Usługa Azure Search

Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych

Kompilowanie doskonałego rozwiązania wyszukiwania dla przedsiębiorstw

Wiele aplikacji i witryn internetowych używa wyszukiwania jako głównego narzędzia do interakcji z klientami, a klienci oczekują wysokiego poziomu istotności, sugestii, wielu języków, kategoryzowania i prawie natychmiastowych odpowiedzi.

Używając zintegrowanego stosu języka naturalnego firmy Microsoft, tego samego, który jest używany w usłudze Bing i pakiecie Office i który jest rozwijany od 16 lat, możesz łatwo dodać do Twojej witryny internetowej lub aplikacji zaawansowane możliwości wyszukiwania w chmurze. Szybko dostosowuj wyniki wyszukiwania i twórz zaawansowane, zoptymalizowane modele klasyfikacji, aby łączyć wyniki wyszukiwania z celami biznesowymi. Niezawodna przepływność i magazynowanie zapewniają szybkie indeksowanie wyszukiwania i wykonywanie zapytań w scenariuszach, w których istotny jest krótki czas wyszukiwania.

Usługa Cognitive Search z rozszerzaniem zawartości z użyciem technologii sztucznej inteligencjiWERSJA ZAPOZNAWCZA

Dzięki nowej funkcji Cognitive Search można używać sztucznej inteligencji do wyodrębniania szczegółowych i ustrukturyzowanych informacji ze swoich dokumentów. Twórz potoki korzystające z umiejętności poznawczych i wprowadź strukturę danych przed rozpoczęciem ich indeksowania. Możesz wybierać spośród różnych wstępnie utworzonych umiejętności poznawczych i rozszerzać ich możliwości, tworząc własne umiejętności niestandardowe. Usługa Cognitive Search jest w publicznej wersji zapoznawczej i wykonywanie zestawu umiejętności jest obecnie oferowane bezpłatnie. Cennik dla tej możliwości zostanie opublikowany w późniejszym czasie.

Mniejsza złożoność dzięki w pełni zarządzanej usłudze

Dzięki usłudze Azure Search nie musisz konfigurować własnego indeksu wyszukiwania ani zarządzać nim. Ta w pełni zarządzana usługa pomaga uniknąć problemów związanych z uszkodzeniem indeksu, dostępnością usługi, skalowaniem i aktualizowaniem usługi. Twórz wiele indeksów bez rosnących kosztów indeksu. Łatwe skalowanie w górę lub w dół w celu dostosowania do zmian ruchu i ilości danych aplikacji.

Szybkie wdrożenie

Usługa Azure Search przyspiesza tworzenie aplikacji dzięki obsłudze dobrze znanych narzędzi i spójnej, globalnej platformie Microsoft Cloud. Szybko udostępnij wyszukiwanie i rozpocznij wypełnianie indeksów, aby umożliwić wdrożenie w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku innych usług platformy Azure, usługa Azure Search korzysta z wywołań znanych interfejsów API REST i zapewnia zestaw SDK dla platformy Microsoft .NET. Sieć centrów danych platformy Azure na całym świecie zapewnia mniejsze opóźnienie wyszukiwania, niezależnie od lokalizacji aplikacji.

Klienci korzystający z chmury w celu przeprowadzania zaawansowanego wyszukiwania

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Korzystanie z usługi Azure Search za pomocą bezpłatnego konta