Pomiń nawigację

Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk

Łatwe tworzenie, wdrażanie i aktualizowanie zgodnych środowisk

Uprość wdrożenia platformy Azure na dużą skalę, umieszczając w jednej definicji strategii kluczowe artefakty środowiska, takie jak szablony usługi Azure Resource Manager, kontrole dostępu na podstawie ról i zasady. Łatwo zastosuj strategię do nowych subskrypcji i środowisk oraz dostrój kontrolę i zarządzanie poprzez wersjonowanie.

Szablony zasad, użytkowników i zasobów na potrzeby tworzenia strategii

Centralne miejsce do zarządzania środowiskiem, w tym wdrażaniem, wersjonowaniem i aktualizowaniem

Wbudowane przykłady dla większości typowych scenariuszy, w tym certyfikacji zgodności

Blokowanie zasobów w celu uniemożliwiania niechcianych zmian

Upraszczanie tworzenia środowiska

Łatwo twórz szablony zapewniania ładu w chmurze, kontrole dostępu i zasady jako pojedyncze pakiety zgodności, dzięki którym środowiska będą gotowe do skonfigurowania. Jednym kliknięciem wdrażaj strategie w wielu subskrypcjach. Zarządzaj strategiami z centralnej lokalizacji i śledź wersje strategii w celu wypychania aktualizacji.

Przeczytaj przegląd

Umożliwianie zgodnego programowania

Przyspiesz wdrażanie zgodnych aplikacji w środowisku produkcyjnym przez zastosowanie modelu samoobsługowego i łatwo wdrażaj zgodne środowiska dopasowane do standardów produkcyjnych. Stosuj puste szablony dla strategii niestandardowych lub wbudowane strategie na potrzeby zapewniania zgodności z typowymi wewnętrznymi scenariuszami oraz zewnętrznymi regulacjami, takimi jak ISO 27001.

Dowiedz się więcej

Blokowanie podstawowych zasobów

Zapobiegaj niechcianym zmianom i błędom w konfiguracji — nawet powodowanym przez właścicieli subskrypcji — mogącym wpłynąć na wiele aplikacji. Dzięki blokowaniu zasobów możesz ograniczyć dostęp do kluczowej infrastruktury współdzielonej przez wiele subskrypcji. Chroń zasoby, które są nadzorowane przez strategię, i skonfiguruj wyjątki zgodne z własnymi wymaganiami.

Eksplorowanie blokowania zasobów

Tworzenie własnej strefy docelowej na potrzeby migracji na platformę Azure

Przyspiesz migrację, łatwo wdrażając w pełni nadzorowaną strefę docelową bez konieczności angażowania zewnętrznych architektów chmury i szukania innej pomocy. Wykorzystuj ponownie strategie bazujące na chmurze w przyszłych wdrożeniach lub używaj wbudowanych strategii do konfigurowania fundamentalnych architektur zgodnych z ISO.

Dowiedz się więcej o migracji do platformy Azure

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa za pomocą platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Usługa Azure Blueprints jest bezpłatna

Zarządzanie usługami platformy Azure w usłudze Azure Blueprints i innych usługach platformy Azure do zapewniania ładu jest bezpłatne. Pobierz szczegóły cennika.

Zasoby wprowadzające

Omówienie cyklu życia strategii

Eksploruj etapy definiowania i przypisywania strategii, w tym kroki dodawania artefaktów, wersjonowania i przypisywania.

Dowiedz się więcej

Zapobieganie manipulowaniu przy zasobach

Dowiedz się, jak blokować zasoby w subskrypcji platformy Azure, aby uniemożliwiać ich modyfikację przez właścicieli aplikacji.

Dowiedz się więcej

Migracja na platformę Azure

Uzyskaj zasoby umożliwiające migrację aplikacji, danych i infrastruktury w Twoim własnym tempie oraz używaj bezpłatnych narzędzi do oceny, migracji i zarządzania kosztami w miarę przenoszenia lokalnych obciążeń na maszyny wirtualne platformy Azure.

Płać mniej na platformie Azure: Platforma Amazon Web Services (AWS) kosztuje 5 razy tyle co platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server.

Rozpoczynanie podróży związanej z migracją do chmury

Tworzenie pierwszej strategii

Utwórz definicję strategii od podstaw lub za pomocą wbudowanego przykładu.

Przypisz strategię do subskrypcji.

Zastosuj najlepsze rozwiązania z zakresu zapewniania ładu w chmurze.

Microsoft

"Azure Blueprints allows our central IT to ensure the right guardrails are in place, helping our DevOps teams move fast while maintaining control and protecting the business."

Pete Apple, główny inżynier ds. usług, Microsoft

Często zadawane pytania dotyczące strategii?

  • Szablon usługi Resource Manager jest kluczowym blokiem konstrukcyjnym (artefaktem) definicji strategii. Wszystkie istniejące szablony usługi Resource Manager mogą być używane w nowych strategiach. Podczas gdy szablony usługi Resource Manager są używane wyłącznie podczas wdrażania i nie zachowują relacji z wdrożonymi zasobami, usługa Azure Blueprints zachowuje te relacje, obsługując ulepszone śledzenie i przeprowadzanie inspekcji wdrożeń oraz możliwość uaktualniania subskrypcji zarządzanych przez tę samą strategię. Dowiedz się więcej.
  • Tak, każda strategia ma interfejs API. Oznacza to, że definicje strategii można przechowywać w formie kodu i wypychać na platformę Azure na bieżąco. Dowiedz się więcej na temat zarządzania strategiami w formie kodu.
  • Strategie są przypisywane do indywidualnych subskrypcji, ale mogą też służyć do konfigurowania grup zasobów w subskrypcjach. Dodatkowo przypisywanie strategii do subskrypcji można powtarzać, co pozwala skonfigurować wiele środowisk w tym samym środowisku udostępnionym.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure