Pomiń nawigację

Azure Cognitive Search

Wyszukiwanie w skali przedsiębiorstwa na potrzeby tworzenia aplikacji

Odkryj nieuwidocznione wcześniej szczegółowe informacje z całej swojej zawartości

Usługa Azure Cognitive Search to jedyna usługa wyszukiwania w chmurze z wbudowanymi możliwościami sztucznej inteligencji, które wzbogacają wszystkie typy informacji, aby pomóc identyfikować i eksplorować istotną zawartość na dużą skalę. Korzystaj z umiejętności poznawczych na potrzeby obrazów, języka i mowy lub używaj niestandardowych modeli uczenia maszynowego, aby odkrywać szczegółowe informacje ze wszystkich typów zawartości. Usługa Azure Cognitive Search oferuje również funkcję wyszukiwania semantycznego, która używa zaawansowanych technik uczenia maszynowego, aby zrozumieć intencje użytkownika i kontekstowo ocenić najbardziej odpowiednie wyniki wyszukiwania. Poświęcaj więcej czasu na innowacje, a mniej na konserwację złożonego rozwiązania wyszukiwania w chmurze.

W pełni zarządzane wyszukiwanie jako usługa pozwala zmniejszyć koszty i łatwo się skaluje

Autouzupełnianie, wyszukiwanie geoprzestrzenne, filtrowanie i kategoryzowanie zapewniają rozbudowane środowisko użytkownika

Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji, takie jak OCR, wyodrębnianie kluczowych fraz i rozpoznawanie jednostek znaku, pozwalają uzyskać szczegółowe informacje

Funkcja wyszukiwania semantycznego obsługiwana przez modele uczenia głębokiego, która interpretuje intencje użytkownika, aby uwidocznić i sklasyfikować najodpowiedniejsze wyniki wyszukiwania

Przewodnik dla deweloperów dotyczący tworzenia rozwiązań do wydobywania wiedzy opartej na sztucznej inteligencji

Dowiedz się, jak korzystać z wydobywania wiedzy, aby wyodrębniać strukturalne dane z niestrukturalnej zawartości i odnajdować informacje umożliwiające podejmowanie działań na podstawie wszystkich danych organizacji.

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja

Przejdź do przeglądu dokumentacji, aby dowiedzieć się, jak skonsolidować zawartość możliwą do wyszukiwania w jeden szybki indeks na potrzeby wielu scenariuszy, i zdobyć więcej informacji o potoku wyszukiwania poznawczego.

Moduły edukacyjne i przewodniki Szybki start

Zobacz, jak wyodrębnić i wzbogacić zawartość za pomocą algorytmów wspieranych przez sztuczną inteligencję przy użyciu zasobów wyszukiwania poznawczego oraz przykładowych danych. Dowiedz się, jak usługa Cognitive Search umożliwia zdobywanie wiedzy i skorzystaj z akceleratora rozwiązań zdobywania wiedzy.

Migracja na platformie Azure

Przejrzyj zasoby, które pomogą Ci zmigrować aplikacje, dane i infrastrukturę we własnym tempie. Podczas przenoszenia obciążeń lokalnych na maszyny wirtualne platformy Azure bezpłatnie korzystaj z narzędzi do oceniania, migracji i zarządzania kosztami.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure na stronie Eksperci platformy Azure w Pomocy technicznej społeczności platformy Azure lub skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure.

Popularne szablony i laboratoria

Odkryj przewodniki wideo i popularne szablony przewodników Szybki start dla typowych konfiguracji przygotowane przez firmę Microsoft oraz społeczność.

Uruchamiaj, obsługuj i skaluj przy minimalnych inwestycjach

Szybko wdróż indeks wyszukiwania bez konieczności wykonywania konserwacji operacyjnej. Ta w pełni zarządzana usługa wyszukiwania w chmurze upraszcza pozyskiwanie danych i tworzenie indeksów dzięki integracji z popularnymi rozwiązaniami do obsługi magazynów platformy Azure oraz oferowaniu funkcji indeksowania za pośrednictwem prostego interfejsu API REST lub zestawu .NET SDK. Wdróż w pełni skonfigurowaną usługę wyszukiwania z intuicyjnymi funkcjami środowiska użytkownika, takimi jak ocenianie, kategoryzowanie, sugestie, synonimy i wyszukiwanie geograficzne — a to wszystko bez nakładów operacyjnych potrzebnych do debugowania uszkodzonych indeksów, monitorowania dostępności usługi i ręcznego skalowania podczas zmian natężenia ruchu.

Zobacz, jak jeden z klientów zaoszczędził kilka miesięcy pracy deweloperów dzięki skonfigurowaniu indeksu wyszukiwania

Twórz zawartość, którą można przeszukiwać, przy użyciu zintegrowanej sztucznej inteligencji

Skorzystaj z usług mowy, przetwarzania obrazów i języka na platformie Azure AI, które przekształcają nieprzetworzone informacje bez struktury w zawartość, którą można przeszukiwać. Z łatwością organizuj usługi sztucznej inteligencji, które dodają strukturę do danych przed rozpoczęciem ich indeksowania, przez zdefiniowanie własnego zestawu umiejętności usługi Cognitive Search. Aby zastosować funkcje sztucznej inteligencji, takie jak OCR, translacja, wyodrębnianie kluczowych fraz oraz wykrywanie lokalizacji, osób i organizacji, wystarczy zaznaczyć pole wyboru w portalu usługi Cognitive Search.

Wyświetlaj najistotniejsze wyniki dla użytkowników na podstawie intencji wyszukiwania, a nie tylko słów kluczowych.

Korzystaj z wypróbowanych i przetestowanych modeli uczenia głębokiego od działu Microsoft Research i usługi Bing, aby dostarczać kontekstowe i najbardziej odpowiednie wyniki w aplikacjach. Za pomocą funkcji wyszukiwania semantycznego możesz interpretować intencje wyszukiwania klientów, zaoferować znacznie lepsze wyniki wyszukiwania i zwiększyć zaangażowanie klientów. Wyszukiwanie semantyczne oferuje również podsumowanie wyników, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko uzyskać odpowiedni fragment bez konieczności przeglądania linków do wyników i pełnych dokumentów.

Zaawansowane zabezpieczenia danych i zgodność

 • Chroń swoją zawartość przed złośliwymi działaniami za pomocą szyfrowania wbudowanego na przestrzeni całego potoku indeksowania.
 • Zachowaj bezpieczeństwo z obsługą sieci wirtualnych.
 • Spełniaj wymagania szerokiego zakresu międzynarodowych i branżowych standardów zgodności.
 • Kontroluj dostęp poszczególnych użytkowników do zawartości za pośrednictwem filtrów zabezpieczeń.
 • Uzyskaj wielowarstwowe zabezpieczenia firmy Microsoft dla fizycznych centrów danych, infrastruktury i operacji.

Uzyskaj potrzebną Ci moc, kontrolę i dostosowania w elastycznych cenach

Usługa Azure Cognitive Search jest dostępna w formie możliwych do łączenia jednostek wyszukiwania obejmujących niezawodny magazyn i przepływność, co pozwala szybko i ekonomicznie konfigurować oraz skalować funkcję wyszukiwania. Dodawaj jednostki wyszukiwania, aby zwiększyć liczbę zapytań na sekundę, włączyć wysoką dostępność i szybciej pozyskiwać dane. Usuwaj jednostki wyszukiwania podczas okresów niewielkiego ruchu.

