Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data

Łatwe udostępnianie danych na własnych warunkach

Udostępniaj dane z wielu źródeł dla innych organizacji. Łatwo kontroluj, co udostępniasz, kto otrzymuje Twoje dane i warunki użytkowania. Usługa Data Share zapewnia pełny wgląd w relacje udostępniania danych obsługiwany przez przyjazny dla użytkownika interfejs. Udostępniaj dane w kilku kliknięciach lub twórz własne aplikacje za pomocą interfejsu API REST.

Bezserwerowa usługa umożliwiająca udostępnianie danych bez użycia kodu, która nie wymaga konfigurowania infrastruktury ani zarządzania nią

Intuicyjny interfejs umożliwiający zarządzanie wszystkimi relacjami udostępniania danych

Automatyczne procesy udostępniania danych pod kątem wydajności i przewidywalności

Bezpieczna usługa udostępniania danych korzystająca z bazowych mechanizmów zabezpieczeń platformy Azure

Łatwe udostępnianie danych w wybrany sposób

Udostępniaj dane innym organizacjom w kilku kliknięciach. Nie trzeba konfigurować żadnej infrastruktury ani nią zarządzać. Żadne klucze SAS nie są wymagane i udostępnianie będzie zachodziło bez użycia kodu. Kontrolujesz dostęp do danych, a warunki użytkowania są zgodne z zasadami przedsiębiorstwa.

Obejrzyj przegląd

Zarządzanie udziałami danych w celu zapewnienia bezpieczniejszego udostępniania

Łatwo i wydajnie śledź relacje udostępniania danych oraz zarządzaj nimi za pomocą intuicyjnego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Zobacz, komu udostępniasz dane i kiedy dane zostały zaakceptowane. Zatrzymaj w dowolnym momencie przepływ przyszłych aktualizacji.

Rozszerzanie analitycznych zestawów danych na potrzeby uzyskiwania lepszego wglądu w szczegółowe informacje

Połącz wewnętrzne dane z danymi partnera, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Akceptuj i otrzymuj dane na potrzeby analizy za pośrednictwem usługi Azure Blob Storage lub Data Lake Storage. Natychmiastowo przygotowuj, przekształcaj i wzbogacaj dane przy użyciu usługi Azure Data Factory na potrzeby integracji danych. Następnie uruchamiaj zaawansowane narzędzia analityczne z usługi SQL Data Warehouse.

Zabezpieczenia usługi Data Share

  • Usługa Data Share pomaga chronić Twoje dane za pomocą bazowych mechanizmów zabezpieczeń platformy Azure.
  • Steruj dostępem na poziomie zasobu konta, aby zagwarantować, że dostęp do danych mają tylko autoryzowani użytkownicy.
  • Dane są szyfrowane podczas przesyłania, a metadane — w magazynie i podczas przesyłania.
  • Na potrzeby zasobów platformy Azure usługa Data Share korzysta z tożsamości zarządzanych. Integruje się też z usługą Azure Active Directory (AAD) na potrzeby zarządzania poświadczeniami i uprawnieniami.

Płatność wyłącznie za użyte zasoby

Korzystaj z modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem bez ponoszonych z góry kosztów, konieczności konfigurowania infrastruktury czy aprowizowania serwera.

Wprowadzenie do usługi Data Share

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure i uzyskaj środki w wysokości 200 USD umożliwiające eksplorowanie dowolnej usługi platformy Azure przez 30 dni.
Zapoznaj się z samouczkami i przewodnikami w dokumentacji usługi Data Share.
Rozpocznij udostępnianie danych z poziomu witryny Azure Portal.

Dokumentacja i zasoby

Przegląd usługi Data Share

Dowiedz się, jak usługa Data Share pomaga organizacjom w łatwym udostępnianiu danych.

Udostępnianie danych

Wykonaj instrukcje z samouczka, aby udostępnić dane z usługi Blob Storage lub Data Lake Storage.

Akceptowanie i odbieranie danych

Dowiedz się, jak akceptować i odbierać dane.

Udostępnianie oparte na środowisku SQL

Udostępnianie tabel i widoków na podstawie migawek z usługi Azure SQL Data Warehouse lub Azure SQL Database.

Często zadawane pytania na temat produktu Azure Data Share

  • Usługa Data Share obsługuje udostępnianie danych między dzierżawami w usługach Azure Blob Storage i Data Lake Storage. W przyszłości usługa Data Share będzie obsługiwać więcej usług danych na platformie Azure.
  • Usługa Data Share aktualnie obsługuje udostępnianie ustrukturyzowanych zestawów danych.
  • Dane na platformie Azure są na bieżąco aktualizowane przy użyciu migawek przyrostowych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.