Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Security Center dla IoT jest już dostępna

Data opublikowania: 29 lipca, 2019

Badania wykazały, że kwestie związane z bezpieczeństwem są najczęstszym czynnikiem, który spowalnia lub wstrzymuje wdrażanie IoT w organizacjach. Ze względu na problemy z integracją IoT organizacje potrzebują narzędzi zabezpieczających, które chronią całe rozwiązania IoT — od urządzeń i usług IoT po połączoną infrastrukturę chmury i administratorów zarządzających rozwiązaniem. Usługa Azure Security Center umożliwia organizacjom ochronę całego rozwiązania IoT za pomocą następujących funkcji:

  • Usługa Azure Security Center używa unikatowej funkcji analizy zagrożeń firmy Microsoft do ochrony przed nowymi zagrożeniami przez udostępnianie operatorom IoT i specjalistom ds. zabezpieczeń listy potencjalnych zagrożeń posortowanych według ważności razem z działaniami naprawczymi
  • Usługa Azure Security Center analizuje rozwiązanie pod kątem luk przy użyciu najlepszych rozwiązań w branży i analizy zabezpieczeń firmy Microsoft w celu utworzenia listy najważniejszych ulepszeń zabezpieczeń dla określonego rozwiązania wraz z procedurą konfiguracji
  • Usługa Azure Security Center udostępnia każdemu użytkownikowi dostosowane poziomy informacji o zabezpieczeniach, dzięki czemu operatorzy IoT mają informacje o zabezpieczeniach i zagrożeniach dotyczących IoT w interfejsie użytkownika usługi IoT Hub, a specjaliści ds. zabezpieczeń mogą wyświetlać informacje o IoT w kontekście wszystkich obciążeń lokalnych i w chmurze

Dowiedz się więcej z naszego blogu dotyczącego ogólnej dostępności

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Security Center
  • Security