Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępna jest nowa strategia platformy Azure o nazwie Canada Federal PBMM

Data opublikowania: 03 października, 2019

Dla organizacji planujących hostowanie obciążeń IaaS lub PaaS na platformie Microsoft Azure firma Microsoft publikuje serię przykładowych strategii wbudowanych w usługę Azure Blueprints, które pomagają proaktywnie monitorować zobowiązania z zakresu zgodności i zarządzać nimi. Ostatnio wydaną przez nas wbudowaną strategią platformy Azure jest Azure Canada Federal PBMM (Protected B, Medium Integrity, Medium Availability). Mapuje ona podstawowy zbiór definicji usługi Azure Policy na konkretne kontrole w celu zapewnienia zgodności z profilem Canadian Federal PBMM. Wbudowana strategia platformy Azure o nazwie Canada Federal PBMM udostępnia wytyczne co do zachowania ładu, stosując usługę Azure Policy. Pomaga w uzyskaniu zaświadczenia Canada Federal PBMM i umożliwia klientom wdrażanie podstawowego zestawu zasad dla dowolnej architektury wdrożonej na platformie Azure. W dokumentacji mapowania kontroli można znaleźć konkretne szczegóły zasad zawartych w strategii i opis sposobu ich mapowania na różne kontrole w strukturze GC. Po przypisaniu do architektury zasoby zostaną ocenione przez usługę Azure Policy pod względem braku zgodności z przypisanymi zasadami.

Dowiedz się więcej

  • Azure Blueprints
  • Features

Powiązane produkty