Usługa Azure Search

Usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych

Klienci korzystający z chmury w celu przeprowadzania zaawansowanego wyszukiwania

Tworzenie fantastycznych środowisk wyszukiwania dla aplikacji sieci Web i mobilnych

Wiele aplikacji używa wyszukiwania jako głównego wzorca interakcji dla swoich klientów, którzy oczekują wysokiego poziomu istotności, sugestii, prawie natychmiastowych odpowiedzi, wielu języków, kategoryzowania itp. Usługa Azure Search ułatwia Ci dodawanie zaawansowanych i złożonych możliwości wyszukiwania do witryny sieci Web lub aplikacji. Zintegrowany stos języka naturalnego firmy Microsoft, używany również w usłudze Bing i pakiecie Office, był tworzony i udoskonalany przez 16 lat. Szybko dostosowuj wyniki wyszukiwania i twórz zaawansowane, zoptymalizowane modele klasyfikacji, aby łączyć wyniki wyszukiwania z celami biznesowymi. Niezawodna przepływność i magazynowanie zapewniają szybkie indeksowanie wyszukiwania i wykonywanie zapytań w scenariuszach, w których istotny jest krótki czas wyszukiwania.

Mniejsza złożoność dzięki w pełni zarządzanej usłudze

Dzięki usłudze Azure Search nie musisz konfigurować własnego indeksu wyszukiwania ani zarządzać nim. Ta w pełni zarządzana usługa pomaga uniknąć problemów związanych z uszkodzeniem indeksu, dostępnością usługi, skalowaniem i aktualizowaniem usługi. Twórz wiele indeksów bez rosnących kosztów indeksu. Łatwe skalowanie w górę lub w dół w celu dostosowania do zmian ruchu i ilości danych aplikacji.

Szybkie wdrożenie

Usługa Azure Search przyspiesza tworzenie aplikacji dzięki obsłudze dobrze znanych narzędzi i spójnej, globalnej platformie Microsoft Cloud. Szybko udostępnij wyszukiwanie i rozpocznij wypełnianie indeksów, aby umożliwić wdrożenie w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku innych usług platformy Azure, usługa Azure Search korzysta z wywołań znanych interfejsów API REST i zapewnia zestaw SDK dla platformy Microsoft .NET. Sieć centrów danych platformy Azure na całym świecie zapewnia mniejsze opóźnienie wyszukiwania, niezależnie od lokalizacji aplikacji.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Korzystanie z usługi Azure Search za pomocą bezpłatnego konta