Przejdź do głównej zawartości

Narzędzie do szacowania środowiska usługi Azure Virtual Desktop

Twoje narzędzie do szacowania jakości środowiska, które użytkownicy otrzymają podczas łączenia się z usługą Azure Virtual Desktop

Oszacuj czas rundy (RTT) z bieżącej lokalizacji za pośrednictwem usługi Azure Virtual Desktop do każdego regionu świadczenia platformy Azure, w którym można wdrożyć maszyny wirtualne.

Wyróżniony region świadczenia platformy Azure to region z najniższym czasem RTT połączenia z bieżącej lokalizacji. Wyświetlane godziny to szacowane wartości pomagające ocenić jakość środowiska użytkownika końcowego dla wdrożenia usługi Azure Virtual Desktop. Rzeczywiste środowisko będzie się różnić w zależności od warunków sieciowych, urządzenia użytkownika końcowego i konfiguracji wdrożonych maszyn wirtualnych.

Region Azure Czas rundy (ms)

Wskazówki dotyczące sieci

Wyświetl wskazówki dotyczące sieci dla aplikacji i wyświetlaczy w przypadku korzystania z usługi Windows Virtual Desktop.

Wskazówki dotyczące określania rozmiaru maszyn wirtualnych

Wyświetl wskazówki dotyczące określania rozmiaru maszyn wirtualnych dla różnych obciążeń za pośrednictwem usługi Windows Virtual Desktop.

Zasoby

Dokumentacja techniczna i przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak wdrożyć optymalne środowisko, przygotować się do pracy i zapoznać się z opcjami migracji do usługi Azure Virtual Desktop.

Przejdź do dokumentacji

Wideo

Dowiedz się, jak w kilka minut wdrażać i skalować aplikacje i komputery z systemem Windows na platformie Azure, korzystając z wbudowanych funkcji zabezpieczeń oraz zgodności.

Obejrzyj film

Blog i aktualizacje platformy Azure

Przeczytaj blog platformy Azure i zasubskrybuj aktualizacje platformy Azure, aby zapoznać się z najnowszymi wiadomościami i informacjami o produktach platformy Azure.