Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Java w usłudze App Service: są dostępne aktualizacje i ulepszenia

Data opublikowania: 24 maja, 2019

Zastosowaliśmy wiele ulepszeń, poprawek błędów i aktualizacji wersji środowiska uruchomieniowego dla obrazów języka Java w usłudze App Service dla systemu Linux.

  • Wszystkie obrazy JRE i Tomcat obejmują teraz narzędzie jCmd dla rejestratora pakietów testowych Java, służące do profilowania i debugowania
  • Wszystkie obrazy Tomcat obejmują teraz filtr serwletu zapewniający dostęp do oświadczeń Easy Auth i innych interfejsów API Tomcat powiązanych z zabezpieczeniami (dokumentacja)
  • Obrazy języków Java 8 i 11 zostały zaktualizowane odpowiednio do wersji 8u212 i 11u3
  • Nazwy plików dziennika zawierają teraz nazwę hosta systemu Linux (nazwę hosta) zamiast identyfikatora website_instance_id
  • Obraz Wildfly 14 (obecnie w wersji zapoznawczej) został zaktualizowany do wersji JRE 8u212, obejmuje narzędzie jCmd i zawiera wiele poprawek błędów

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku języka Java dla deweloperów. Aby rozpocząć pracę, przeczytaj przewodnik Szybki start dla języka Java w usłudze App Service dla systemu Linux.

  • App Service (Linux)
  • Features
  • Services

Powiązane produkty