Azure DDoS Protection

Chroń zasoby platformy Azure przed atakami typu rozproszona odmowa usługi (DDoS)

 • Zawsze włączona funkcja monitorowania oraz automatyczne ograniczanie ryzyka ataków sieciowych
 • Dostrajanie adaptacyjne na podstawie szczegółowych informacji na platformie Azure
 • Ochrona warstwy aplikacji za pomocą zapory aplikacji internetowej usługi Azure Application Gateway
 • Integracja z usługą Azure Monitor na potrzeby analiz i uzyskiwania szczegółowych informacji
 • Ochrona przed nieprzewidzianymi kosztami ataków DDoS

Ochrona przed atakami DDoS wykorzystująca skalę i elastyczność platformy Azure

Dzięki wsparciu przez globalną sieć firmy Microsoft usługa DDoS Protection zapewnia ogromne możliwości ograniczania wpływu ataków DDoS w każdym regionie świadczenia usługi Azure. Oczyść ruch na brzegu sieci platformy Azure, zanim będzie on mógł wpłynąć na dostępność Twojej usługi.

Ochrona gotowa do użycia

Chroń wszystkie zasoby w sieci wirtualnej po włączeniu usługi Azure DDoS Protection, korzystając z uproszczonej konfiguracji. Zawsze włączona funkcja monitorowania ruchu zapewnia wykrywanie ataków DDoS niemal w czasie rzeczywistym bez interwencji użytkownika. Usługa DDoS Protection automatycznie ogranicza wpływ ataku zaraz po jego wykryciu.

Dostrajanie adaptacyjne

Usługa DDoS Protection zapewnia zaawansowaną analizę, która automatycznie konfiguruje i dostraja ustawienia usługi DDoS Protection. Usługa DDoS poznaje zasoby oraz ich konfigurację, a także uczy się wzorców ruchu aplikacji w czasie.

Wielowarstwowa ochrona

W przypadku wdrożenia wraz z zaporą aplikacji internetowej usługi Azure Application Gateway usługa DDoS Protection broni przed szerokim zestawem ataków w warstwie sieci (warstwa 3/4), a także chroni aplikacje internetowe przed typowymi atakami w warstwie aplikacji (warstwa 7), takimi jak wstrzyknięcie kodu SQL, skrypty międzywitrynowe i przejmowanie sesji. Wstępna konfiguracja zapory aplikacji internetowej zapewnia ochronę przed zagrożeniami zidentyfikowanymi przez organizację Open Web Application Security Project jako 10 najbardziej powszechnych luk w zabezpieczeniach.

Alerty i metryki niemal w czasie rzeczywistym

Integracja z funkcjami macierzystymi w usłudze Azure Monitor udostępnia metryki i telemetrię ataków obok danych telemetrycznych innych zasobów. Elastyczne mechanizmy alertów powiadomią Cię, gdy aplikacja stanie się celem ataku.

Analiza ataku

Uzyskuj szczegółowe raporty co pięć minut w trakcie ataku oraz pełne podsumowanie po jego zakończeniu. Przesyłaj strumieniowo dzienniki przepływu ograniczania wpływu ataku DDoS do systemu zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM, Security Information and Event Management) w trybie offline, aby monitorować atak niemal w czasie rzeczywistym.

Szybkie reagowanie

Skontaktuj się z zespołem szybkiego reagowania usługi DDoS Protection, aby uzyskać pomoc dotyczącą badania ataku, niestandardowego ograniczania ryzyka oraz analizy.

Ochrona przed nieplanowanymi kosztami zasobów

Otrzymaj środki na usługi za koszty poniesione na zasoby w wyniku udokumentowanego ataku DDoS.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure DDoS Protection?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Azure DDoS Protection — cennik

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Płać tylko za rzeczywiste użycie

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure DDoS Protection, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi Azure DDoS Protection o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Równoważenie obciążenia

Przejrzyj usługi równoważenia obciążenia platformy Azure i znajdź najlepsze rozwiązanie dla swoich obciążeń przy użyciu łatwego w użyciu narzędzia do wyboru usług

Dowiedz się więcej

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure