Azure Cognitive Search

Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych

Odkryj nieuwidocznione wcześniej szczegółowe informacje z całej swojej zawartości

Azure Cognitive Search is the only cloud search service with built-in AI capabilities that enrich all types of information to help you identify and explore relevant content at scale. Use cognitive skills for vision, language, and speech, or use custom machine learning models to uncover insights from all types of content. Azure Cognitive Search also offers semantic search capability, which uses advanced machine learning techniques to understand user intent and contextually rank the most relevant search results. Spend more time innovating and less time maintaining a complex cloud search solution.

W pełni zarządzane wyszukiwanie jako usługa pozwala zmniejszyć koszty i łatwo się skaluje

Autouzupełnianie, wyszukiwanie geoprzestrzenne, filtrowanie i kategoryzowanie zapewniają rozbudowane środowisko użytkownika

Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji, takie jak OCR, wyodrębnianie kluczowych fraz i rozpoznawanie jednostek znaku, pozwalają uzyskać szczegółowe informacje

Semantic search capability powered by deep learning models that understand user intent to surface and rank the most relevant search results

Zasoby dla deweloperów

Documentation

Przejdź do przeglądu dokumentacji, aby dowiedzieć się, jak skonsolidować zawartość możliwą do wyszukiwania w jeden szybki indeks na potrzeby wielu scenariuszy, i zdobyć więcej informacji o potoku wyszukiwania poznawczego.

Moduły edukacyjne i przewodniki Szybki start

Zobacz, jak wyodrębnić i wzbogacić zawartość za pomocą algorytmów wspieranych przez sztuczną inteligencję przy użyciu zasobów wyszukiwania poznawczego oraz przykładowych danych. Dowiedz się, jak usługa Cognitive Search umożliwia zdobywanie wiedzy, weź udział w szkoleniu typu bootcamp pozwalającym zdobyć szczegółową wiedzę i skorzystaj z akceleratora rozwiązań zdobywania wiedzy.

Migracja na platformie Azure

Przejrzyj zasoby, które pomogą Ci zmigrować aplikacje, dane i infrastrukturę we własnym tempie. Podczas przenoszenia obciążeń lokalnych na maszyny wirtualne platformy Azure bezpłatnie korzystaj z narzędzi do oceniania, migracji i zarządzania kosztami.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure na Forum MSDN i w witrynie Stack Overflow lub skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure.

Popularne szablony i laboratoria

Odkryj przewodniki wideo i popularne szablony przewodników Szybki start dla typowych konfiguracji przygotowane przez firmę Microsoft oraz społeczność.

Uruchamiaj, obsługuj i skaluj przy minimalnych inwestycjach

Szybko wdróż indeks wyszukiwania bez konieczności wykonywania konserwacji operacyjnej. Ta w pełni zarządzana usługa wyszukiwania w chmurze upraszcza pozyskiwanie danych i tworzenie indeksów dzięki integracji z popularnymi rozwiązaniami do obsługi magazynów platformy Azure oraz oferowaniu funkcji indeksowania za pośrednictwem prostego interfejsu API REST lub zestawu .NET SDK. Wdróż w pełni skonfigurowaną usługę wyszukiwania z intuicyjnymi funkcjami środowiska użytkownika, takimi jak ocenianie, kategoryzowanie, sugestie, synonimy i wyszukiwanie geograficzne — a to wszystko bez nakładów operacyjnych potrzebnych do debugowania uszkodzonych indeksów, monitorowania dostępności usługi i ręcznego skalowania podczas zmian natężenia ruchu.

Zobacz, jak jeden z klientów zaoszczędził kilka miesięcy pracy deweloperów dzięki skonfigurowaniu indeksu wyszukiwania

Twórz zawartość, którą można przeszukiwać, przy użyciu zintegrowanej sztucznej inteligencji

Skorzystaj z usług mowy, przetwarzania obrazów i języka na platformie Azure AI, które przekształcają nieprzetworzone informacje bez struktury w zawartość, którą można przeszukiwać. Z łatwością organizuj usługi sztucznej inteligencji, które dodają strukturę do danych przed rozpoczęciem ich indeksowania, przez zdefiniowanie własnego zestawu umiejętności usługi Cognitive Search. Aby zastosować funkcje sztucznej inteligencji, takie jak OCR, translacja, wyodrębnianie kluczowych fraz oraz wykrywanie lokalizacji, osób i organizacji, wystarczy zaznaczyć pole wyboru w portalu usługi Cognitive Search.

Surface the most relevant results for your users based on search intent and not just keywords

Leverage tried-and-tested deep learning models from Microsoft Research and Bing to provide contextual and most relevant results in your apps. Using semantic search capability, you can understand the intent of what your customers are trying to search, offer significantly improved search results and drive deeper customer engagement. Semantic search also enable summary results so your users can get quick snippet without the need to go through results links and full documents.

Zaawansowane zabezpieczenia danych i zgodność

 • Chroń swoją zawartość przed złośliwymi działaniami za pomocą szyfrowania wbudowanego na przestrzeni całego potoku indeksowania.
 • Zachowaj bezpieczeństwo z obsługą sieci wirtualnych.
 • Spełniaj wymagania szerokiego zakresu międzynarodowych i branżowych standardów zgodności.
 • Kontroluj dostęp poszczególnych użytkowników do zawartości za pośrednictwem filtrów zabezpieczeń.
 • Uzyskaj wielowarstwowe zabezpieczenia firmy Microsoft dla fizycznych centrów danych, infrastruktury i operacji.

Uzyskaj potrzebną Ci moc, kontrolę i dostosowania w elastycznych cenach

Usługa Azure Cognitive Search jest dostępna w formie możliwych do łączenia jednostek wyszukiwania obejmujących niezawodny magazyn i przepływność, co pozwala szybko i ekonomicznie konfigurować oraz skalować funkcję wyszukiwania. Dodawaj jednostki wyszukiwania, aby zwiększyć liczbę zapytań na sekundę, włączyć wysoką dostępność i szybciej pozyskiwać dane. Usuwaj jednostki wyszukiwania podczas okresów niewielkiego ruchu.

Niedostępne Free Basic Standard Optymalizacja pod kątem magazynu
Najlepsze dla Szacowania przewidywanego rozmiaru indeksu i planowania pojemności. Uruchamiania obciążeń wymagających niewielkiej wydajności obliczeniowej i małego magazynu. Większości obciążeń oferujących równowagę zasobów obliczeniowych, pamięci i magazynu. Ekonomicznego uruchamiania obciążeń z dużą ilością danych, kiedy potrzebujesz mniej pamięci i zasobów obliczeniowych.
Jednostka wyszukiwania Free Opcja w warstwie Podstawowa Opcje S1, S2 i S3 Opcje L1 i L2
Dodatkowe możliwości Łamanie dokumentów: wyodrębnianie obrazów
Wzbogacanie sztucznej inteligencji

Rozpocznij pracę z usługą Azure Cognitive Search

Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatne konto platformy Azure, i utwórz usługę Cognitive Search.

Dowiedz się jak pozyskiwać dane i je wzbogacać przy użyciu różnorodnych źródeł.

Zintegruj wyszukiwanie z nowymi witrynami internetowymi lub czatbotami bądź dodaj je do istniejącej aplikacji.

Zobacz, w jaki sposób klienci używają chmury do zaawansowanego wyszukiwania

Szybsze dostarczanie bardziej dogłębnych, szczegółowych informacji o danych, przy zachowaniu niskich kosztów

Archive360, usługa cyfrowego archiwizowania, w szybki i ekonomiczny sposób zadaje złożone pytania względem zestawów danych o rozmiarach petabajtów.

Archive 360

Obsługa bezproblemowego wyszukiwania dla milionów klientów

Kanadyjska witryna wyszukiwania pojazdów, autoTRADER.ca, używa usługi Cognitive Search do obsługi strony z aukcjami, wyszukiwania obrazów oraz wyszukiwania na urządzeniach mobilnych i w Internecie.

Auto Trader

Efektywne i niezawodne skalowanie działalności

Firma Audioburst — startup oferujący wyszukiwanie audio — skaluje swoją platformę zawartości głosowej przy użyciu usługi Cognitive Search.

Audioburst

Tworzenie nowych sposobów łączenia użytkowników z najodpowiedniejszą zawartością

Cyfrowa platforma sportowa drużyny Real Madryt korzysta z usługi Cognitive Search w celu dostarczania fanom bogatej zawartości, zapewniając im kontrolę nad określonymi kamerami w celu przejrzenia kluczowych momentów i zagrań zawodników podczas meczów na żywo.

Real Madrid

Zwiększanie produktywności dzięki inteligentniejszym rozwiązaniom

Icertis, firma zajmująca się zarządzaniem umowami, skróciła czas negocjowania umów, obniżyła ryzyko, poprawiła zgodność z umowami i zwiększyła przychód przez zintegrowanie usługi Cognitive Search z platformą.

ICERTIS

Eliminacja procesów ręcznych w celu zaoszczędzenia czasu, zmniejszenia liczby błędów i redukcji ryzyka

Howden, globalna firma inżynieryjna, korzysta z usługi Cognitive Search do skalowania swoich procesów przeglądów technicznych, aby móc szybciej i dokładniej oceniać wprowadzane produkty.

Howden

Dowiedz się, w jaki sposób partnerzy tworzą inteligentne rozwiązania w zakresie wyszukiwania

Często zadawane pytania dotyczące usługi Cognitive Search

 • Usługa Cognitive Search jest dostępna w ponad 20 krajach/regionach na całym świecie — regularnie też są dodawane nowe.
 • Gwarantujemy co najmniej 99,9 procent dostępności dla płatnych warstw.
 • Wbudowane indeksatory są dostępne dla usług Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Blob Storage oraz programu Microsoft SQL Server hostowanego na maszynie wirtualnej platformy Azure. Łącz się ze swoim źródłem danych za pomocą usługi Azure Data Factory, która oferuje ponad 80 łączników, lub za pomocą usługi Azure Logic Apps. Możesz też wypychać dane do indeksu usługi Cognitive Search — w takim przypadku nie obowiązują żadne ograniczenia w zakresie typu źródła danych.
 • Usługa Cognitive Search współpracuje z wieloma popularnymi formatami takimi jak Microsoft Word, PowerPoint i Excel, Adobe PDF i PNG, RTF, JSON, HTML oraz XML.
 • Cognitive Search to platforma jako usługa, która pomaga deweloperom tworzyć ich własne rozwiązania wyszukiwania w chmurze. Funkcja Microsoft Search korzysta z technologii Cognitive Search, aby oferować oprogramowanie jako usługę na potrzeby wyszukiwania w przedsiębiorstwach w obrębie produktów firmy Microsoft.
 • Usługa Cognitive Search jest dostępna w ponad 50 językach.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure