Azure Security Center

Zapobiegaj zagrożeniom, wykrywaj je i odpowiadaj na nie dzięki lepszemu wglądowi w zabezpieczenia zasobów platformy Azure i lepszej kontroli nad nimi

Poznaj stan swojego bezpieczeństwa w chmurze

Usługa Azure Security Center daje pełny widok stanu bezpieczeństwa wszystkich Twoich zasobów platformy Azure. Jednym rzutem oka możesz sprawdzić, czy punkty kontrolne są poprawnie wdrożone i skonfigurowane, i szybko rozpoznać zasoby wymagające uwagi.

Chroń się przed zagrożeniami, korzystając z zabezpieczeń platformy Azure

Przejmij kontrolę nad zabezpieczeniami chmury

Definiuj zasady dla subskrypcji platformy Azure zgodnie z wymogami Twojej firmy w zakresie zabezpieczeń, typem aplikacji lub poziomem poufności danych w każdej subskrypcji. Używaj rekomendacji opartych na zasadach w celu prowadzenia właścicieli zasobów przez proces implementowania wymaganych punktów kontrolnych — usuwając wątpliwości podczas pracy z zabezpieczeniami chmury.

Łatwe wdrażanie zintegrowanych rozwiązań zabezpieczeń w chmurze

Szybko włączaj rozwiązania zabezpieczeń firmy Microsoft i jej partnerów, w tym wiodące w branży zapory i oprogramowanie chroniące przed złośliwym kodem. Użyj sprawnych funkcji aprowizowania przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu zabezpieczeń — nawet zmiany w sieci zostaną skonfigurowane. Zdarzenia zabezpieczeń pochodzące od rozwiązań partnerów zostaną automatycznie zebrane na potrzeby analiz i alertów.

Zachowaj bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom zabezpieczającym platformy Microsoft Azure w chmurze
Monitoruj zagrożenia i odpowiadaj na nie dzięki zabezpieczeniom chmury platformy Azure

Wykrywanie zagrożeń i szybkie reagowanie

Wyprzedzanie bieżących i pojawiających się zagrożeń w chmurze dzięki zintegrowanemu podejściu, którego podstawą są analizy. Łącząc globalne analizy zagrożeń firmy Microsoft i wnioski płynące ze zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w chmurze, które wystąpiły w ramach Twoich wdrożeń na platformie Azure, usługa Security Center ułatwia wczesne wykrywanie rzeczywistych zagrożeń i zmniejszenie liczby fałszywych alarmów. Alerty zabezpieczeń w chmurze dają wgląd w kampanię ataków, w tym powiązane zdarzenia i zasoby nimi objęte, a także sugerują sposoby szybkiego rozwiązania problemów i przeprowadzenia odzyskiwania.

Zabezpiecz swoje wdrożenia za pomocą preferowanego partnera

Znajduj i wdrażaj popularne aplikacje od zaufanych partnerów dostępne w portalu Azure Marketplace.

Powiązane produkty i usługi

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Rozpocznij pracę z Centrum zabezpieczeń już dzisiaj