Usługa Azure Search

Usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych

Klienci korzystający z zalet chmury podczas przeprowadzania zaawansowanego wyszukiwania

Tworzenie fantastycznych środowisk wyszukiwania dla aplikacji sieci Web i mobilnych

Funkcja wyszukiwania jest używana w wielu aplikacjach jako główny wzorzec interakcji do zastosowania przez użytkowników. Użytkownicy oczekują wiele od funkcji wyszukiwania. Chcą, aby oferowała ona wysoki poziom istotności, sugestie, prawie natychmiastowe odpowiedzi, wiele języków, tworzenie kategorii wyszukanych informacji i inne funkcje. Usługa Azure Search ułatwia dodawanie zaawansowanych możliwości wyszukiwania do witryny sieci Web lub aplikacji. Zintegrowany stos języka naturalnego firmy Microsoft, używany również w usłudze Bing i pakiecie Office, był tworzony i udoskonalany przez 16 lat. Szybko i łatwo dostosowuj wyniki wyszukiwania i twórz zaawansowane, zoptymalizowane modele klasyfikacji, aby łączyć wyniki wyszukiwania z celami biznesowymi. Niezawodna przepływność i magazynowanie zapewniają szybkie indeksowanie wyszukiwania i wykonywanie zapytań w scenariuszach, w których istotny jest krótki czas wyszukiwania.

Mniejsza złożoność dzięki w pełni zarządzanej usłudze

Usługa Azure Search eliminuje złożoność konfiguracji i zarządzania własnym indeksem wyszukiwania. Ta w pełni zarządzana usługa pomaga uniknąć problemów związanych z uszkodzeniem indeksu, dostępnością usługi, skalowaniem i aktualizowaniem usługi. Twórz wiele indeksów bez rosnących kosztów indeksu. Łatwe skalowanie w górę lub w dół w celu dostosowania do zmian ruchu i ilości danych aplikacji.

Szybkie wdrożenie

Usługa Azure Search przyspiesza tworzenie aplikacji dzięki obsłudze dobrze znanych narzędzi i spójnej, globalnej platformie w chmurze. Szybko udostępnij wyszukiwanie i rozpocznij wypełnianie indeksów, aby umożliwić wdrożenie w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku innych usług platformy Azure, usługa Azure Search korzysta z wywołań znanych interfejsów API REST i oferuje zestaw .NET SDK. Sieć centrów danych platformy Azure na całym świecie oznacza krótszy czas reakcji wyszukiwania niezależnie od lokalizacji aplikacji.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Baza danych DocumentDB

Zarządzana baza danych dokumentów NoSQL jako usługa

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa.

Korzystanie z usługi Azure Search za pomocą bezpłatnego konta