Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  15 lip

  Usługa Azure Resource Graph jest ogólnie dostępna

  Usługa Azure Resource Graph, która umożliwia eksplorowanie zasobów na dużą skalę, jest teraz ogólnie dostępna dla wszystkich klientów platformy Azure.

  maj 2019

  6 maj

  Usługa Azure Policy dla usługi AKS jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

  Usługa Azure Policy umożliwia teraz dodawanie mechanizmów kontroli zasad w klastrach AKS. Dotyczy to zasobników, przestrzeni nazw i ruchu przychodzącego

  kwiecień 2019

  8 kwi

  Usługa Azure Policy dla usługi jest teraz dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej

  Zastosuj wymuszenia i zabezpieczenia w odpowiedniej skali do klastrów AKS w scentralizowany, spójny sposób za pośrednictwem usługi Azure Policy.

  marzec 2019

  15 mar

  Azure Security Center policy migration to Azure Policy

  Azure Security Center policy updates are now performed from Azure Policy.

  luty 2019

  25 lut

  Funkcje analizy braku zgodności i historii zmian w usłudze Azure Policy

  Do usługi Azure Policy dodano nowe funkcje, w tym analizę głównych przyczyn i śledzenie zmian.

  listopad 2018

  10 lis

  Usługa Azure Policy wykonuje teraz inspekcje aplikacji zainstalowanych w maszynach wirtualnych

  Konfiguracja gościa usługi Azure Policy umożliwia wykonywanie inspekcji ustawień maszyn wirtualnych na platformie Azure. Najnowsze zasady zapewniają możliwość sprawdzania, czy na maszynach wirtualnych platformy Azure są zainstalowane znane aplikacje.

  wrzesień 2018

  24 wrz

  Publiczna wersja zapoznawcza: funkcja konfiguracji gościa dla usługi Azure Policy

  Nowa funkcja usługi Azure Policy jest w wersji zapoznawczej. Klienci platformy Azure mają teraz natywne narzędzia oferujące wgląd z poziomu maszyn wirtualnych w ustawienia serwera i aplikacji w wielu subskrypcjach.

  24 wrz

  Usługa Azure Policy dla usługi Azure DevOps

  Integracja usługi Azure Policy z usługą Azure DevOps jest teraz dostępna.

  Informacje