Obsługa przesyłania strumieniowego usługi Azure SQL Data Warehouse w ramach usługi Azure Databricks.

Opublikowano: poniedziałek, 24 września 2018

Łącznik usługi Azure SQL Data Warehouse oferuje teraz wydajną i skalowalną strukturalną obsługę zapisu przesyłania strumieniowego na potrzeby usługi SQL Data Warehouse.

Usługa SQL Data Warehouse to korporacyjny magazyn danych w chmurze wykorzystujący architekturę Massively Parallel Processing (MPP) do szybkiego wykonywania złożonych zapytań w ramach petabajtów danych. Magazyn danych może działać jako jedyne źródło, którego Twoja firma będzie używać w celu uzyskiwania wizualizacji i szczegółowych informacji. Uzyskaj dostęp do usługi Access SQL Data Warehouse z poziomu usługi Azure Databricks za pomocą łącznika SQL Data Warehouse.

Dowiedz się więcej.

Related feedback