Przejdź do głównej zawartości

Wymagana akcja — agent usługi Log Analytics dla systemu Windows zacznie wymuszać podpisywanie SHA-2 od 18 maja 2020 r.

Data opublikowania: 18 marca, 2020

Agent usługi Log Analytics dla systemu Windows, czasami nazywany agentem OMS Windows lub agentem monitorowania firmy Microsoft, rozpocznie wymuszanie podpisywania SHA-2 od 18 maja 2020 r. Ta zmiana wymaga podjęcia działań tylko w przypadku, gdy ten agent działa w starszej wersji systemu operacyjnego (Windows 7, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008). Klienci korzystający ze starszych wersji systemu operacyjnego muszą zastosować najnowsze aktualizacje i poprawki usług na swoich komputerach przed 18 maja 2020 r. W przeciwnym razie ich agenci przestaną wysyłać dane do ich obszarów roboczych usługi Log Analytics. Ta zmiana wpłynie na klientów korzystających z agenta usługi Log Analytics w starszych wersjach systemu operacyjnego w ramach dowolnej usługi platformy Azure (Azure Monitor, Azure Automation, Azure Update Management, Azure Change Tracking, Azure Security Center, Azure Sentinel, Windows Defender ATP).

Uzyskaj więcej informacji.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Automation
  • Security Center
  • Azure Sentinel
  • Operating System