Pomiń nawigację

Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data

Łatwe udostępnianie danych na własnych warunkach

Udostępniaj dane o dowolnym formacie i rozmiarze z wielu źródeł na potrzeby innych organizacji. Łatwo kontroluj, co udostępniasz, kto otrzymuje Twoje dane i na jakich warunkach. Usługa Data Share zapewnia pełny wgląd w relacje udostępniania danych oraz przyjazny dla użytkownika interfejs. Udostępniaj dane w kilku kliknięciach lub twórz własne aplikacje za pomocą interfejsu API REST.

Bezserwerowa usługa umożliwiająca udostępnianie danych bez użycia kodu, która nie wymaga konfigurowania infrastruktury ani zarządzania nią

Intuicyjny interfejs umożliwiający zarządzanie wszystkimi relacjami udostępniania danych

Automatyczne procesy udostępniania danych pod kątem wydajności i przewidywalności

Bezpieczna usługa udostępniania danych korzystająca z bazowych mechanizmów zabezpieczeń platformy Azure

Łatwe udostępnianie danych w wybrany sposób

Udostępniaj innym organizacjom dane ze strukturą i bez struktury z wielu magazynów danych platformy Azure za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Nie trzeba konfigurować żadnej infrastruktury ani nią zarządzać. Żadne klucze SAS nie są wymagane i udostępnianie będzie zachodziło bez użycia kodu. Kontrolujesz dostęp do danych, a warunki użytkowania są zgodne z zasadami przedsiębiorstwa. Skorzystaj z udostępniania na podstawie migawek, aby skopiować dane od dostawcy danych, lub użyj udostępniania w miejscu, aby odwołać się do danych na koncie dostawcy.

Obejrzyj przegląd

Zarządzanie udziałami danych w celu zapewnienia bezpieczniejszego udostępniania

Łatwo i wydajnie śledź relacje udostępniania danych oraz zarządzaj nimi za pomocą intuicyjnego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Zobacz, komu udostępniasz dane i kiedy dane zostały zaakceptowane. Zatrzymaj w dowolnym momencie przepływ przyszłych aktualizacji.

Rozszerzanie analitycznych zestawów danych na potrzeby uzyskiwania lepszego wglądu w szczegółowe informacje

Połącz dane wewnętrzne z danymi partnera, aby uzyskać nowe szczegółowe informacje. Udostępniaj dane lub odbieraj je z usługAzure Synapse Analytics, Azure SQL Database, Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage i Azure Data Explorer. Usługa Data Share będzie obsługiwać więcej magazynów danych platformy Azure w przyszłości.

Zobacz obsługiwane magazyny danych

Zabezpieczenia usługi Data Share

  • Usługa Data Share pomaga chronić Twoje dane za pomocą bazowych mechanizmów zabezpieczeń platformy Azure.
  • Steruj dostępem na poziomie zasobu konta, aby zagwarantować, że dostęp do danych mają tylko autoryzowani użytkownicy.
  • Dane są szyfrowane podczas przesyłania, a metadane — w magazynie i podczas przesyłania.
  • Na potrzeby zasobów platformy Azure usługa Data Share korzysta z tożsamości zarządzanych. Integruje się też z usługą Azure Active Directory (AAD) na potrzeby zarządzania poświadczeniami i uprawnieniami.

Płatność wyłącznie za użyte zasoby

Korzystaj z modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem bez ponoszonych z góry kosztów, konieczności konfigurowania infrastruktury czy aprowizowania serwera.

Wprowadzenie do usługi Data Share

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure i uzyskaj środki w wysokości $200 USD umożliwiające eksplorowanie dowolnej usługi platformy Azure przez 30 dni.

Zapoznaj się z samouczkami i przewodnikami w dokumentacji usługi Data Share.

Rozpocznij udostępnianie danych z poziomu witryny Azure Portal.

Dokumentacja i zasoby

Przegląd usługi Data Share

Dowiedz się, jak usługa Data Share pomaga organizacjom w łatwym udostępnianiu danych.

Przeczytaj dokumentację

Udostępnianie danych

Zapoznaj się z samouczkiem, aby udostępniać dane z obsługiwanych magazynów danych platformy Azure.

Informacje o udostępnianiu danych

Akceptowanie i odbieranie danych

Dowiedz się, jak akceptować i odbierać dane.

Poznaj samouczek

Często zadawane pytania na temat produktu Azure Data Share

  • Usługa Data Share obsługuje udostępnianie danych w usługach Azure Synapse Analytics, Azure SQL Database, Azure Data Lake Storage, Azure Blob Storage i Azure Data Explorer. W przyszłości usługa Data Share będzie obsługiwać więcej magazynów danych na platformie Azure.
  • Usługa Data Share aktualnie obsługuje zestawy danych ze strukturą i bez struktury.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure