Wycofywanie projektanta internetowego usługi Azure Analysis Services

Data opublikowania: 23 lutego, 2019

Projektant internetowy usługi Azure Analysis Services w witrynie Azure Portal jest dostępny w publicznej wersji zapoznawczej od czasu wprowadzenia go w lipcu 2017 r. W październiku 2018 r. był on nieaktualny, co oznaczało wycofanie go w przyszłości. Próbowaliśmy uniknąć całkowitego wycofania, ale ze względu na pewne wymagania w zakresie zgodności zostanie on usunięty z portalu 1 marca 2019 r.

Zamiast projektanta internetowego zalecamy użycie narzędzi SQL Server Data Tools i programu SQL Server Management Studio, aby tworzyć modele usługi Azure Analysis Services i zarządzać nimi.

Obecnie nie ma alternatywnego rozwiązania dla funkcji importowania z pliku PBIX. Od początku występowały problemy z jej niezawodnością, ale dzięki popularności programu Power BI Desktop jako narzędzia do modelowania odnotowano znaczący wzrost użycia tej funkcji. Pracujemy nad lepszymi i bardziej niezawodnymi rozwiązaniami, aby wypełnić lukę między usługami Power BI i Analysis Services. Nie znamy jeszcze szczegółów ani dat, ale udostępnimy więcej informacji tak szybko, jak to będzie możliwe.

Dziękujemy za kontakt. Możesz przesłać opinię na forum opinii usługi Azure Analysis Services. 

  • Services
  • Retirements