Niedostępne Bezpłatnie Basic Standard Optymalizacja pod kątem magazynu
Najlepsze dla: Szacowania przewidywanego rozmiaru indeksu i planowania pojemności. Uruchamiania obciążeń wymagających niewielkiej wydajności obliczeniowej i małego magazynu. Większości obciążeń oferujących równowagę zasobów obliczeniowych, pamięci i magazynu. Ekonomicznego uruchamiania obciążeń z dużą ilością danych, kiedy potrzebujesz mniej pamięci i zasobów obliczeniowych.
Jednostka wyszukiwania Bezpłatnie Opcja w warstwie Podstawowa Opcje S1, S2 i S3 Opcje L1 i L2
Dodatkowe możliwości Łamanie dokumentów: wyodrębnianie obrazów
Wzbogacanie sztucznej inteligencji

Rozpocznij pracę z usługą Azure Cognitive Search

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure i utwórz usługę Cognitive Search.

Dowiedz się, jak pozyskiwać i wzbogacać dane z różnych źródeł.

Zintegruj wyszukiwanie w nowych witrynach internetowych lub czatbotach albo dodaj je do istniejącej aplikacji.

Zobacz, w jaki sposób klienci używają chmury do zaawansowanego wyszukiwania

Szybsze dostarczanie bardziej dogłębnych, szczegółowych informacji o danych, przy zachowaniu niskich kosztów

Archive360, usługa cyfrowego archiwizowania, w szybki i ekonomiczny sposób zadaje złożone pytania względem zestawów danych o rozmiarach petabajtów.

Archiwum 360

Obsługa bezproblemowego wyszukiwania dla milionów klientów

Kanadyjska witryna wyszukiwania pojazdów, autoTRADER.ca, używa usługi Cognitive Search do obsługi strony z aukcjami, wyszukiwania obrazów oraz wyszukiwania na urządzeniach mobilnych i w Internecie.

Auto Trader

Efektywne i niezawodne skalowanie działalności

Firma Audioburst — startup oferujący wyszukiwanie audio — skaluje swoją platformę zawartości głosowej przy użyciu usługi Cognitive Search.

Audioburst

Zwiększanie produktywności dzięki inteligentniejszym rozwiązaniom

Icertis, firma zajmująca się zarządzaniem umowami, skróciła czas negocjowania umów, obniżyła ryzyko, poprawiła zgodność z umowami i zwiększyła przychód przez zintegrowanie usługi Cognitive Search z platformą.

ICERTIS

Eliminacja procesów ręcznych w celu zaoszczędzenia czasu, zmniejszenia liczby błędów i redukcji ryzyka

Howden, globalna firma inżynieryjna, korzysta z usługi Cognitive Search do skalowania swoich procesów przeglądów technicznych, aby móc szybciej i dokładniej oceniać wprowadzane produkty.

Howden

Dowiedz się, w jaki sposób partnerzy tworzą inteligentne rozwiązania w zakresie wyszukiwania

Często zadawane pytania dotyczące usługi Cognitive Search

 • Usługa Cognitive Search jest dostępna w ponad 20 krajach/regionach na całym świecie — regularnie też są dodawane nowe.
 • Gwarantujemy co najmniej 99,9 procent dostępności dla płatnych warstw.
 • Wbudowane indeksatory są dostępne dla usług Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Blob Storage oraz programu Microsoft SQL Server hostowanego na maszynie wirtualnej platformy Azure. Łącz się ze swoim źródłem danych za pomocą usługi Azure Data Factory, która oferuje ponad 80 łączników, lub za pomocą usługi Azure Logic Apps. Możesz też wypychać dane do indeksu usługi Cognitive Search — w takim przypadku nie obowiązują żadne ograniczenia w zakresie typu źródła danych.
 • Usługa Cognitive Search współpracuje z wieloma popularnymi formatami takimi jak Microsoft Word, PowerPoint i Excel, Adobe PDF i PNG, RTF, JSON, HTML oraz XML.
 • Cognitive Search to platforma jako usługa, która pomaga deweloperom tworzyć ich własne rozwiązania wyszukiwania w chmurze. Funkcja Microsoft Search korzysta z technologii Cognitive Search, aby oferować oprogramowanie jako usługę na potrzeby wyszukiwania w przedsiębiorstwach w obrębie produktów firmy Microsoft.
 • Usługa Cognitive Search jest dostępna w ponad 50 językach.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure