Pomiń nawigację

Platforma Microsoft Azure pomaga organizacjom w lepszym zarządzaniu zadaniami związanymi z przepisami

Ten zasób jest dostępny w English.

Opublikowano: 06.05.2021

Przekonaj się, jakie korzyści finansowe i biznesowe uzyskały rzeczywiste firmy dzięki użyciu narzędzi zabezpieczeń i zgodności platformy Azure w celu spełnienia wymogów związanych z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi. 


Badania firmy IDC pokazują, w jaki sposób dwanaście organizacji, które używają usług platformy Azure do zapewniania zgodności z przepisami, osiągnęło następujące korzyści:
  • 465 procent zwrotu z inwestycji.
  • 35 procent obniżenia kosztów związanych z karami dotyczącymi zgodności.
  • Łatwiejsze przeprowadzanie inspekcji środowiska zgodności IT i zgodności z przepisami.
  • Wbudowana zgodność ze standardami branżowymi, takimi jak HIPAA, HITECH i SEC.