Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Policy dla usługi Key Vault obsługuje teraz klucze, wpisy tajne i certyfikaty

Data opublikowania: 21 października, 2020

Usługa Azure Policy to narzędzie do zapewniania ładu, które umożliwia użytkownikom przeprowadzanie inspekcji środowiska platformy Azure i zarządzanie nim na dużą skalę. Usługa Azure Policy dla usługi Key Vault pomaga w inspekcji wpisów tajnych, kluczy i certyfikatów przechowywanych w magazynie kluczy, aby upewnić się, że spełniają ustawione wymagania dotyczące zgodności. Wszystkie wpisy tajne, klucze lub certyfikaty, które nie spełniają wymagań, będą wyświetlane jako niezgodne na pulpicie nawigacyjnym zgodności z zasadami. Będzie można szybko znaleźć konkretny obiekt magazynu kluczy i magazyn kluczy, w którym się on znajduje. Możliwe jest ustawienie zasad odmowy, aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie i importowanie obiektów magazynu kluczy, które nie są zgodne z zasadami. Można także zgrupować kilka zasad w inicjatywę i wysyłać wyniki zgodności do usługi Azure Security Center. 

Najważniejsze korzyści: 

 • Stosowanie zasad do zakresu obejmującego całą usługę na potrzeby bezproblemowego, scentralizowanego zapewniania zgodności. 
 • Przeprowadzanie inspekcji właściwości takich jak daty wygaśnięcia, maksymalny okres ważności, minimalny rozmiar klucza i wielu innych.
 • Łatwe znajdowanie niezgodnych kluczy, wpisów tajnych i certyfikatów nawet wtedy, gdy znajdują się one w wielu różnych subskrypcjach, grupach zasobów i magazynach kluczy.
 • Uniemożliwianie tworzenia i importowania kluczy, wpisów tajnych i certyfikatów, które nie spełniają standardów zabezpieczeń.
 • Grupowanie zasad w inicjatywę i publikowanie wyników w usłudze Azure Security Center. 

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Policy.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Policy dla usługi Key Vault.

 • Key Vault
 • Azure Policy
 • Security Center
 • Compliance
 • Features
 • Security