Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

maj 2019

6 maj

Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już ogólnie dostępna

 • Security Center
 • Security

kwiecień 2019

30 kwi

Wycofanie i zastąpienie określonych funkcji usługi Security Center 31 lipca 2019 r.

Każda wycofywana funkcję usługi Security Center może zostać zastąpiona nowymi lub istniejącymi funkcjami w usłudze Azure Log Analytics lub wersji zapoznawczej usługi Azure Sentinel

 • Security Center
 • Security
3 kwi

Azure Security Center for IoT w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure jest pierwszą większą chmurą publiczną, która zapewnia kompleksowe zabezpieczenia w rozwiązaniach IoT dla urządzeń, koncentratorów i zasobów w chmurze. Dodajemy zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla rozwiązań IoT do trzech kluczowych usług: Azure Security Center, Azure Sentinel i Azure IoT Hub.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
 • Azure Sphere
 • Security Center
 • Azure Sentinel
 • Security
2 kwi

Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Pulpit nawigacyjny pomaga przyspieszyć proces zapewniania zgodności, przedstawiając szczegółowe informacje o poziomie zgodności dla zestawu obsługiwanych standardów i przepisów.

 • Security Center
 • Security
2 kwi

Usługa Azure Security Center obsługuje teraz zestawy skalowania maszyn wirtualnych

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Security Center może teraz chronić Twoje zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Łatwo monitoruj poziom bezpieczeństwa Twoich zestawów skalowania maszyn wirtualnych za pomocą rekomendacji dotyczących zabezpieczeń, aby zwiększyć ich ogólne bezpieczeństwo, ograniczyć luki w zabezpieczeniach i wykrywać zagrożenia.

 • Security Center
 • Security
2 kwi

Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage zapewnia dodatkową warstwę analizy bezpieczeństwa, która wykrywa niezwykłe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu lub wykorzystania kont magazynu.

 • Security Center
 • Security

marzec 2019

27 mar

Zmiana jednostki miary w usłudze Azure Security Center z miesiąca na godzinę

1 maja 2019 r. jednostka miary węzła w warstwie Standardowa usługi Azure Security Center ulegnie zmianie.

 • Security Center
 • Security
15 mar

Public preview: Adaptive network hardening in Azure Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Adaptive network hardening in Azure Security Center is in public preview and can help you secure connections to and from the public internet.

 • Security Center
 • Security
15 mar

Support for virtual network peering in Azure Security Center

TERAZ DOSTĘPNE

The network map in Azure Security Center now supports virtual network peering.

 • Security Center
 • Security
15 mar

Azure Security Center adaptive application control updates

TERAZ DOSTĘPNE

In Azure Security Center, adaptive application control in audit mode is now available for Azure Linux VMs, as well as non-Azure Windows and Linux VMs and servers that are connected to Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
15 mar

Azure Security Center: Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowy pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest dostępny w publicznej wersji zapoznawczej. Usprawnia on proces spełniania wymagań dotyczących zgodności z przepisami, udostępniając wgląd w informacje o poziomie zgodności środowiska.

 • Security Center
 • Security
15 mar

Azure Security Center: zmiany dotyczące wpływu na wskaźnik bezpieczeństwa

TERAZ DOSTĘPNE

W usłudze Azure Security Center w przypadku kilku zaleceń zmieniono wpływ na wskaźnik bezpieczeństwa. Ta zmiana może wpłynąć na ogólny wskaźnik bezpieczeństwa.

 • Security Center
 • Security
15 mar

Azure Security Center policy migration to Azure Policy

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Security Center policy updates are now performed from Azure Policy.

 • Azure Policy
 • Security Center
 • Security
15 mar

Azure Security Center update: Secure score for compliance metrics

TERAZ DOSTĘPNE

Use secure score to evaluate your security posture in Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
15 mar

Azure Security Center update: Azure App Service recommendation improvements

Azure App Service security recommendations have been improved to provide greater accuracy and environment compatibility.

 • App Service
 • Security Center
 • Security

grudzień 2018

6 gru

Aktualizacja witryny Azure Portal z grudnia 2018 r.

TERAZ DOSTĘPNE

Uzyskaj informacje o aktualizacjach udostępnionych w witrynie Azure Portal w grudniu 2018 r.

 • Portal Microsoft Azure
 • Virtual Machines
 • Security Center
 • Azure Site Recovery
 • Security

listopad 2018

26 lis

Aktualizacja usługi Azure Security Center — listopad

TERAZ DOSTĘPNE

W listopadzie w usłudze Azure Security Center zostały wprowadzone te aktualizacje i ulepszenia.

 • Security Center
 • Security
19 lis

Zmiany nazw funkcji ochrony obciążeń w usłudze Security Center dla usługi App Service

Od 1 stycznia 2019 r. nazwy związane z ochroną obciążeń w usłudze Security Center dla usługi App Service zmienią się.

 • Security Center
 • Security

październik 2018

16 paź

Aktualizacja usługi Azure Security Center — wrzesień 2018

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q3 2018

Nowe funkcje usługi Azure Security Center są w wersji zapoznawczej.

 • Security Center
 • Security
10 paź

Aktualizacja usługi Azure Security Center — Ignite 2018

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q3 2018

Ta aktualizacja zawiera nowe funkcje, których ogólną dostępność ogłoszono na konferencji Ignite 2018.

 • Security Center
 • Security

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie