Logic Apps

Szybkie tworzenie zaawansowanych rozwiązań integracji

Gotowe do użycia łączniki zmniejszają wyzwania związane z integracją

Aplikacje, dane i urządzenia znajdujące się w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub w chmurze — możesz połączyć z naszym dużym ekosystemem łączników usług SaaS oraz łączników opartych na chmurze, które obsługują produkty takie jak Salesforce, Office 365, Twitter i Dropbox, usługi Google i wiele innych. Nigdy wcześniej uzyskiwanie dostępu do danych i zapewnianie aktualności różnych systemów w czasie rzeczywistym nie było tak proste. Przez cały czas do portalu Marketplace dodawane są nowe łączniki.

Łączenie i integrowanie danych z chmury ze środowiskiem lokalnym

Usługa Logic Apps zapewnia niezawodny zestaw możliwości ułatwiających używanie danych znajdujących się za zaporą, bezpieczne łączenie się z usługami w chmurze i wykorzystanie rozbudowanej integracji bez konieczności migracji z systemów lokalnych, w które zainwestowano.

Obsługa komunikatów B2B i komunikatów korporacyjnych w chmurze

Możliwości B2B usługi Logic Apps ułatwiają współpracę z partnerami handlowymi przy użyciu standardów elektronicznej wymiany danych, w tym EDIFACT, X12 i AS2. Dzięki integracji z pakietem Microsoft Operations Management Suite można obecnie łatwo i szybko przeglądać te transakcje i rozwiązywać problemy z nimi. Ułatwia to małym i średnim przedsiębiorstwom współpracę z partnerami, a większym firmom wykorzystanie skalowalnych możliwości chmury do obsługi komunikatów B2B.

Wykorzystanie istniejących inwestycji w program BizTalk Server w celu łączenia z aplikacjami SaaS

Usługa Logic Apps umożliwia inicjowanie przetwarzania BizTalk z chmury. Dzięki temu można wykorzystać istniejące procesy zaimplementowane w usłudze BizTalk, dalej przechowywać dane w środowisku lokalnym, a jednocześnie przeprowadzić integrację z procesami w chmurze. Nowy adapter umożliwia usłudze BizTalk wywoływanie usługi Logic Apps, co zapewnia bezproblemową łączność z wieloma aplikacjami SaaS, w tym SalesForce.com i SharePoint Online. Umożliwia to wykorzystanie integracji opartej na chmurze przy pozostawieniu danych i procesów całkowicie w środowisku lokalnym.

Wykorzystywanie mocy usług Azure

Uwolnij moc usług platformy Azure, takich jak Machine Learning i Cognitive Services, rozszerz scenariusze integracji i uzyskaj wgląd we wszystkie połączone systemy, aby łatwiej podejmować racjonalne decyzje biznesowe.

Klienci obecnie korzystający z usługi Logic Apps

Eksploruj integrację w rozwiązaniach firmy Microsoft

Integracja hybrydowa

Cyfrowa transformacja dzięki integracji przedsiębiorstwa opartej na interfejsach API

BizTalk Server

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami sieci Web

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali.

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych