Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Przyspieszanie przejścia do chmury

Przyspieszanie migracji bazy danych

Na potrzeby oceny i migracji wybierz bezproblemowe, kompleksowe rozwiązanie służące do przenoszenia lokalnych baz danych SQL Server i Oracle do chmury. Usługa migracji bazy danych platformy Azure zapewnia raporty z oceny zawierające dokładne informacje na temat działań, które należy wykonać przed migracją. Nasza usługa skutecznie obsługuje konwersję schematu bazy danych Oracle na wybrany schemat docelowy. Gdy tylko stwierdzisz, że wszystko gotowe, usługa za Ciebie zmigruje źródłową bazę danych na platformę Azure.

Szybsze zakończenie dzięki procesowi z przewodnikiem

Zredukuj złożoność migracji do chmury, korzystając z jednej, kompleksowej usługi zamiast zbieraniny narzędzi. W przypadku naszej wysoce odpornej i samodzielnie naprawiającej się migracji nie są wymagane żadne specjalne umiejętności, aby uzyskiwać niezawodne efekty. Opcje prezentowane w procesie z przewodnikiem łatwo zrozumieć i zaimplementować, dlatego możesz dobrze wykonać zadanie już za pierwszym razem.

Chcesz zacząć?

Po wybraniu lokalnej bazy danych SQL Server lub Oracle, która ma zostać zmigrowana do usługi Azure SQL Database, zarządzanego wystąpienia usługi Azure SQL Database lub programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines, rozpoczęcie procesu jest bardzo łatwe:

  1. Poproś o dostęp do ograniczonej wersji zapoznawczej
  2. Utwórz bezpłatne konto platformy Azure lub zaloguj się do istniejącego konta
  3. Skonfiguruj połączenia między lokacjami przy użyciu usługi ExpressRoute lub sieci VPN
  4. Uruchom usługę migracji bazy danych platformy Azure

Powiązane produkty i usługi

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Łatwe i bezpieczne rozpoczynanie migrowania baz danych na platformę Azure