Logic Apps

Szybkie tworzenie zaawansowanych rozwiązań integracji

Gotowe do użycia łączniki zmniejszają wyzwania związane z integracją

Aplikacje, dane i urządzenia znajdujące się w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub w chmurze — możesz połączyć z naszym dużym ekosystemem łączników usług „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) oraz łączników opartych na chmurze, które obsługują produkty takie jak Salesforce, Office 365, Twitter i Dropbox, usługi Google i wiele innych. Nigdy wcześniej uzyskiwanie dostępu do danych i zapewnianie aktualności różnych systemów w czasie rzeczywistym nie było tak proste. Przez cały czas do portalu Azure Marketplace dodawane są nowe łączniki.

Łączenie i integrowanie danych z chmury ze środowiskiem lokalnym

Usługa Logic Apps zapewnia niezawodny zestaw możliwości ułatwiających używanie danych znajdujących się za zaporą, bezpieczne łączenie się z usługami w chmurze i wykorzystanie rozbudowanej integracji bez konieczności migracji z systemów lokalnych, w które zainwestowano.

Obsługa komunikatów B2B i komunikatów korporacyjnych w chmurze

Możliwości B2B usługi Logic Apps ułatwiają współpracę z partnerami handlowymi przy użyciu standardów elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange, EDI), w tym EDIFACT, X12 i AS2. Integracja z pakietem Microsoft Operations Management Suite pozwala szybko dostrzegać te transakcje i rozwiązywać problemy z nimi, co ułatwia małym i średnim firmom współpracę z partnerami, a większym przedsiębiorstwom pozwala korzystać z zalet skalowania chmury w komunikacji B2B.

Wykorzystanie istniejących inwestycji w program BizTalk Server w celu łączenia z aplikacjami SaaS

Usługa Logic Apps umożliwia uruchamianie przetwarzania w usłudze Azure BizTalk Server z chmury, co pozwala korzystać z istniejących procesów zaimplementowanych za pomocą usługi BizTalk Server, przechowywać dane w ich środowisku lokalnym i dokonywać integracji z procesami opartymi na chmurze. Nowy adapter umożliwia usłudze BizTalk Server wywoływanie usługi Logic Apps, co zapewnia bezproblemową łączność z wieloma aplikacjami SaaS, w tym SalesForce.com i SharePoint Online. Umożliwia to wykorzystanie integracji opartej na chmurze przy pozostawieniu danych i procesów całkowicie w środowisku lokalnym.

Wykorzystywanie mocy usług Azure

Unleash the power of Azure services like Machine Learning and Cognitive Services— build rich serverless workflows, extend your integration scenarios and get insights from all of your connected systems to help you make informed business decisions.

Klienci obecnie korzystający z usługi Logic Apps

Nord Lock
Mission Linen Supply
eSmart systems

Eksploruj integrację w rozwiązaniach firmy Microsoft

Integracja hybrydowa

Cyfrowa transformacja dzięki integracji przedsiębiorstwa opartej na interfejsach API

BizTalk Server

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami sieci Web

API Management

Bezpiecznie publikuj interfejsy API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali.

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych