Pomiń nawigację

Oferta planu pomocy technicznej dla umów Enterprise Agreement

Warunki dla klientów:

Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną Standard (z wyjątkami) od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023r. klientom platformy Microsoft Azure, którzy spełniają wszystkie następujące wymagania kwalifikacyjne:

  • Kupili usługi platformy Microsoft Azure na podstawie umowy Enterprise Agreement (EA), Enrollment for Education Solutions, Server Cloud Enrollment (SCE) lub umowy klienta firmy Microsoft (MCA) od przedstawiciela firmy Microsoft.
  • Mają umowę dotyczącą platformy Azure, Azure Government lub Azure (Niemcy) z wyjątkiem kont pomocy technicznej Premier, zaawansowanej pomocy technicznej dla partnerów i kont usługi Microsoft Azure obsługiwanych przez firmę 21Vianet w Chinach.
  • Umowa musi zostać podpisana lub odnowiona w kwalifikującym się okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wszyscy nowi klienci, którzy zakupią usługi na platformie Azure po 1 lipca 2022 r., otrzymają pomoc techniczną Standardna platformie Azure bezpłatnie przez 12 miesięcy w trakcie okresu kwalifikacyjnego. 12-miesięczny okres rozpoczyna się w dniu podpisania lub odnowienia umowy.

Zastrzeżenia

Poprzez tę ofertę firma Microsoft może udostępnić pewne korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez dodatkowych opłat. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do otrzymania wynagrodzenia od instytucji rządowych za takie korzyści. Firma Microsoft zamierza zapewnić te korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podarunków, etyki oraz innymi regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych dóbr i usług. Firma Microsoft zamierza przekazać te usługi dla wyłącznej korzyści i do wyłącznego wykorzystania przez instytucje rządowe, a nie do wykorzystania lub dla osobistej korzyści poszczególnych pracowników instytucji rządowych.

Firma Microsoft może, wedle własnego uznania, w dowolnej chwili zakończyć tę ofertę pomocy technicznej w ramach umowy EA bądź zmienić lub poprawić jej warunki. Klient może zakończyć swój udział w ofercie pomocy technicznej w ramach umowy EA w dowolnym momencie, informując o tym firmę Microsoft na piśmie.

Często zadawane pytania

  • Ze strony klienta nie jest wymagane żadne działanie. Plan pomocy technicznej wszystkich kwalifikujących się klientów zostanie podwyższony do pomocy technicznej Standard w ciągu 45 dni. Po zalogowaniu do witryny Azure Portal i kliknięciu pozycji „Nowe żądanie obsługi” zobaczysz swoją subskrypcję planu pomocy technicznej w polu listy rozwijanej.

    Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj z menedżerem kont, zapoznaj się ze szczegółami na temat pomocy technicznej platformy Azure dla klientów z umowami Enterprise Agreement lub skorzystaj z linku do pomocy/pomocy technicznej w witrynie Azure Portal.

  • Dostęp do pomocy technicznej Standard będzie nadal możliwy przez kolejne 12 miesięcy po nadchodzącej dacie rocznicy. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści w ramach pomocy technicznej Standard, kliknij tutaj.

  • Nie. Tej oferty planu pomocy technicznej platformy Azure nie można przenosić ani zamieniać na jakiekolwiek inne korzyści.
  • Klienci korzystający z pomocy technicznej Premium i Unified Support obecnie otrzymują pomoc techniczną na wyższym poziomie niż pomoc dostępna w tej ofercie podniesienia poziomu planu w ramach umowy EA. Godziny świadczenia pomocy technicznej platformy Azure (usług rozwiązywania problemów) nie są odejmowane od umowy dotyczącej planu Premium lub Unified Support.
  • Aby dowiedzieć się więcej o tym, co obejmują poszczególne plany pomocy technicznej, odwiedź stronę pomocy technicznej platformy Azure, skontaktuj się z menedżerem kont lub skorzystaj z linku do pomocy/pomocy technicznej w witrynie Azure Portal.