Scheduler

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów

Tworzenie zadań uruchamianych według harmonogramu

Dzięki usłudze Azure Scheduler można tworzyć zadania w chmurze, które w niezawodny sposób będą wywoływać usługi z i spoza platformy Azure, takie jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/S lub umieszczanie komunikatów w kolejkach usługi Azure Storage albo w kolejkach lub tematach usługi Azure Service Bus. Można zdecydować się na uruchomienie zadań od razu, według powtarzającego się harmonogramu lub w wybranym momencie w przyszłości.

Idealne rozwiązanie dla powtarzalnych akcji, do codziennej konserwacji i dla deweloperów

Usługa Scheduler to idealne narzędzie do wykonywania powtarzających się akcji, na przykład okresowego pobierania danych z serwisu Twitter do źródła danych. To również idealne rozwiązanie do czyszczenia dzienników, uruchamiania rutynowych kopii zapasowych i innych zadań konserwacyjnych aplikacji. Deweloperzy mogą także integrować usługę Scheduler z własnymi aplikacjami.

Usługa zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności i niezawodności

Usługa Scheduler działa także w przypadku awarii sieci, komputerów i centrów danych, dzięki czemu zadania będą wykonywane o czasie. W razie potrzeby usługa przełącza się do alternatywnego centrum danych w tym samym regionie. Użytkownicy mogą także skonfigurować alternatywne punkty końcowe na wypadek, gdy główne punkty końcowe staną się niedostępne.

Tworzenie zadań asynchronicznych korzystających z kolejek

Usługa Scheduler może także umieszczać komunikaty w kolejkach usługi Storage albo w kolejkach lub tematach usługi Service Bus w celu asynchronicznego przetwarzania cyklicznych żądań. Jest to przydatne dla złożonych i długotrwałych żądań, takich jak serie zapytań SQL dotyczących dużej bazy danych, oraz w przypadku wywoływania usługi, która jest w trybie offline.

Powiązane produkty i usługi

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta z harmonogramem