Pomiń nawigację

Azure Security Center

Ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Watch highlights from the Simplify Protection of Cloud Resources with Azure Security Center session at Ignite 2018

Poznaj stan zabezpieczeń w obciążeniach lokalnych i w chmurze

Uzyskaj ujednolicony widok zabezpieczeń we wszystkich obciążeniach lokalnych i w chmurze. Automatyczne wykrywanie i dołączanie nowych zasobów platformy Azure oraz stosowanie zasad zabezpieczeń do obciążeń w chmurze hybrydowej w celu zapewnienia zgodności ze standardami zabezpieczeń. Zbieranie, wyszukiwanie i analizowanie danych zabezpieczeń z różnych źródeł, w tym zapór i innych rozwiązań partnerskich.

Szybko znajduj luki w zabezpieczeniach i ograniczaj ryzyko

Ciągłe monitorowanie zabezpieczeń maszyn, sieci i usług platformy Azure przy użyciu setek wbudowanych ocen zabezpieczeń lub tworzenie własnych. Zalecenia dotyczące zabezpieczeń umożliwiają podjęcie odpowiednich działań, aby rozwiązywać problemy, zanim zostaną one wykorzystane do ataków.

Ograniczenie narażenia na zagrożenia

Włącz adaptacyjną ochronę przed zagrożeniami, aby zmniejszyć narażenie na ataki. Blokuj złośliwe oprogramowanie i inny niechciany kod, stosując kontrolki aplikacji dostosowane do konkretnych obciążeń i wspierane przez uczenie maszynowe. Włącz kontrolowany dostęp dokładnie na czas do portów zarządzania na maszynach wirtualnych platformy Azure, aby znacznie zmniejszyć obszar narażony na ataki metodą pełnego przeglądu i inne ataki sieciowe.

Szybko wykrywaj ataki i reaguj na nie

Korzystaj z zaawansowanych analiz i usługi Microsoft Intelligent Security Graph, aby uzyskać przewagę nad ewoluującymi cyberatakami. Wykorzystaj wbudowaną analizę behawioralną i uczenie maszynowe do identyfikowania ataków i luk typu zero day. Monitoruj sieci, maszyny i usługi w chmurze pod kątem przychodzących ataków i działań po naruszeniu zabezpieczeń. Usprawnij badanie dzięki interaktywnym narzędziom i kontekstowej analizie zagrożeń.

Powiązane produkty i usługi

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Rozpocznij pracę z Centrum zabezpieczeń już dzisiaj