Azure SQL DB — więcej przestrzeni dyskowej dla elastycznych pul baz danych Premium

Opublikowano: piątek, 12 maja 2017

Limity przestrzeni dyskowej dla największych elastycznych pul baz danych Premium w usłudze Azure SQL Database zostaną wkrótce zwiększone z 750 gigabajtów (GB) do 4 terabajtów (TB). Ta dodatkowa przestrzeń dyskowa będzie dostępna w ograniczonej liczbie regionów, ale planowane jest jej szersze udostępnienie w najbliższej przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog dotyczący platformy Azure