Aplikacje zarządzane platformy Azure

Usługa Azure Managed Applications umożliwia dostawcom usług zarządzanych, niezależnym dostawcom oprogramowania i zespołom IT w przedsiębiorstwie dostarczanie gotowych rozwiązań za pośrednictwem witryny Azure Marketplace lub katalogu usług.

Aplikacje zarządzane w witrynie Azure Marketplace

Jako dostawca usług zarządzanych lub niezależny dostawca oprogramowania możesz użyć usługi Azure Managed Applications, aby w łatwy sposób zbudować i dostarczyć w pełni zarządzane i gotowe aplikacje swoim klientom. Udostępnij je w witrynie Azure Marketplace w celu osiągnięcia następujących korzyści:

 • Uzyskanie nowych możliwości generowania przychodów dzięki tworzeniu nowych modeli biznesowych i stałemu zwiększaniu przychodów za pośrednictwem własnych rozwiązań.
 • Rozszerzenie kontroli nad aplikacjami — klienci mają w nie wgląd, ale tylko z ograniczonym dostępem administracyjnym.
 • Zbudowanie silniejszych relacji z klientami dzięki zapewnieniu łatwych w użyciu gotowych rozwiązań i zaangażowaniu się w pomoc techniczną oraz uzyskiwanie opinii o produkcie.

Katalog usług dla aplikacji zarządzanych

Twórz i dostarczaj gotowe aplikacje na potrzeby klientów IT przedsiębiorstwa. Katalog usług umożliwia organizacjom tworzenie katalogu zatwierdzonych rozwiązań dla platformy Azure i ułatwia im uzyskanie nowych rozwiązań. Wszystko to pozwala udostępnić całościowo lepsze środowisko. Oferowanie aplikacji Azure Managed Applications za pośrednictwem katalogu usług umożliwia:

 • Udostępnienie gotowego rozwiązania, dzięki czemu klienci nie będą musieli poświęcać czasu na uzyskiwanie informacji o infrastrukturze w chmurze, aby móc skorzystać z Twoich aplikacji.
 • Zapewnienie, że klienci będą korzystać z aplikacji i rozwiązań zgodnych ze standardami organizacji.
 • Skupienie się przez klientów na działalności biznesowej, a nie na zarządzaniu złożonymi rozwiązaniami — cykl życia aplikacji jest zarządzany przez dział IT.

Klienci korzystający z usługi Azure Managed Applications

 • Cisco
 • Opslogix
 • Xcalar
 • Databricks
 • Minio

Co mówią klienci

Powiązane produkty i usługi

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Zacznij dostarczać gotowe rozwiązania na platformie Azure