Azure Ruby Data Services

Azure Storage

Przewodnik po funkcjach: Przechowywanie danych niestruktukturalnych za pomocą obiektów Blob

Usługa Obiekty Blob stanowi najprostszy sposób przechowywania dużych ilości pozbawionych struktury danych tekstowych i binarnych, takich jak wideo, audio i obrazy. Obiekty Blob to zgodna z normą ISO 27001 usługa zarządzana, która może być automatycznie skalowana w celu obsługi danych o rozmiarze do 100 terabajtów. Jest ona dostępna praktycznie z każdego miejsca za pośrednictwem protokołu REST i interfejsów API klienta.

Przewodnik po funkcjach: Przechowywanie par klucz-wartość w tabelach

Usługa Tabele oferuje funkcje NoSQL przeznaczone dla aplikacji, które potrzebują magazynu do przechowywania dużych ilości danych pozbawionych struktury. Tabele to zgodna z normą ISO 27001 usługa zarządzana, która może być automatycznie skalowana w celu obsługi danych o rozmiarze do 100 terabajtów. Jest ona dostępna praktycznie z każdego miejsca za pośrednictwem protokołu REST i zarządzanych interfejsów API.

Sposoby użycia: Używanie domeny niestandardowej dla usługi Blob Storage

Skonfiguruj konto magazynu, aby mapować domenę niestandardową na punkt końcowy usługi Blob Service. W ten sposób użytkownicy będą widzieli nazwę tej domeny w adresach URL aplikacji.