Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Key Vault w publicznej wersji zapoznawczej w regionach Ameryki Północnej

Data opublikowania: 14 listopada, 2019

Azure Key Vault to istotna usługa zapewniająca ochronę danych i poprawiająca wydajność aplikacji w chmurze poprzez zapewnianie możliwości centralnego zarządzania kluczami, wpisami tajnymi, kluczami kryptograficznymi i zasadami w chmurze. Ponieważ usługa Azure Key Vault przechowuje dane poufne i krytyczne dla działania firmy, wymaga ona maksymalnego poziomu zabezpieczeń dla magazynów kluczy i danych w nich przechowywanych.

Obsługa ochrony przed zagrożeniami dla usługi Azure Key Vault dostępna w usłudze Azure Security Center zapewnia dodatkową warstwę analizy bezpieczeństwa, która wykrywa nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu lub wykorzystania magazynów kluczy. Ta nowa warstwa zabezpieczeń umożliwia klientom reagowanie na zagrożenia dla magazynów kluczy bez potrzeby stosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu zabezpieczeń lub zarządzania systemami monitorowania zabezpieczeń. Funkcja jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej w regionach Ameryki Północnej.

Dowiedz się więcej

  • Security Center
  • Security

Powiązane produkty