Pomoc techniczna w społeczności platformy Azure

Zadawaj pytania, uzyskuj odpowiedzi i kontaktuj się z inżynierami firmy Microsoft oraz ekspertami ze społeczności platformy Azure

Przedstawiamy platformę Azure w witrynie Q&A

Znajdź odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące produktów i usług platformy Azure. Łącz się z ekspertami firmy Microsoft i społeczności, udostępniaj opinie i ucz się od innych. Pytania i odpowiedzi dotyczące platformy Azure w witrynie Microsoft Q&A zastępują forum witryny MSDN. Nadal możesz jednak przeglądać archiwa forum.

Platforma Azure w witrynie Q&A

Produkty

  Archiwum forum programu MSDN

  Odpowiedzi firmy Microsoft i społeczności na starsze pytania techniczne dotyczące platformy Azure

  StackOverflow

  Odpowiedzi społeczności na pytania dotyczące programowania

  ServerFault

  Odpowiedzi społeczności na pytania administratorów systemu/sieci

  Brak wpisów najnowsze dla Azure Cognitive Search w ServerFault

  Opinia dotycząca platformy Azure

  Publikuj pomysły lub sugestie w oparciu o swoje doświadczenia z platformą Azure

  Constant score operator ^=1.0 or similar

  As described here:https://lucene.apache.org/solr/guide/6_6/the-standard-query-parser.html#TheStandardQueryParser-ConstantScorewith_So if you search for:"my term"^=1.0The score is going to be either 1.0 or 0.

  الفئه

  ختراق فيس بوك

  Introduce natural language search query to azure search

  Add natural language capability to azure search so that from the query string search service itself can identify any filters or sort is mentioned in it. Similar service is available in Power BI Q&A.Eg: Show me top 10 results regarding Microsoft.

  Wpływ na następną generację produktów firmy Microsoft

  Przekaż opinię