Pomiń nawigację

Obejrzyj pokazy wideo dotyczące usługi Azure Synapse Analytics

Dowiedz się, jak działa usługa Azure Synapse, w tej serii pięciu technicznych pokazów wideo w witrynie Azure Portal. Obejrzyj te pokazy, aby rozpocząć korzystanie z usługi Azure Synapse i dowiedzieć się, jak pozyskiwać, przygotowywać i przekazywać dane oraz zarządzać nimi w celu wdrożenia rozwiązań z zakresu analizy biznesowej i uczenia maszynowego — a wszystko to w jednej usłudze analizy.

Omawiane kwestie:

  • Wykonywanie analizy rozpoznawczej w usłudze Data Lake.
  • Tworzenie kompleksowego potoku analiz.
  • Rozpoczynanie dostarczania szczegółowych informacji biznesowych dzięki usłudze Power BI.
  • Uruchamianie obciążeń danych big data dzięki zintegrowanej platformie Apache Spark.

Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane