Pomiń nawigację

Platforma Apache Kafka w usłudze HDInsight z usługą Azure Managed Disks

piątek, 30 czerwca 2017

Z przyjemnością ogłaszamy platformę Apache Kafka z usługą Azure Managed Disks w wersji zapoznawczej na platformie HDInsight. Teraz użytkownicy będą mogli wdrażać klastry platformy Kafka z dyskami zarządzanymi bezpośrednio z witryny Azure Portal bez konieczności tworzenia konta. Umożliwi to korzystanie ze znacznej przewagi, jaką daje wykładniczy wzrost skalowalności przy znacznie niższych kosztach w miarę skalowania obciążeń.

Kilka miesięcy temu ogłoszono ograniczoną wersję zapoznawczą platformy Managed Kafka w usłudze Azure HDInsight. Dodanie platformy Kafka w usłudze HDInsight zakończy etap pozyskiwania w ramach skalowalnego strumienia typu „open source” na platformie Azure. Poza przewagą z racji skali i wydajności platformy Apache Kafka klienci platformy Kafka w usłudze HDInsight uzyskają następujące korzyści:

·        Zapewnienie zarządzanej platformy „open source” Kafka na podstawie umowy SLA gwarantującej czas dostępności na poziomie 99,9%.

·        Zarządzane ponowne równoważenie replik i partycji w domenach błędów i domenach aktualizacji na platformie Azure. Zapewni to wysoką dostępność partycji platformy Kafka w środowiskach o wielowymiarowej perspektywie regału sprzętowego. To narzędzie jest również udostępniane tutaj jako zawartość typu „open source”.

·        Korzyści z zabezpieczeń i zgodności z przepisami platformy Azure i usługi HDInsight dzięki certyfikatom, takim jak SOC, PCI i DSS.

  • Zintegrowane rozwiązanie do wdrażania zarządzanego i bezpiecznego potoku transmisji strumieniowych (przesyłanie strumieniowe Kafka, Storm lub Spark) w ciągu kilku minut za pośrednictwem wbudowanych architektur w szablonach usługi Azure Resource Manager.

Dowiedz się więcej o korzyściach z platformy Apache Kafka z usługą Azure Managed Disks.

Related feedback