IoT Edge

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych w chmurze na urządzenia brzegowe

Twórz inteligentne rozwiązanie brzegowe

Hybrydowe rozwiązania Internetu rzeczy (IoT, Internet of Things) mogą stać się rzeczywistością dzięki w pełni zarządzanej usłudze Azure IoT Edge, która dostarcza inteligentne rozwiązania w chmurze lokalnie. Bezproblemowo wdrażaj i uruchamiaj sztuczną inteligencję, usługi platformy Azure i logikę niestandardową bezpośrednio na międzyplatformowe urządzenia IoT — od niewielkich urządzeń Raspberry Pi, po duże maszyny przemysłowe. Następnie zarządzaj wszystkimi tymi urządzenia w chmurze, korzystając z zabezpieczeń firmy Microsoft.

Sztuczna inteligencja i zaawansowana analiza na urządzeniach brzegowych

Twórz rozwiązania korzystające z zaawansowanej analizy, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w chmurze, a następnie wdrażaj je na urządzeniach fizycznych przy użyciu usługi IoT Edge. Ekosystem platformy Azure i usług innych firm pomoże w zapewnieniu nowych możliwości IoT na urządzeniach brzegowych. Korzystaj z usług Azure Machine Learning, Azure Stream Analytics i Azure Functions, aby szybciej i łatwiej tworzyć bardziej zaawansowane rozwiązania IoT.

Łatwo twórz rozwiązania SI na urządzeniach brzegowych za pomocą Zestawu narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge.

Redukcja kosztów rozwiązań IoT

Decyduj o tym, jakie dane IoT mają być przechwytywane i wysyłane do chmury, programując urządzenie brzegowe do lokalnego przetwarzania danych. Następnie wysyłaj tylko te dane, które trzeba zapisać i przeanalizować w chmurze. Dzięki redukcji ilości danych przesyłanych z urządzenia do chmury zmniejszysz koszty przepustowości oraz koszty związane z przechowywaniem i analizowaniem danych w innych aplikacjach biznesowych, nie tracąc korzyści z lepszego wglądu w dane.

Prostsze tworzenie oprogramowania

Ułatw prace nad projektowaniem zaawansowanych rozwiązań IoT, wykorzystując już posiadane umiejętności i zasoby. Korzystaj ze znanych narzędzi programistycznych, takich jak Visual Studio, i wielu języków programowania, w tym C, Node.js, Java, Microsoft .NET i Python, aby optymalizować i monitorować rozwiązanie IoT, a w razie potrzeby stosować poprawki. Do tworzenia i testowania aplikacji IoT używaj tych samych modeli, z których korzystasz w chmurze, a następnie wypychaj je do urządzeń brzegowych.

Działanie w trybie offline lub przy sporadycznej łączności

Dzięki usłudze IoT Edge urządzenia brzegowe mogą działać niezawodnie i bezpiecznie nawet wtedy, gdy pracują w trybie offline lub mają sporadyczną łączność z chmurą. Po ponownym nawiązaniu połączenia urządzenia brzegowe automatycznie synchronizują swój najnowszy stan i bezproblemowo kontynuują działanie niezależnie od tego, czy połączenie zostanie utrzymane.

Powiązane produkty i usługi

Centrum IoT

Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Innowacje w innowacjach