Usługa Azure Security Center wydała nowe rekomendacje dotyczące bazy danych SQL

Opublikowano: poniedziałek, 29 lipca 2019

Usługa Azure Security Center wydała zestaw nowych rekomendacji związanych z bazą danych SQL. Nowe rekomendacje są w większości zgodne z wymaganiami centrum Azure CIS. Teraz korzystanie z usługi Security Center zapewnia jeszcze lepszą ochronę zasobów SQL.

  • Zaawansowane zabezpieczenia danych powinny być włączone na Twoich serwerach SQL
  • Ocena luk w zabezpieczeniach powinna być włączona na Twoich serwerach SQL
  • Na serwerach SQL dni przechowywania inspekcji powinny być ustawione na wartość większą niż 90
  • W zaawansowanych ustawieniach zabezpieczeń danych serwera SQL powinny być włączone powiadomienia e-mail do administratorów i właścicieli subskrypcji
  • Wszystkie typy zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami powinny być włączone w zaawansowanych ustawieniach zabezpieczeń danych serwera SQL
  • Funkcja ochrony TDE serwera SQL powinna być zaszyfrowana za pomocą Twojego własnego klucza

Więcej informacji można znaleźć w rekomendacjach dotyczących danych i magazynu w dokumentacji usługi Azure Security Center.

  • Security Center
  • Security