Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

styczeń 2020

18 sty

Usługa Azure Data Factory obsługuje ładowanie danych do usługi Azure Synapse Analytics przy użyciu instrukcji COPY

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W usłudze Azure Synapse Analytics wprowadzono nową instrukcję COPY (wersja zapoznawcza), która zapewnia największą elastyczność przy pozyskiwaniu danych o wysokiej przepływności.

 • Data Factory
 • Azure Synapse Analytics
15 sty

Azure Active Directory B2C — Wysyłanie niestandardowych wiadomości e-mail przy użyciu zasad niestandardowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q1 2020

Korzystaj z własnego dostawcy poczty e-mail z innej firmy, aby wysyłać niestandardowe weryfikacyjne wiadomości e-mail podczas rejestracji lub resetowania hasła.

13 sty

Usługa Private Link dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MariaDB
13 sty

Usługa Private Link dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MySQL
13 sty

Usługa Private Link dla pojedynczego serwera usługi Azure Database for PostgreSQL jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link dla pojedynczego serwera usługi Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for PostgreSQL

grudzień 2019

26 gru

Usługa Azure Migrate obsługuje teraz ocenę serwerów fizycznych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q4 2019

Obsługa oceny serwerów fizycznych jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w usłudze Azure Migrate, obok istniejącej obsługi serwerów oprogramowania VMware i funkcji Hyper-V.

20 gru

Zestawy SDK CSharp i Java dla usługi IoT Plug and Play są teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Do publicznej wersji zapoznawczej usługi IoT Plug and Play dodaliśmy dwa kolejne języki zestawu SDK. Teraz, poza zestawem Azure IoT SDK dla platformy Node.js i zestawem Azure IoT SDK dla języka C, możesz programować przy użyciu zestawu Azure IoT SDK dla języka CSharp oraz zestawu Azure IoT SDK dla języka Java.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Central
17 gru

Konsola szeregowa dla usługi Azure Virtual Machines jest teraz dostępna w chmurze dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Konsola szeregowa jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w chmurze dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych, umożliwiając klientom w chmurach przeznaczonych tylko dla instytucji rządowych dostęp do konsoli szeregowej maszyn wirtualnych lub wystąpień zestawów skalowania maszyn wirtualnych.

 • Virtual Machines
 • Linux Virtual Machines
 • Windows Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
11 gru

Azure Migrate — bezagentowa analiza zależności jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Migrate obsługuje teraz bezagentową analizę zależności w ograniczonej wersji zapoznawczej.

11 gru

Obsługa usługi Azure Private Link w usłudze AKS jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzięki obsłudze usługi Azure Private Link w usłudze AKS można wchodzić w interakcje z serwerem interfejsu API usługi Kubernetes jako prywatnym punktem końcowym w sieci wirtualnej, co gwarantuje, że wszystkie operacje zarządzania usługą Kubernetes pozostaną całkowicie odizolowane.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
9 gru

Zapora aplikacji internetowej — nowa reguła ochrony przed botami jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowy zestaw reguł ochrony przed botami (Microsoft_BotManagerRuleSet_1.0) jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Web Application Firewall z usługą Azure Front Door.

6 gru

Aktualizacja 19.11 usługi Azure Sphere jest teraz dostępna za pośrednictwem źródła wersji detalicznych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere z systemem operacyjnym w wersji 19.11 jest teraz dostępna za pośrednictwem źródła wersji detalicznych. Ta wersja obejmuje wydanie systemu operacyjnego z poprawą jakości oraz dwie nowe funkcje do tworzenia aplikacji — zestaw SDK dla systemu Linux i rozszerzenie programu Visual Studio Code.

 • Azure Sphere
3 gru

Maszyny wirtualne typu spot są dostępne w wersji zapoznawczej na platformie Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Kup nieużywaną pojemność obliczeniową z dużym rabatem i skorzystaj z maszyn wirtualnych typu spot, dostępnych w wersji zapoznawczej na platformie Azure, aby uruchamiać przerywane obciążenia w dużej skali.

 • Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
3 gru

Aktualizacja 19.11 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna do celów testowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.11 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału testowej wersji detalicznej. Testowa wersja detaliczna jest przeznaczona do testowania zgodności z poprzednimi wersjami. Kanał informacyjny testowej wersji detalicznej pozwala zweryfikować aplikacje podpisane w środowisku produkcyjnym względem nowej wersji przed wdrożeniem w detalicznym kanale informacyjnym.

 • Azure Sphere
2 gru

Odnajdywanie aplikacji przy użyciu oceny serwera w usłudze Azure Migrate jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Odnajduj zainstalowane aplikacje, role i funkcje przy użyciu oceny serwera w usłudze Azure Migrate.

 • Azure Migrate

listopad 2019

27 lis

Prywatny punkt końcowy platformy Azure dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Prywatny punkt końcowy platformy Azure dla usługi Azure Cosmos DB to interfejs sieciowy, który nawiązuje prywatne i bezpieczne połączenie z usługą obsługiwaną przez usługę Azure Private Link.

 • Azure Cosmos DB
25 lis

Azure Migrate — ocena importowanych serwerów jest teraz obsługiwana w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q4 2019

Usługa Azure Migrate obsługuje teraz ocenę spisów serwerów zaimportowanych przy użyciu pliku CSV.

 • Azure Migrate
23 lis

Azure Database for MySQL — powiadomienia o kondycji usług w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz w wersji zapoznawczej tylko w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo usługa Azure Database for MySQL zapewnia obsługę powiadomień o kondycji usług związanych z planowaną konserwacją.

 • Azure Database for MySQL
23 lis

Azure Database for PostgreSQL — powiadomienia o kondycji usług w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz w wersji zapoznawczej tylko w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo usługa Azure Database for PostgreSQL (pojedynczy serwer) zapewnia obsługę powiadomień o kondycji usług dotyczących planowanej konserwacji.

 • Azure Database for PostgreSQL
23 lis

Azure Database for MariaDB — powiadomienia o kondycji usług w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz w wersji zapoznawczej tylko w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo usługa Azure Database for MariaDB zapewnia obsługę powiadomień o kondycji usług dotyczących planowanej konserwacji.

 • Azure Database for MariaDB

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie