Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database ogólnego przeznaczenia

Opublikowano: poniedziałek, 24 września 2018

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database ogólnego przeznaczenia zostanie ogólnie udostępnione 1 października 2018 roku.

Wystąpienie zarządzane oferuje najlepsze funkcje programu SQL Server w połączeniu z zaletami w pełni zarządzanej usługi, co umożliwia migrację obciążeń lokalnych do chmury przy minimalnych zmianach. Warstwa wydajności ogólnego przeznaczenia zapewnia zrównoważone i skalowalne opcje obliczeń i magazynu, odpowiednie dla większości obciążeń biznesowych. 

Utwórz wystąpienie zarządzane już dziś i skorzystaj ze swoich licencji na program SQL Server i aktywnego pakietu Software Assurance, aby zaoszczędzić nawet 55 procent dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zaoszczędź do 55% dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server

Utwórz wystąpienie zarządzane już dziś.

Dowiedz się więcej o wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database ogólnego przeznaczenia.

  • Azure SQL Database
  • Services
  • Microsoft Ignite