Szczegółowe informacje dla wszystkich w niewiarygodnie niskiej cenie. Po prostu niedościgniona.

Analiza na platformie Azure jest nawet 14 razy szybsza i kosztuje o 94 procent mniej niż w przypadku innych dostawców usług w chmurze. Po co korzystać z innych usług?

Stosunek ceny do wydajności jest krytyczny z punktu widzenia analizy

Platforma Azure przewyższa innych dostawców usług w chmurze w raportach dotyczących testów porównawczych TPC-H i TPC-DS firmy GigaOm.*

Porównaj stosunek cena-wydajność usługi Azure Synapse Analytics i usługi Google BigQuery

Usługa Azure Synapse Analytics (dawniej Azure SQL Data Warehouse) wyprzedza usługę Google BigQuery we wszystkich zapytaniach testów porównawczych TPC-H i TPC-DS*. Usługa Azure Synapse Analytics stale charakteryzuje się lepszym stosunkiem ceny do wydajności w porównaniu z usługą BigQuery i o 94% mniejszymi kosztami w porównaniu z klastrami usługi Azure Synapse Analytics z uruchomionymi zapytaniami testu porównawczego TPC-H*.

*Stwierdzenia dotyczące wydajności i stosunku ceny do wydajności są oparte na danych wynikających z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w styczniu 2019 r dla raportu z testu porównawczego TPC-H oraz w marcu 2019 r dla raportu z testu porównawczego TPC-DS. Analityka na platformie Azure jest do 14 razy szybsza i kosztuje 94 procent mniej według testu porównawczego TPC-H oraz jest do 12 razy szybsza i kosztuje 73 procent mniej według testu porównawczego TPC-DS. Dane do testów porównawczych uzyskano z uznanego standardu branżowego TPC Benchmark™ H (TPC-H) i TPC Benchmark™ DS (TPC-DS) oraz w oparciu o testy wydajności wykonywania zapytań na podstawie 66 zapytań dla testu TPC-H i 309 zapytań dla testu TPC-DS — testy przeprowadziła firma GigaOm w styczniu 2019 r. i marcu 2019 r., odpowiednio, na zlecenie firmy Microsoft. Stosunek ceny do wydajności został obliczony przez firmę GigaOm jako metryka TPC-H/TPC-DS kosztu posiadania podzielonego przez zapytanie złożone. Ceny są oparte na ogólnodostępnych cennikach dla Stanów Zjednoczonych na styczeń 2019 r. dla zapytań TPC-H i na marzec 2019 r. dla zapytań TPC-DS. Rzeczywista wydajność i ceny mogą być różne. Dowiedz się więcej o testach porównawczych firmy GigaOm

Porównaj stosunek cena-wydajność usługi Azure Synapse Analytics i usługi Amazon Redshift

Testy porównawcze firmy GigaOm pokazały również, że usługa Azure Synapse Analytics (dawniej Azure SQL Data Warehouse) przewyższa wydajnością usługę Amazon Redshift w 86 procentach wszystkich zapytań testów porównawczych TPC-H*. Usługa Azure Synapse Analytics stale charakteryzuje się lepszym stosunkiem ceny do wydajności w porównaniu z usługą Redshift i o 46% mniejszymi kosztami w porównaniu z klastrami usługi Azure Synapse Analytics z uruchomionymi zapytaniami testu porównawczego TPC-DS*.

*Stwierdzenia dotyczące wydajności i stosunku ceny do wydajności są oparte na danych wynikających z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w styczniu 2019 r dla raportu z testu porównawczego TPC-H oraz w marcu 2019 r dla raportu z testu porównawczego TPC-DS. Analityka na platformie Azure jest do 14 razy szybsza i kosztuje 94 procent mniej według testu porównawczego TPC-H oraz jest do 12 razy szybsza i kosztuje 73 procent mniej według testu porównawczego TPC-DS. Dane do testów porównawczych uzyskano z uznanego standardu branżowego TPC Benchmark™ H (TPC-H) i TPC Benchmark™ DS (TPC-DS) oraz w oparciu o testy wydajności wykonywania zapytań na podstawie 66 zapytań dla testu TPC-H i 309 zapytań dla testu TPC-DS — testy przeprowadziła firma GigaOm w styczniu 2019 r. i marcu 2019 r., odpowiednio, na zlecenie firmy Microsoft. Stosunek ceny do wydajności został obliczony przez firmę GigaOm jako metryka TPC-H/TPC-DS kosztu posiadania podzielonego przez zapytanie złożone. Ceny są oparte na ogólnodostępnych cennikach dla Stanów Zjednoczonych na styczeń 2019 r. dla zapytań TPC-H i na marzec 2019 r. dla zapytań TPC-DS. Rzeczywista wydajność i ceny mogą być różne. Dowiedz się więcej o testach porównawczych firmy GigaOm

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje dla wszystkich dzięki przełomowemu stosunkowi ceny do wydajności, zabezpieczeniom i szybkości usługi Azure Synapse Analytics

Szczegółowe informacje dla wszystkich

Udostępniaj szczegółowe informacje wszystkim zespołom za pomocą rozwiązań do analizy zgodnych z istniejącymi narzędziami deweloperskimi oraz narzędziami do analizy biznesowej i nauki o danych. Udostępnij analizy w skali petabajtów w usłudze Power BI, korzystając z usługi Azure Synapse Analytics.

