Logic Apps

Szybkie tworzenie zaawansowanych rozwiązań integracji

Połącz aplikacje i usługi mające kluczowe znaczenie dla Twojej działalności z usługą Azure Logic Apps, co pozwoli zautomatyzować Twoje przepływy pracy bez potrzeby napisania choćby jednego wiersza kodu.

Gotowe do użycia łączniki zmniejszają wyzwania związane z integracją

Aplikacje, dane i urządzenia znajdujące się w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub w chmurze — możesz połączyć z naszym dużym ekosystemem łączników usług „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) oraz łączników opartych na chmurze, które obsługują produkty takie jak Salesforce, Office 365, Twitter i Dropbox, usługi Google i wiele innych. Nigdy wcześniej uzyskiwanie dostępu do danych i zapewnianie aktualności różnych systemów w czasie rzeczywistym nie było tak proste. Przez cały czas do portalu Azure Marketplace dodawane są nowe łączniki.

Łączenie i integrowanie danych z chmury ze środowiskiem lokalnym

Usługa Logic Apps zapewnia niezawodny zestaw możliwości ułatwiających używanie danych znajdujących się za zaporą, bezpieczne łączenie się z usługami w chmurze i wykorzystanie rozbudowanej integracji bez konieczności migracji z systemów lokalnych, w które zainwestowano.

Obsługa komunikatów B2B i komunikatów korporacyjnych w chmurze

Możliwości B2B usługi Logic Apps ułatwiają współpracę z partnerami handlowymi przy użyciu standardów elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange, EDI), w tym EDIFACT, X12 i AS2. Integracja z pakietem Microsoft Operations Management Suite pozwala szybko dostrzegać te transakcje i rozwiązywać problemy z nimi, co ułatwia małym i średnim firmom współpracę z partnerami, a większym przedsiębiorstwom pozwala korzystać z zalet skalowania chmury w komunikacji B2B.

Wykorzystanie istniejących inwestycji w program BizTalk Server w celu łączenia z aplikacjami SaaS

Usługa Logic Apps umożliwia uruchamianie przetwarzania w usłudze Azure BizTalk Server z chmury, co pozwala korzystać z istniejących procesów zaimplementowanych za pomocą usługi BizTalk Server, przechowywać dane w ich środowisku lokalnym i dokonywać integracji z procesami opartymi na chmurze. Nowy adapter umożliwia usłudze BizTalk Server wywoływanie usługi Logic Apps, co zapewnia bezproblemową łączność z wieloma aplikacjami SaaS, w tym SalesForce.com i SharePoint Online. Umożliwia to wykorzystanie integracji opartej na chmurze przy pozostawieniu danych i procesów całkowicie w środowisku lokalnym.

Wykorzystywanie mocy usług Azure

Uwolnij moc usług platformy Azure, takich jak Machine Learning i Cognitive Services — twórz zaawansowane bezserwerowe przepływy pracy, rozszerzaj scenariusze integracji i uzyskuj wgląd we wszystkie połączone systemy, aby łatwiej podejmować racjonalne decyzje biznesowe.

Klienci obecnie korzystający z usługi Logic Apps

  • Nord Lock
  • Mission Linen Supply
  • eSmart systems

Eksploruj integrację w rozwiązaniach firmy Microsoft

BizTalk Server

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami sieci Web

API Management

Bezpiecznie publikuj interfejsy API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali.

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych