Pomiń nawigację

Usługa Azure Search

Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych

Kompilowanie doskonałego rozwiązania wyszukiwania dla przedsiębiorstw

Wiele aplikacji i witryn internetowych używa wyszukiwania jako głównego narzędzia do interakcji z klientami, a klienci oczekują wysokiego poziomu istotności, sugestii, wielu języków, kategoryzowania i prawie natychmiastowych odpowiedzi.

Używając zintegrowanego stosu języka naturalnego firmy Microsoft, tego samego, który jest używany w usłudze Bing i pakiecie Office i który jest rozwijany od 16 lat, możesz łatwo dodać do Twojej witryny internetowej lub aplikacji zaawansowane możliwości wyszukiwania w chmurze. Szybko dostosowuj wyniki wyszukiwania i twórz zaawansowane, zoptymalizowane modele klasyfikacji, aby łączyć wyniki wyszukiwania z celami biznesowymi. Niezawodna przepływność i magazynowanie zapewniają szybkie indeksowanie wyszukiwania i wykonywanie zapytań w scenariuszach, w których istotny jest krótki czas wyszukiwania.

Usługa Cognitive Search z rozszerzaniem zawartości z użyciem technologii sztucznej inteligencjiWERSJA ZAPOZNAWCZA

Dzięki nowej funkcji Cognitive Search można używać sztucznej inteligencji do wyodrębniania szczegółowych i ustrukturyzowanych informacji ze swoich dokumentów. Twórz potoki korzystające z umiejętności poznawczych i wprowadź strukturę danych przed rozpoczęciem ich indeksowania. Możesz wybierać spośród różnych wstępnie utworzonych umiejętności poznawczych i rozszerzać ich możliwości, tworząc własne umiejętności niestandardowe. Usługa Cognitive Search jest w publicznej wersji zapoznawczej i wykonywanie zestawu umiejętności jest obecnie oferowane bezpłatnie. Cennik dla tej możliwości zostanie opublikowany w późniejszym czasie.

Mniejsza złożoność dzięki w pełni zarządzanej usłudze

Dzięki usłudze Azure Search nie musisz konfigurować własnego indeksu wyszukiwania ani zarządzać nim. Ta w pełni zarządzana usługa pomaga uniknąć problemów związanych z uszkodzeniem indeksu, dostępnością usługi, skalowaniem i aktualizowaniem usługi. Twórz wiele indeksów bez rosnących kosztów indeksu. Łatwe skalowanie w górę lub w dół w celu dostosowania do zmian ruchu i ilości danych aplikacji.

Szybkie wdrożenie

Usługa Azure Search przyspiesza tworzenie aplikacji dzięki obsłudze dobrze znanych narzędzi i spójnej, globalnej platformie Microsoft Cloud. Szybko udostępnij wyszukiwanie i rozpocznij wypełnianie indeksów, aby umożliwić wdrożenie w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku innych usług platformy Azure, usługa Azure Search korzysta z wywołań znanych interfejsów API REST i zapewnia zestaw SDK dla platformy Microsoft .NET. Sieć centrów danych platformy Azure na całym świecie zapewnia mniejsze opóźnienie wyszukiwania, niezależnie od lokalizacji aplikacji.

Klienci korzystający z chmury w celu przeprowadzania zaawansowanego wyszukiwania

Największa witryna wyszukiwania samochodów w Kanadzie zapewnia bezproblemowe środowisko wyszukiwania

"We're really excited about using Azure Search for our marketplace. It gives us an opportunity to provide… better services to our customers with instant, seamless experiences across all devices."
Allen Wales, wiceprezes ds. technologii

Firma NBC Olympics bije rekordy transmisji strumieniowej z pomocą platformy Microsoft Azure

"Our partnership with Azure was critical in extending our reach to more people and more devices via cloud streaming than ever before."
Eric Black, dyrektor ds. technologii, multimedia cyfrowe

Specjaliści z dziedziny sztucznej inteligencji w muzyce używają opartej na chmurze platformy wyszukiwania do łączenia słuchaczy z zawartością audio

"As a startup, we wouldn't have been able to scale Audioburst and achieve our mission of organizing the world's audio content without a cloud platform like Azure—and advanced services like Azure Search."
Gal Klein, współzałożyciel

Real Madryt łączy 500 milionów wiernych fanów na całym świecie

"With the Microsoft cloud platform for service delivery, we can focus less on infrastructure and more on enhancing the fan experience and business outcomes"
Rafael de Los Santos, kierownik ds. operacji cyfrowych

Główna witryna z ofertami nieruchomości obsługiwana przez funkcje wyszukiwania i analizy oparte na chmurze

"It has always been our plan to have our entire web listings platform in the cloud… Now, with the Azure Search service, we can realize our goal."
Sridhar Potineni, dyrektor ds. innowacji

Firma z branży technologii nawigacji wprowadza czatbota, który obsługuje funkcje wyszukiwania w różnych językach

"Microsoft Bot Framework supports a mixed-language search capability and—using one interface that supports multiple languages—reduces our development workloads significantly."
Daisuke Kezuka, dyrektor generalny ds. podróży

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Korzystanie z usługi Azure Search za pomocą bezpłatnego konta