Pomiń nawigację

Oferta planu pomocy technicznej dla umów Enterprise Agreement

Warunki dla nowych klientów:

Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną Standard (z wyjątkami) od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. klientom platformy Microsoft Azure, którzy spełniają wszystkie następujące wymagania kwalifikacyjne:

 1. Mają usługi platformy Microsoft Azure na podstawie umowy Enterprise Agreement (EA) lub umowy na produkty i usługi firmy Microsoft (dalej „Umowa”).
 2. Mają umowę EA dotyczącą platformy Azure, Azure Government lub Azure (Niemcy) (z wyjątkiem kont pomocy technicznej Premier, zaawansowanej pomocy technicznej dla partnerów i kont „Azure w Chinach”).
 3. Umowa EA została podpisana i/lub odnowiona między 1 lipca 2018 r. i 30 czerwca 2019 r. („Okres kwalifikacyjny”).

Wszyscy nowi klienci, którzy kupią usługi platformy Azure po 1 lipca 2018 r., otrzymają pomoc techniczną Azure Standard bezpłatnie przez 12 miesięcy w trakcie okresu kwalifikacyjnego. 12-miesięczny okres rozpocznie się w dniu podpisania i/lub odnowienia umowy. Klient może odnowić korzyści z tej oferty pomocy technicznej w ramach umowy EA, o ile spełnia wymagania kwalifikacyjne.

Warunki dla istniejących klientów:

Obecni klienci, którzy skorzystali z tej oferty w poprzednim okresie (od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.), będą nadal objęci bieżącym planem pomocy technicznej do dnia rocznicy. Po dacie rocznicy lub odnowieniu rejestracji EA zostaną podjęte następujące kroki:

Plan pomocy technicznej między 1 lipca 2017 r. a 30 czerwca 2018 r. Przy następnej rocznicy po 1 lipca 2018 r.
Pomoc techniczna Standard Pomoc techniczna Standard
Otrzymano pomoc techniczną Professional Direct (ProDirect) w ramach zmiany planu Standard umowy EA na wyższy Pomoc techniczna Standard
Pomoc techniczna Professional Direct w ramach promocji umowy EA Pomoc techniczna Standard

Zastrzeżenia

Poprzez tę ofertę firma Microsoft może udostępnić pewne korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez dodatkowych opłat. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do otrzymania wynagrodzenia od instytucji rządowych za takie korzyści. Firma Microsoft zamierza zapewnić te korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podarunków, etyki oraz innymi regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych dóbr i usług. Firma Microsoft zamierza przekazać te usługi dla wyłącznej korzyści i do wyłącznego wykorzystania przez instytucje rządowe, a nie do wykorzystania lub dla osobistej korzyści poszczególnych pracowników instytucji rządowych.

Firma Microsoft może, wedle własnego uznania, w dowolnej chwili zakończyć tę ofertę pomocy technicznej w ramach umowy EA bądź zmienić lub poprawić jej warunki. Klient może zakończyć swój udział w ofercie pomocy technicznej w ramach umowy EA w dowolnym momencie, informując o tym firmę Microsoft na piśmie.

Często zadawane pytania

 • Ze strony klienta nie jest wymagane żadne działanie. Plan pomocy technicznej wszystkich kwalifikujących się klientów zostanie podwyższony do pomocy technicznej Standard w ciągu 45 dni. Po zalogowaniu do witryny Azure Portal i kliknięciu pozycji „Nowe żądanie obsługi” zobaczysz swoją subskrypcję planu pomocy technicznej w polu listy rozwijanej.

  Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj z kierownikiem ds. klienta, zapoznaj się ze szczegółami na temat pomocy technicznej platformy Azure dla klientów z umowami Enterprise Agreement lub skorzystaj z linku do pomocy/pomocy technicznej w witrynie Enterprise Portal.

 • Obecni klienci, którzy skorzystali z tej oferty w poprzednim okresie (od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.), będą nadal objęci tym planem pomocy technicznej do dnia rocznicy. W ciągu 30 dni od daty rocznicy klienci zostaną przeniesieni do pomocy technicznej Standard. Twój menedżer ds. świadczenia pomocy technicznej Professional Direct poinformuje Cię o kolejnych krokach w trakcie miesięcznego przeglądu usług.

  Jeśli zakupiono pomoc techniczną Professional Direct, opłacony plan pomocy technicznej Professional Direct będzie kontynuowany zgodnie z warunkami umowy.

 • Dostęp do pomocy technicznej Standard będzie nadal możliwy przez kolejne 12 miesięcy po nadchodzącej dacie rocznicy. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści w ramach pomocy technicznej Standard, kliknij tutaj.
 • Nie. Tej oferty uaktualnienia umowy EA nie można przenosić ani zamieniać na jakiekolwiek inne korzyści.
 • Klienci korzystający z pomocy technicznej Premium i Unified Support obecnie otrzymują pomoc techniczną na wyższym poziomie niż pomoc dostępna w tej ofercie podniesienia poziomu planu w ramach umowy EA. Godziny świadczenia pomocy technicznej platformy Azure (usług rozwiązywania problemów) nie są odejmowane od umowy dotyczącej planu Premium lub Unified Support.
 • Aby dowiedzieć się więcej o tym, co obejmują poszczególne plany pomocy technicznej, odwiedź stronę pomocy technicznej platformy Azure, skontaktuj się z kierownikiem ds. klienta lub skorzystaj z linku do pomocy/pomocy technicznej w witrynie Enterprise Portal.