Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia w pełni nadzorowanych środowisk

Upraszczanie tworzenia środowiska

Z łatwością wdróż szablony zasobów, zasady i kontrolę dostępu, aby środowiska były od razu gotowe do użycia.

Umożliwianie zgodnego programowania

Przyśpiesz wdrażanie zgodnych aplikacji do produkcji za pośrednictwem modelu samoobsługi.

Blokowanie podstawowych zasobów

Ogranicz dostęp do kluczowej infrastruktury współdzielonej przez wiele subskrypcji, aby uniemożliwić niechciane zmiany.

Tworzenie i przypisywanie strategii

Ochrona kluczowych zasobów

Definicje strategii wersji

Krok 1 z 3

Dodawanie artefaktów do strategii

Dodaj przypisania kontroli dostępu opartej na rolach, przypisania zasad, grupy zasobów i szablony menedżera zasobów do definicji strategii.

Krok 2 z 3

Konfigurowanie środowiska

Przypisz strategię do subskrypcji, aby wdrożyć zdefiniowane artefakty w swoim środowisku. Umożliwia to spójną i błyskawiczną konfigurację za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Krok 3 z 3

Parametryzacja strategii

Ustaw parametry w strategii i dla poszczególnych artefaktów, aby móc ponownie używać strategii dla wielu subskrypcji.

Krok 1 z 2

Dodawanie chronionych artefaktów

Wdróż artefakty w strategii, aby chronić je przed niechcianymi zmianami.

Krok 2 z 2

Ochrona zasobów podczas przypisywania

Po przypisaniu strategii do subskrypcji dodaj blokadę strategii, aby uniemożliwić modyfikację wdrożonych artefaktów i zasobów.

Krok 1 z 2

Aktualizacja artefaktów w strategii

Możesz zmodyfikować wdrożone artefakty w strategii i opublikować nowe wersje.

Krok 2 z 2

Wybieranie wersji do przypisania

Wybierz najnowszą strategię lub poprzednią wersję podczas przypisywania do subskrypcji.

Powiązane produkty i usługi

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Grupy zarządzania platformy Azure

Wydajnie stosuj mechanizmy kontroli nadzoru i zarządzaj grupami subskrypcji platformy Azure

Azure Resource Graph

Szybkie uzyskiwanie wglądu we wszystkie zasoby

Utwórz bezpłatne konto

Zyskaj środki w wysokości $200 na 30 dni i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych produktów przez 12 miesięcy.