Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  24 lip

  Zmiany identyfikatorów GUID zasobów usługi VNet Gateway w warstwach Standardowa i Wysoka wydajność

  Od 1 września 2019 r. zmienią się identyfikatory GUID zasobów (nazywane też identyfikatorami mierników) usługi Virtual Network Gateway w warstwach Standardowa i Wysoka wydajność.

  • ExpressRoute
  • Services
  1 lip

  Społeczność BGP usługi Azure Cosmos DB ExpressRoute jest teraz dostępna

  Ogłaszamy dodanie społeczności usługi Azure Cosmos DB w usłudze ExpressRoute, co pozwoli na reklamy regionalne usługi Azure Cosmos DB.

  • ExpressRoute
  • Konta magazynu
  • Azure Cosmos DB
  • Azure SQL Database
  • Features

  czerwiec 2019

  18 cze

  Usługa ExpressRoute obsługuje teraz do 4 obwodów z tej samej lokalizacji komunikacji równorzędnej do sieci wirtualnej

  Teraz możesz połączyć nawet 4 obwody w lokalizacji komunikacji równorzędnej z tą samą bramą sieci wirtualnej usługi ExpressRoute.

  • ExpressRoute
  • Virtual Network
  • Features

  maj 2019

  6 maj

  Usługa Azure ExpressRoute jest ogólnie dostępna w ośmiu dodatkowych lokalizacjach

  Usługa Azure ExpressRoute umożliwia przeniesienie sieci lokalnych do chmury firmy Microsoft za pośrednictwem połączenia prywatnego obsługiwanego przez dostawcę połączenia. Zasięg usługi ExpressRoute został rozszerzony na osiem nowych lokalizacji.

  • ExpressRoute
  • Services
  6 maj

  Rozwiązania Azure VMware są już ogólnie dostępne

  Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure przy użyciu rozwiązań Azure VMware. Ta nowa kategoria usług platformy Azure jest już ogólnie dostępna i pozwala wdrażać aplikacje oparte na oprogramowaniu VMware w dedykowanej infrastrukturze platformy Azure, niewyposażonej w system operacyjny.

  • Azure Resource Manager
  • Azure Migrate
  • ExpressRoute
  • Virtual Machines
  • Zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych na platformie Azure
  • Microsoft Build
  • Services

  kwiecień 2019

  17 kwi

  Usługa ExpressRoute Global Reach jest już dostępna

  Usługa Azure ExpressRoute Global Reach umożliwia klientom łączenie swoich sieci lokalnych za pośrednictwem globalnej sieci firmy Microsoft z użyciem usługi ExpressRoute.

  • ExpressRoute
  • Services
  17 kwi

  Usługa ExpressRoute Direct jest już dostępna

  Usługa ExpressRoute Direct umożliwia korzystanie z funkcji usługi ExpressRoute i łączenie się bezpośrednio z globalną siecią szkieletową firmy Microsoft z prędkością 100 Gb/s.

  • ExpressRoute
  • Services

  marzec 2019

  26 mar

  Zmiana nazw identyfikatorów GUID zasobów usługi ExpressRoute z „Port” na „Direct”

  1 maja 2019 r. nazwy identyfikatorów GUID zasobów usługi ExpressRoute zmienią się z „Port” na „Direct”

  • ExpressRoute
  • Services

  luty 2019

  12 lut

  Zmiana nazw identyfikatora GUID zasobu usługi ExpressRoute dla usługi VNet Gateway

  Od 22 lutego 2019 r. nazwy identyfikatora GUID zasobu bramy usługi ExpressRoute zmienią się.

  • ExpressRoute
  • Services

  wrzesień 2018

  24 wrz

  Usługa Azure Virtual WAN jest teraz ogólnie dostępna

  Usługa Azure Virtual WAN stanowi prostą i jednolitą globalną platformę łączności i zabezpieczeń umożliwiającą wdrażanie gałęzi infrastruktury na dużą skalę. Usługa ExpressRoute zapewnia łączność prywatną w globalnej sieci firmy Microsoft.

