Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Blueprints — wersja strategii NIST SP 800-53 R4 jest już aktywna

Data opublikowania: 04 września, 2019

Teraz dostępny jest szereg przykładów strategii wbudowanych w platformę Azure ułatwiających zarządzanie zobowiązaniami dotyczącymi zgodności podczas hostowania środowisk na platformie Azure. Najnowszą wersją jest strategia NIST SP 800-53 R4, która mapuje podstawowy zestaw definicji usługi Azure Policy na konkretne kontrolki strategii NITS SP 800-53 R4. W przypadku instytucji rządowych USA i innych organizacji z wymaganiami dotyczącymi zgodności opartymi na NIST SP 800-53 ta strategia ułatwia aktywne zarządzanie zgodnością środowisk platformy Azure i jej monitorowanie. Korzystając z usługi Azure Policy, strategia ta zapewnia zabezpieczenia ładu, aby pomóc w ocenie określonych kontrolek NIST SP 800-53 R4, i umożliwia korzystanie z podstawowego zestawu zasad dla dowolnej architektury wdrożonej na platformie Azure, która musi zaimplementować te kontrolki.

Mapowanie kontrolek NIST SP 800-53 R4 zapewnia powiązane szczegóły dotyczące zasad i sposobu, w jaki rozwiązują problemy związane z różnymi kontrolkami strategii NIST SP 800-53 R4. Po przypisaniu do architektury zasoby są oceniane przez usługę Azure Policy pod względem braku zgodności.

Dowiedz się więcej

  • Azure Blueprints
  • Compliance
  • Management

Powiązane produkty