Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Generally Available: Instance level Public IP tags in AKS

Data opublikowania: 18 marca, 2024

You can now utilize public IP tags on node public IPs to utilize the Azure Routing Preference feature.

Learn more.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Security