Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Network Watcher jest włączana domyślnie dla subskrypcji zawierających sieci wirtualne

Data opublikowania: 12 listopada, 2018

Azure Network Watcher to usługa, która udostępnia narzędzia umożliwiające monitorowanie, diagnozowanie, wyświetlanie metryk i włączanie lub wyłączanie dzienników zasobów w sieci wirtualnej platformy Azure.

Od dziś wprowadzamy zmiany w celu domyślnego włączania usługi Network Watcher dla subskrypcji zawierających sieć wirtualną. Automatyczne włączanie usługi Network Watcher nie wpływa na zasoby i nie wiąże się z opłatami. Uprości to i usprawni rozwiązywanie problemów z siecią.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach usługi Network Watcher lub uzyskać informacje o sposobie rezygnacji, zobacz dokumentację produktu. Możesz też uzyskać informacje o cenach.

  • Network Watcher
  • Virtual Network
  • Features
  • Management
  • Services