Azure IoT Edge

Rozszerzanie inteligentnych działań i analizy w chmurze na rozwiązania brzegowe — Azure IoT Edge to w pełni zarządzana usługa, która lokalnie dostarcza inteligentne działania w chmurze, wdrażając i uruchamiając sztuczną inteligencję (AI), usługi platformy Azure i logikę niestandardową na międzyplatformowych urządzeniach IoT. Uruchamiaj rozwiązanie IoT bezpiecznie i w odpowiedniej skali — w chmurze lub w trybie offline.

Twórz inteligentne rozwiązanie brzegowe

Internet rzeczy to połączenie sztucznej inteligencji, chmury i przetwarzania na brzegu sieci. Konteneryzuj obciążenia chmury — takie jak usługi Azure Cognitive Services, Machine Learning, Stream Analytics i Functions — a następnie uruchamiaj je lokalnie na urządzeniach od Raspberry Pi do bramy branżowej korzystającej z usługi Azure IoT Edge. Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami brzegowymi dzięki usłudze Azure IoT Hub w celu obsługi rozwiązań działających w chmurze lub w środowiskach prywatnych, takich jak Azure Stack.

Firmy Qualcomm i Microsoft urzeczywistniają sztuczną inteligencję obrazu

Szybko twórz rozwiązania IoT z wykorzystaniem kamery, używając sztucznej inteligencji obrazu na urządzeniu i obliczeń na granicy sieci.

Już dziś zamów zestaw dewelopera sztucznej inteligencji obrazu

Odpowiadanie prawie w czasie rzeczywistym

Większość danych staje się bezużyteczna w kilka sekund po ich wygenerowaniu, dlatego uzyskiwanie najmniejszego możliwego opóźnienia między danymi i momentem podjęcia decyzji ma krytyczne znaczenie. Usługa IoT jest optymalizowana pod kątem wydajności między brzegiem sieci i chmurą i oferuje możliwości zarządzania, zabezpieczeń i skalowania.

Zabezpieczanie inteligentnych rozwiązań brzegowych

Inteligentne urządzenia brzegowe są narażone na zagrożenia bezpieczeństwa — od fizycznych naruszeń do ataków hakerskich na adresy IP. Usługa IoT Edge została zaprojektowana z myślą o rozszerzaniu zabezpieczeń na różne profile ryzyka i scenariusze wdrażania. Oferuje ona tę samą ochronę, której oczekujesz od wszystkich usług platformy Azure.

Dowiedz się więcej na temat platformy zabezpieczeń brzegu sieci

Wdrażanie sztucznej inteligencji i analizy na urządzeniach brzegowych

Usługa IoT Edge pozwala na wdrożenie kompleksowego przetwarzania zdarzeń, uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i innych możliwości sztucznej inteligencji o wysokiej wartości bez samodzielnego ich tworzenia. Uruchamiaj usługi platformy Azure, takie jak Functions, Stream Analytics i Machine Learning, w środowisku lokalnym. Twórz moduły AI i udostępniaj je społeczności.

Łatwo twórz rozwiązania AI na urządzeniach brzegowych za pomocą Zestawu narzędzi AI dla usługi Azure IoT Edge

Redukcja kosztów rozwiązań IoT

Tylko mała część uzyskanych danych usługi IoT ma znaczenie dla operacji przeprowadzanych po analizie. Używaj usług, takich jak Azure Stream Analytics lub modele uczone, aby przetwarzać dane lokalnie i wysyłać do chmury tylko tę ich część, którą chcesz dalej analizować. Spowoduje to zredukowanie kosztów skojarzonych z wysyłaniem wszystkich Twoich danych do chmury przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości danych.

Prostsze tworzenie oprogramowania

Usługa IoT Edge korzysta z tego samego modelu programowania, co inne usługi platformy Azure; na przykład ten sam kod może być uruchamiany na urządzeniu i w chmurze. Usługa IoT Edge obsługuje systemy operacyjne, takie jak Linux i Windows, oraz języki, takie jak Java, .NET Core 2.0, Node.js, C i Python, możesz więc kodować w znanym sobie języku i używać istniejącej logiki biznesowej bez konieczności pisania kodu od początku.

Działanie w trybie offline lub przy sporadycznej łączności

Dzięki usłudze IoT Edge urządzenia brzegowe działają niezawodnie i bezpiecznie nawet wtedy, gdy pracują w trybie offline lub mają sporadyczną łączność z chmurą. Funkcja zarządzania urządzeniami usługi Azure IoT automatycznie synchronizuje najnowszy stan urządzeń po ich ponownym połączeniu, aby zapewnić możliwość bezproblemowego działania.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usługi Azure IoT Edge

Wdrażaj te usługi dzięki usłudze IoT Edge

Jeśli chcesz... Użyj tego
Kompilować i wdrażać modele AI Machine Learning
Dostosowywać modele przetwarzania do własnego przypadku użycia Custom Vision Service
Przetwarzać dane przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym Stream Analytics
Przetwarzać zdarzenia przy użyciu kodu niewymagającego serwera Functions
Wdrażać bazę danych SQL Server na brzegu sieci Bazy danych programu SQL Server
Uzyskiwać zgodność ze standardami czwartej rewolucji przemysłowej dotyczącymi współdziałania OPC Unified Architecture
Kompilować logikę niestandardową Moduł niestandardowy

Wciąż dodajemy nowe możliwości w usłudze IoT Edge. Przeczytaj wpis w naszym blogu, aby uzyskać najnowsze informacje.

Powiązane rozwiązania

Omówienie usługi Azure IoT

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Uzyskaj więcej informacji

Znajdź partnera do pomocy

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure IoT Edge