Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Opcjonalna umowa SLA dotycząca czasu dostępności jest teraz dostępna dla usług Azure Kubernetes Services (AKS)

Data opublikowania: 13 maja, 2020

Umowa SLA z gwarancjami finansowymi gwarantuje czas pracy na poziomie 99,95 procenta dla serwera interfejsu API usługi Kubernetes w przypadku klastrów korzystających ze stref dostępności platformy Azure i 99,9 procenta w przypadku klastrów, które nie korzystają ze stref dostępności.

Umowa SLA dotycząca czasu dostępności dla serwera interfejsu API usługi Kubernetes obejmuje dostępność serwera, który jest punktem wejścia dla operacji zarządzania usługi Kubernetes, takich jak wdrażanie, skalowanie i aktualizowanie. Dostępność węzłów agenta, która jest objęta istniejącą umową SLA maszyny wirtualnej, obejmuje dostępność wystąpień obliczeniowych, w których działają aplikacje.

Informacje na temat cen.

Przeczytaj ogłoszenie.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Pricing & Offerings