Niezrównany stosunek ceny do wydajności

Korzystaj z najlepszej wydajności i ceny. Zwiększ wydajność zapytań w przypadku złożonych i krytycznych obciążeń.

Zaawansowane zabezpieczenia

Uzyskaj kompleksowy zestaw funkcji zabezpieczających, które obejmują ochronę danych, kontrolę dostępu i wbudowane narzędzia do wykrywania zagrożeń. Spełnij najsurowsze wymagania dzięki proaktywnej zgodności i wielowarstwowym zabezpieczeniom platformy Azure.

Badanie Total Economic Impact dotyczące analizy na platformie Microsoft Azure za pomocą usługi Power BI

Dowiedz się, jak firmy uzyskały większą wydajność analizy przy niższym koszcie. Na podstawie przeprowadzonych badań firma Forrester przewiduje, że rozwiązanie do analizy i analizy biznesowej firmy Microsoft może zapewnić zwrot z inwestycji na poziomie 271%. Przeczytaj badanie i analizę finansową w tym badaniu firmy Forrester Consulting zleconym przez firmę Microsoft.

Przeczytaj badanie

Why Analytics Strategies Fall Short for Some, but Not Others

Dowiedz się, dlaczego liderzy biznesowi wdrażają stosowane w całym przedsiębiorstwie podejścia do danych i analizy. Poznaj typowe wyzwania związane z wdrażaniem analizy, analizy biznesowej i sztucznej inteligencji oraz dowiedz się, jak pomóc organizacji zwiększyć swoją dojrzałość analityczną. Przeczytaj ten raport na temat usług analitycznych magazynu Harvard Business Review, aby przygotować się do transformacji cyfrowej i zmaksymalizować zwrot z inwestycji w usługi analityczne.

Przeczytaj raport

Raport firmy GigaOm: Usługa Data Warehouse w testach porównawczych chmury

Zobacz, jak usługa Azure Synapse Analytics przewyższa innych dostawców usług w chmurze jako skalowalne, wysoce wydajne, analityczne rozwiązanie w chmurze o niezrównanej wydajności i wartości (na podstawie standardowego w branży testu porównawczego TPC-H).

Przeczytaj raport

Raport firmy GigaOm: Test wydajności usługi Cloud Data Warehouse

Zobacz, jak usługa Azure Synapse Analytics pokonuje innych dostawców usług w chmurze w złożonych i wymagających zapytaniach, na których bazują przedsiębiorstwa przy uruchamianiu krytycznych funkcji biznesowych (na podstawie standardowego w branży testu porównawczego TPC-DS).

Przeczytaj raport

Siedem kluczowych zasad zabezpieczeń i ochrony prywatności w chmurze

Zabezpieczenia i ochrona prywatności są fundamentalnymi wymaganiami dla każdej organizacji. Wdrożenie tych siedmiu podstawowych zasad biznesowych pomoże zapewnić, że strategia zabezpieczeń i ochrony prywatności nie ulegnie pogorszeniu.

Przeczytaj oficjalny dokument

Zabezpieczenia i ochrona prywatności dla usługi Cloud Data Warehouse

Podczas wybierania platformy bazy danych zabezpieczenia i ochrona prywatności powinny być podstawowym składnikiem jej projektu. Obejrzyj to seminarium internetowe na żądanie, aby dowiedzieć się, co należy ocenić podczas wybierania magazynu danych.

Obejrzyj seminarium internetowe

Zobacz, jak klienci uzyskują zaawansowane szczegółowe informacje na podstawie analizy na platformie Azure

"Data is most powerful when it's accessible and understandable. With this Azure solution, our employees can query the data however they want versus being confined to the few rigid queries our previous system required. It's very easy for them to use Power BI Pro to integrate new data sets to deliver enormous value. When you put BI solutions in the hands of your boots on the ground—your sales force, marketing managers, product managers—it delivers a huge impact to the business."

Wilmer Peres, dyrektor ds. usług informacyjnych, Reckitt Benckiser
Reckitt Benckiser

"It was immediately clear to us that with Azure, particularly Azure Key Vault, we would be able to meet our own rigorous requirements for data protection and security."

Guido Vetter, kierownik korporacyjnego centrum doskonałości, zaawansowanej analityki i danych big data, Daimler AG

Przeczytaj historię

Daimler

"Azure SQL Data Warehouse instantly gave us equal or better performance as our current system, which has been incrementally tuned over the last 6.5 years for our demanding performance requirements."

Lara Minor, starszy menedżer ds. danych przedsiębiorstwa, Columbia Sportswear
Columbia Sportwear Company

"We leveraged the elasticity of SQL Data Warehouse to scale the instance up or down, so that we only pay for the resources when they're in use, significantly lowering our costs. This architecture performs significantly better than the legacy on-premises solutions it replaced, and it also provides a single source of truth for all of the company's data."

Chetan Kundavaram, dyrektor globalny, Anheuser-Busch InBev

Przeczytaj historię

AB InBev

**Raport firmy Gartner „Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics”, Adam Ronthal, Roxane Edjlali, Rick Greenwald, 21 stycznia 2019 r.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Przyspiesz analizę za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure

Zadawaj pytania