  • Wirtualna sieć WAN
  • ExpressRoute
  • Virtual Network
  • Microsoft Ignite
  • Services
  24 wrz

  Azure ExpressRoute Global Reach

  Usługa Azure ExpressRoute Global Reach umożliwia połączenie sieci lokalnych z globalną siecią firmy Microsoft za pośrednictwem usługi ExpressRoute.

  • ExpressRoute
  • Microsoft Ignite
  • Services
  24 wrz

  Usługa ExpressRoute Direct w wersji zapoznawczej

  Usługa ExpressRoute Direct umożliwia klientom korzystanie z funkcji usługi ExpressRoute i nawiązywanie bezpośredniego połączenia z globalną siecią szkieletową firmy Microsoft z szybkością 100 Gb/s. Umożliwia to klientom ze scenariuszami takimi jak wprowadzanie bardzo dużych ilości danych do magazynu, izolacja fizyczna, pojemność dedykowana oraz zwiększona pojemność, korzystanie z globalnej sieci szkieletowej firmy Microsoft w celu uzyskiwania dostępu do regionów platformy Azure w ogromnej skali. Ta usługa jest objęta umową dotyczącą poziomu usług klasy korporacyjnej na poziomie 99,95 procent dostępności dla pary portów.

  • ExpressRoute
  • Microsoft Ignite
  • Services
  24 wrz

  Strefowo nadmiarowa sieć VPN oraz bramy sieci wirtualnej usługi ExpressRoute są ogólnie dostępne

  Strefowo nadmiarowa sieć VPN oraz bramy sieci wirtualnej usługi ExpressRoute są teraz ogólnie dostępne. To umożliwia rozdzielanie ich fizycznie i logicznie w wielu różnych strefach dostępności w celu ochrony łączności sieci lokalnej z platformą Azure przed błędami na poziomie stref. Ponadto znacząco zwiększono wydajność, w tym skrócono czas wdrażania podczas tworzenia bramy sieci wirtualnej.

  • VPN Gateway
  • ExpressRoute
  • Microsoft Ignite
  • Services

  kwiecień 2018

  3 kwi

  Microsoft peering on ExpressRoute Standard SKU now available

  Microsoft peering with route filters is now available for Azure ExpressRoute Standard SKU.

  • ExpressRoute
  • Features

  marzec 2018

  22 mar

  Ogólna dostępność: wyłączanie propagacji trasy BGP w przypadku tras sieci wirtualnych

  Jeśli sieć wirtualna jest połączona za pomocą usługi Azure ExpressRoute lub bram sieci VPN, routing za pośrednictwem protokołu BGP można wyłączyć przez dodanie właściwości w tabelach tras.

  • ExpressRoute
  • Virtual Network
  • VPN Gateway
  • Features

  październik 2017

  2 paź

  Azure networking available only in the Azure portal from October 4

  Azure Networking features will be available only in the Azure portal from October 4th, 2017. Networking related feature support from the classic Portal will be deprecated starting October 4th.

  • Network Watcher
  • ExpressRoute
  • Load Balancer
  • Virtual Network
  • VPN Gateway
  • Application Gateway
  • Features

  październik 2016

  14 paź

  General availability: UltraPerformance Gateway tier for Azure ExpressRoute

  UltraPerformance Gateway connects a virtual network to an Azure ExpressRoute circuit and provides five times the network throughput of HighPerformance Gateway.

  • ExpressRoute
  • VPN Gateway
  • Pricing & Offerings

  lipiec 2016

  13 lip

  General availability: Azure ExpressRoute in additional locations

  The Azure ExpressRoute footprint is expanding to Paris, Newport/Wales, and Quebec City.

  • ExpressRoute
  • Regions & Datacenters
  • Services

  kwiecień 2016

  4 kwi

  New offer for customers who use ExpressRoute for Office 365 traffic

  Azure ExpressRoute Premium tier has three distinct advantages over the non-Premium version of the service: global connectivity, a larger number of virtual networks, and a larger number of routes (private and public peering).

  • ExpressRoute
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services

  marzec 2016

  8 mar

  Azure DevTest Labs: Use your existing virtual network

  With Azure DevTest Labs, you can use your existing virtual network in a lab.

  • Azure DevTest Labs
  • ExpressRoute
  • Virtual Machines
  • Virtual Network
  • Features
  • Services

  Informacje