Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  6 maj

  Usługa Azure ExpressRoute jest ogólnie dostępna w ośmiu dodatkowych lokalizacjach

  Usługa Azure ExpressRoute umożliwia przeniesienie sieci lokalnych do chmury firmy Microsoft za pośrednictwem połączenia prywatnego obsługiwanego przez dostawcę połączenia. Zasięg usługi ExpressRoute został rozszerzony na osiem nowych lokalizacji.

  6 maj

  Rozwiązania Azure VMware są już ogólnie dostępne

  Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure przy użyciu rozwiązań Azure VMware. Ta nowa kategoria usług platformy Azure jest już ogólnie dostępna i pozwala wdrażać aplikacje oparte na oprogramowaniu VMware w dedykowanej infrastrukturze platformy Azure, niewyposażonej w system operacyjny.

  kwiecień 2019

  17 kwi

  Usługa ExpressRoute Global Reach jest już dostępna

  Usługa Azure ExpressRoute Global Reach umożliwia klientom łączenie swoich sieci lokalnych za pośrednictwem globalnej sieci firmy Microsoft z użyciem usługi ExpressRoute.

  17 kwi

  Usługa ExpressRoute Direct jest już dostępna

  Usługa ExpressRoute Direct umożliwia korzystanie z funkcji usługi ExpressRoute i łączenie się bezpośrednio z globalną siecią szkieletową firmy Microsoft z prędkością 100 Gb/s.

  marzec 2019

  26 mar

  Zmiana nazw identyfikatorów GUID zasobów usługi ExpressRoute z „Port” na „Direct”

  1 maja 2019 r. nazwy identyfikatorów GUID zasobów usługi ExpressRoute zmienią się z „Port” na „Direct”

  luty 2019

  12 lut

  Zmiana nazw identyfikatora GUID zasobu usługi ExpressRoute dla usługi VNet Gateway

  Od 22 lutego 2019 r. nazwy identyfikatora GUID zasobu bramy usługi ExpressRoute zmienią się.

  wrzesień 2018

  24 wrz

  Usługa Azure Virtual WAN jest teraz ogólnie dostępna

  Usługa Azure Virtual WAN stanowi prostą i jednolitą globalną platformę łączności i zabezpieczeń umożliwiającą wdrażanie gałęzi infrastruktury na dużą skalę. Usługa ExpressRoute zapewnia łączność prywatną w globalnej sieci firmy Microsoft.

  24 wrz

  Azure ExpressRoute Global Reach

  Usługa Azure ExpressRoute Global Reach umożliwia połączenie sieci lokalnych z globalną siecią firmy Microsoft za pośrednictwem usługi ExpressRoute.

  24 wrz

  Usługa ExpressRoute Direct w wersji zapoznawczej

  Usługa ExpressRoute Direct umożliwia klientom korzystanie z funkcji usługi ExpressRoute i nawiązywanie bezpośredniego połączenia z globalną siecią szkieletową firmy Microsoft z szybkością 100 Gb/s. Umożliwia to klientom ze scenariuszami takimi jak wprowadzanie bardzo dużych ilości danych do magazynu, izolacja fizyczna, pojemność dedykowana oraz zwiększona pojemność, korzystanie z globalnej sieci szkieletowej firmy Microsoft w celu uzyskiwania dostępu do regionów platformy Azure w ogromnej skali. Ta usługa jest objęta umową dotyczącą poziomu usług klasy korporacyjnej na poziomie 99,95 procent dostępności dla pary portów.

  24 wrz

  Strefowo nadmiarowa sieć VPN oraz bramy sieci wirtualnej usługi ExpressRoute są ogólnie dostępne

  Strefowo nadmiarowa sieć VPN oraz bramy sieci wirtualnej usługi ExpressRoute są teraz ogólnie dostępne. To umożliwia rozdzielanie ich fizycznie i logicznie w wielu różnych strefach dostępności w celu ochrony łączności sieci lokalnej z platformą Azure przed błędami na poziomie stref. Ponadto znacząco zwiększono wydajność, w tym skrócono czas wdrażania podczas tworzenia bramy sieci wirtualnej.

  kwiecień 2018

  3 kwi

  Microsoft peering on ExpressRoute Standard SKU now available

  Microsoft peering with route filters is now available for Azure ExpressRoute Standard SKU.

  marzec 2018

  22 mar

  Ogólna dostępność: wyłączanie propagacji trasy BGP w przypadku tras sieci wirtualnych

  Jeśli sieć wirtualna jest połączona za pomocą usługi Azure ExpressRoute lub bram sieci VPN, routing za pośrednictwem protokołu BGP można wyłączyć przez dodanie właściwości w tabelach tras.

  październik 2017

  2 paź

  Azure networking available only in the Azure portal from October 4

  Azure Networking features will be available only in the Azure portal from October 4th, 2017. Networking related feature support from the classic Portal will be deprecated starting October 4th.

  październik 2016

  14 paź

  General availability: UltraPerformance Gateway tier for Azure ExpressRoute

  UltraPerformance Gateway connects a virtual network to an Azure ExpressRoute circuit and provides five times the network throughput of HighPerformance Gateway.

  lipiec 2016

  13 lip

  General availability: Azure ExpressRoute in additional locations

  The Azure ExpressRoute footprint is expanding to Paris, Newport/Wales, and Quebec City.

  kwiecień 2016

  4 kwi

  New offer for customers who use ExpressRoute for Office 365 traffic

  Azure ExpressRoute Premium tier has three distinct advantages over the non-Premium version of the service: global connectivity, a larger number of virtual networks, and a larger number of routes (private and public peering).

  marzec 2016

  8 mar

  październik 2015

  7 paź

  Support for IaaS under Azure Resource Manager in Australia and Brazil regions

  Support is available for Azure Compute, Network, and Storage providers under Azure Resource Manager in Australia East, Australia Southeast, and Brazil South.

  7 paź

  Support for IaaS under Azure Resource Manager in Australia and Brazil regions

  Announcing support for Azure Compute, Network, and Storage Providers under Azure Resource Manager in Australia East, Australia Southeast, and Brazil South.

  6 paź

  ARM support for ExpressRoute available in all regions

  Azure Resource Manager support for ExpressRoute is available in all regions.

  Informacje