Azure Logic Apps

Szybkie tworzenie zaawansowanych rozwiązań integracji

Połącz aplikacje i usługi mające kluczowe znaczenie dla Twojej działalności z usługą Azure Logic Apps, co pozwoli zautomatyzować Twoje przepływy pracy bez potrzeby napisania choćby jednego wiersza kodu.

 • Korzystanie z funkcji zapisu jednokrotnego i uruchamiania w dowolnym miejscu
 • Spójna integracja z narzędziami i usługami dla deweloperów
 • Wizualne tworzenie procesów biznesowych i przepływów pracy
 • Integracja z aplikacjami SaaS i przeznaczonymi dla przedsiębiorstw
 • Zwiększanie wartości aplikacji lokalnych i aplikacji w chmurze
 • Automatyzacja procesów EAI, B2B/EDI i biznesowych
 • Wykorzystanie platformy Microsoft Cloud w celu rozszerzenia rozwiązań integracji

Tworzenie i uruchamianie usługi Logic Apps w dowolnym miejscu

Usługę Logic Apps można uruchamiać wszędzie — w wielu chmurach, lokalnie lub na krawędzi sieci, co pozwala zwiększyć spójność tworzenia, wdrażania i zarządzania. Bezproblemowo integruj usługę Logic Apps z innymi narzędziami deweloperskimi i usługami, takimi jak GitHub, VS Code, Azure App Service i Kubernetes, oraz korzystaj z zalet światowej klasy środowiska deweloperskiego z wprowadzonymi istotnymi ulepszeniami wydajności.

Gotowe do użycia łączniki zmniejszają wyzwania związane z integracją

Aplikacje, dane i urządzenia znajdujące się w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub w chmurze — możesz połączyć z naszym dużym ekosystemem łączników usług „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) oraz łączników opartych na chmurze, które obsługują produkty takie jak Salesforce, Office 365, Twitter i Dropbox, usługi Google i wiele innych. Nigdy wcześniej uzyskiwanie dostępu do danych i zapewnianie aktualności różnych systemów w czasie rzeczywistym nie było tak proste. Przez cały czas do portalu Azure Marketplace dodawane są nowe łączniki.

Łączenie i integrowanie danych z chmury ze środowiskiem lokalnym

Usługa Logic Apps zapewnia niezawodny zestaw możliwości ułatwiających używanie danych znajdujących się za zaporą, bezpieczne łączenie się z usługami w chmurze i wykorzystanie rozbudowanej integracji bez konieczności migracji z systemów lokalnych, w które zainwestowano.

Obsługa komunikatów B2B i komunikatów korporacyjnych w chmurze

Możliwości B2B usługi Logic Apps ułatwiają współpracę z partnerami handlowymi przy użyciu standardów elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange, EDI), w tym EDIFACT, X12 i AS2. Integracja z pakietem Microsoft Operations Management Suite pozwala szybko dostrzegać te transakcje i rozwiązywać problemy z nimi, co ułatwia małym i średnim firmom współpracę z partnerami, a większym przedsiębiorstwom pozwala korzystać z zalet skalowania chmury w komunikacji B2B.

Wykorzystanie istniejących inwestycji w program BizTalk Server w celu łączenia z aplikacjami SaaS

Usługa Logic Apps umożliwia uruchamianie przetwarzania w usłudze Azure BizTalk Server z chmury, co pozwala korzystać z istniejących procesów zaimplementowanych za pomocą usługi BizTalk Server, przechowywać dane w ich środowisku lokalnym i dokonywać integracji z procesami opartymi na chmurze. Nowy adapter umożliwia usłudze BizTalk Server wywoływanie usługi Logic Apps, co zapewnia bezproblemową łączność z wieloma aplikacjami SaaS, w tym SalesForce.com i SharePoint Online. Umożliwia to wykorzystanie integracji opartej na chmurze przy pozostawieniu danych i procesów całkowicie w środowisku lokalnym.

Wykorzystywanie mocy usług Azure

Uwolnij moc usług platformy Azure, takich jak Machine Learning i Cognitive Services — twórz zaawansowane bezserwerowe przepływy pracy, rozszerzaj scenariusze integracji i uzyskuj wgląd we wszystkie połączone systemy, aby łatwiej podejmować racjonalne decyzje biznesowe.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Logic Apps?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Azure Logic Apps — cennik

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Płać tylko za rzeczywiste użycie
 • Rozliczanie za akcję

Klienci obecnie korzystający z usługi Logic Apps

Nord Lock
Mission Linen Supply
eSmart systems
Obraz miniatury seminarium internetowego dotyczącego usługi Azure Service Bus i integracji.

Seminarium internetowe

Obejrzyj to seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z usługi Azure Service Bus i innych usług platformy Azure na potrzeby integracji.

Obejrzyj teraz
Obraz przedstawiający stronę tytułową oficjalnego dokumentu usług integracji aplikacji

Oficjalny dokument

Integracja aplikacji często wymaga łączenia wielu niezależnych systemów, nierzadko złożonymi metodami. Zapoznaj się z tym oficjalnym dokumentem, aby dowiedzieć się, jak składniki usług API Management, Logic Apps, Service Bus i Event Grid współdziałają w ramach kompletnego rozwiązania do integrowania aplikacji chmurowych i lokalnych.

Pobierz teraz

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Logic Apps, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Azure Logic Apps o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu

Szybciej przeobrażaj pomysły w aplikacje przy użyciu właściwych do tego narzędzi

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Logic Apps

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure