Pomiń nawigację

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń zasoby platformy Azure przed atakami typu rozproszona odmowa usługi (DDoS)

Funkcje produktu

Ochrona przed atakami DDoS wykorzystująca skalę i elastyczność platformy Azure

Dzięki wsparciu przez globalną sieć firmy Microsoft usługa DDoS Protection zapewnia ogromne możliwości ograniczania wpływu ataków DDoS w każdym regionie świadczenia usługi Azure. Oczyść ruch na brzegu sieci platformy Azure, zanim będzie on mógł wpłynąć na dostępność Twojej usługi.

Ochrona gotowa do użycia

Chroń wszystkie zasoby w sieci wirtualnej po włączeniu usługi Azure DDoS Protection, korzystając z uproszczonej konfiguracji. Zawsze włączona funkcja monitorowania ruchu zapewnia wykrywanie ataków DDoS niemal w czasie rzeczywistym bez interwencji użytkownika. Usługa DDoS Protection automatycznie ogranicza wpływ ataku zaraz po jego wykryciu.

Dostrajanie adaptacyjne

Usługa DDoS Protection zapewnia zaawansowaną analizę, która automatycznie konfiguruje i dostraja ustawienia usługi DDoS Protection. Usługa DDoS poznaje zasoby oraz ich konfigurację, a także uczy się wzorców ruchu aplikacji w czasie przy użyciu inteligentnego profilowania ruchu.

Wielowarstwowa ochrona

W przypadku wdrożenia wraz z zaporą aplikacji internetowej usługi Azure Application Gateway usługa DDoS Protection broni przed szerokim zestawem ataków w warstwie sieci (warstwa 3/4), a także chroni aplikacje internetowe przed typowymi atakami w warstwie aplikacji (warstwa 7), takimi jak wstrzyknięcie kodu SQL, skrypty międzywitrynowe i przejmowanie sesji. Wstępna konfiguracja zapory aplikacji internetowej zapewnia ochronę przed zagrożeniami zidentyfikowanymi przez organizację Open Web Application Security Project jako 10 najbardziej powszechnych luk w zabezpieczeniach.

Alerty i metryki niemal w czasie rzeczywistym

Integracja z funkcjami macierzystymi w usłudze Azure Monitor udostępnia metryki i telemetrię ataków obok danych telemetrycznych innych zasobów. Elastyczne mechanizmy alertów powiadomią Cię, gdy aplikacja stanie się celem ataku.

Analiza ataku

Uzyskuj szczegółowe raporty co pięć minut w trakcie ataku oraz pełne podsumowanie po jego zakończeniu. Przesyłaj strumieniowo dzienniki przepływu ograniczania wpływu ataku DDoS do systemu zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM, Security Information and Event Management) w trybie offline, aby monitorować atak niemal w czasie rzeczywistym.

Ochrona przed nieplanowanymi kosztami zasobów

Otrzymaj środki na usługi za koszty poniesione na zasoby w wyniku udokumentowanego ataku DDoS.

Powiązane produkty i usługi

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

Wprowadzenie do usługi DDoS Protection