Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ujednolicone monitorowanie sieci za pomocą monitora połączeń jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 lutego, 2020

Usługa Azure Network Watcher ma teraz nową, udoskonaloną funkcję monitora połączeń. Monitor połączeń udostępnia ujednolicone, kompleksowe możliwości monitorowania połączeń na potrzeby wdrożeń hybrydowych i na platformie Azure. Niektóre nowe możliwości to:

  • Pojedyncza konsola służąca do konfigurowania, a także monitorowania jakości sieci oraz łączności z platformy Azure i lokalnych maszyn wirtualnych/hostów. 
  • Monitorowanie punktów końcowych w obrębie jednego i wielu regionów świadczenia usługi Azure, lokacji lokalnych oraz lokalizacji usług globalnych. 
  • Wyższe częstotliwości sondowania, które można skonfigurować, oraz obsługa dodatkowych protokołów.
  • Krótszy czas wykrywania i diagnozowania problemów na platformie Azure i w sieciach hybrydowych.
  • Dostęp do historycznych danych monitorowania przechowywanych w usłudze Log Analytics. 

Nowa funkcja monitora połączeń będzie dostępna bezpłatnie w wersji zapoznawczej. Ceny wersji ogólnie dostępnej zostaną wkrótce podane na stronie cennika.

Dowiedz się więcej o monitorze połączeń.

  • Network Watcher
  • Features

Powiązane produkty