Azure, gdy tylko zostaną udostępnione. Utwórz, a następnie udostępnij wykaz oprogramowania platformy Azure dla dostarczanych przez Ciebie usług.