Pomiń nawigację

Azure Synapse Analytics

Zasoby przyspieszające przejście do analizy danych w chmurze

Więcej informacji o usłudze Azure Synapse Analytics (dawniej Azure SQL Data Warehouse)

Jak rozpocząć pracę z usługą Azure Synapse Analytics (dawniej Azure SQL Data Warehouse)

Przeczytaj historie naszych klientów

Wypróbuj usługę Azure Synapse Analytics przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure