Scheduler

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów

Tworzenie zadań uruchamianych według harmonogramu

Dzięki usłudze Azure Scheduler można tworzyć zadania w chmurze, które wywołują usługi z i spoza platformy Azure, np. wywołują punkty końcowe HTTP/S lub umieszczają komunikaty w kolejkach usługi Azure Storage albo w kolejkach lub tematach usługi Azure Service Bus. Uruchamiaj zadania od razu, według powtarzającego się harmonogramu lub w wybranym momencie w przyszłości.

Idealne rozwiązanie dla powtarzalnych akcji, do codziennej konserwacji i dla deweloperów

Usługa Scheduler to idealne narzędzie do wykonywania powtarzających się akcji, takich jak okresowe pobieranie danych z usługi Twitter do kanału informacyjnego. To również idealne rozwiązanie do czyszczenia dzienników, uruchamiania rutynowych kopii zapasowych i innych zadań konserwacyjnych aplikacji. Usługę Scheduler możesz także integrować z własnymi aplikacjami.

Usługa zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności i niezawodności

Usługa Scheduler działa podczas awarii sieci, komputerów i centrów danych, dzięki czemu zadania będą wykonywane o czasie. W razie potrzeby usługa przełącza się do alternatywnego centrum danych w tym samym regionie. Klienci mogą także skonfigurować alternatywne punkty końcowe na wypadek, gdy główny punkt końcowy stanie się niedostępny.

Tworzenie zadań asynchronicznych korzystających z kolejek

Za pomocą usługi Scheduler możesz umieszczać komunikaty w kolejkach usługi Storage albo w kolejkach lub tematach usługi Service Bus w celu asynchronicznego przetwarzania cyklicznych żądań. Jest to przydatne dla złożonych i długotrwałych żądań, takich jak serie zapytań SQL dotyczących dużej bazy danych, oraz w przypadku wywoływania usługi, która jest w trybie offline.

Powiązane produkty i usługi

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze