Upraszczaj projektowanie IoT i kieruj przekształceniem cyfrowym za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure

Zacznij pracę, przez 12 miesięcy korzystając z usług za darmo

Co dostaję?

To wszystko dostajesz z bezpłatnym kontem platformy Azure, a opłaty nie będą naliczane, dopóki nie zdecydujesz się zmienić wersji na wyższą.

12 miesięcy

z popularnych bezpłatnych usług

$200 środków

Aby poznawać platformę Azure przez 30 dni

Zawsze bezpłatnie

Liczba usług: 25+

Które produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy?

Te produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Linux Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Linux i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Windows Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Dyski zarządzane

MAGAZYN

64 GB x 2

2 dyski SSD na poziomie P6

Zabezpieczona przestrzeń dyskowa Premium dla usługi Azure Virtual Machines z uproszczonym zarządzaniem.

Blob Storage

MAGAZYN

5 GB

Gorący blok magazynu lokalnie nadmiarowego

Używanie wysoce skalowalnego magazynu obiektów dla dowolnego typu danych bez określonej struktury.

File Storage

MAGAZYN

5 GB

Lokalnie nadmiarowy magazyn plików

Migrowanie do prostego, rozproszonego magazynu plików dla wielu platform bez konieczności zmiany kodu.

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB

Tworzenie usługi SQL Database z wbudowanymi funkcjami analizy.

Przepustowość (transfer danych)

SIEĆ

15 GB

wychodzącego transferu danych

Wejściowy i wyjściowy transfer danych przy użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych.

Przetwarzanie obrazów

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 5 000

Warstwa S1

Wyodrębniaj rozbudowane informacje z obrazów w celu kategoryzowania i przetwarzania danych wizualnych.

Personalizacja

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 50 000

Warstwa S0

Dostarczaj zaawansowane, spersonalizowane środowiska dla każdego użytkownika.

Translator

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Liczba znaków: 2 000 000

Warstwa S0

Dodawaj funkcję tłumaczenia tekstu w wielu językach w czasie rzeczywistym do aplikacji, witryn internetowych i narzędzi.

Narzędzie do wykrywania anomalii

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 20 000

Warstwa S0

Wykrywaj anomalie w danych, aby szybko identyfikować i rozwiązywać problemy.

Rozpoznawanie formularzy

SI I UCZENIE MASZYNOWE

500 str.

Warstwa S0

Automatyzuj wyodrębnianie tekstu, par klucz/wartość i tabel z dokumentów.

Content Moderator

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 10 000

Warstwa S0

Moderuj teksty i obrazy w celu zapewnienia bezpieczniejszego i lepszego środowiska użytkownika.

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Operacje przewidywania: 10 000

Warstwa S0

Łatwo dostosowuj modele przetwarzania na potrzeby Twojego unikatowego przypadku użycia.

Rozpoznawanie twarzy

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 30 000

Warstwa S0

Wykrywaj oraz identyfikuj osoby i emocje na obrazach.

Rozpoznawanie pisma odręcznego

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 2 000

Warstwa S0

Rozpoznawaj zawartość w postaci pisma cyfrowego, na przykład pisma ręcznego, kształtów i układu dokumentów.

Language Understanding

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Liczba żądań tekstowych: 10 000

Warstwa S0

Dodawaj funkcje interpretacji języka naturalnego do aplikacji, botów i urządzeń IoT.

QnA Maker

SI I UCZENIE MASZYNOWE

3 dni

Warstwa S0

Utwórz konwersacyjnego bota umożliwiającego przeprowadzenie sesji pytań i odpowiedzi na podstawie istniejące zawartości.

Analiza tekstu

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 5 000

Warstwa S

Wyodrębniaj informacje, takie jak tonacja, wyrażenia kluczowe, jednostki nazwane i język w tekście.

Które produkty są zawsze bezpłatne?

Te produkty są zawsze bezpłatne. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Azure Cosmos DB

BAZY DANYCH

Liczba jednostek żądania/s: 400

Aprowizowana przepływność

Twórz nowoczesne aplikacje za pomocą szybkiej usługi bazy danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali.

App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API

Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 000 000

żądań na miesiąc

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

Event Grid

INTEGRACJA

100 000

— liczba operacji miesięcznie

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę.

Azure Kubernetes Service (AKS)

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Bezpłatnie

Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

DevTest Labs

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Bezpłatnie

Korzystanie z szybkich, łatwych i zwartych środowisk tworzenia/testowania.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Czy aby założyć bezpłatne konto platformy Azure, muszę coś zapłacić?

Nie. Rozpoczęcie jest bezpłatne, a dodatkowo otrzymasz środki w wysokości $200 do wydania przez pierwsze 30 dni.

Co się stanie po wykorzystaniu bezpłatnych środków w wysokości $200 lub po upływie 30 dni?

Powiadomimy Cię o tym, a Ty podejmiesz decyzję, czy chcesz uaktualnić konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem i usunąć limit wydatków. Jeśli tak zrobisz, uzyskasz dostęp do wszystkich bezpłatnych produktów. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje konto i produkty zostaną wyłączone i będzie konieczne uaktualnienie, aby wznowić użycie.

Co jest potrzebne do utworzenia bezpłatnego konta?

Wystarczy numer telefonu, karta kredytowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live).

Co się dzieje po zakończeniu 12-miesięcznego okresu bezpłatnego używania produktów?

Pewne przydziały popularnych produktów z zakresu obliczeń, sieci, magazynu i bazy danych są bezpłatne przez 12 miesięcy po podniesieniu poziomu konta. Po upływie 12 miesięcy każdy z używanych produktów będzie nadal działać i będą naliczane opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Kto może mi odpowiedzieć na pytania?

Wszystko gotowe — załóż bezpłatne konto