Pomiń nawigację

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Baza danych na potrzeby tworzenia superszybkich aplikacji skalowanych na całej planecie z natywną obsługą rozwiązań NoSQL

Usługa Azure Cosmos DB powstała od podstaw z myślą o dystrybucji globalnej i skalowaniu w poziomie. Oferuje gotową do użycia dystrybucję globalną w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Elastycznie skaluj swoje operacje zapisu i odczytu na całym świecie i płać tylko za to, czego potrzebujesz. Usługa Azure Cosmos DB zapewnia natywną obsługę rozwiązań NoSQL i interfejsów API rozwiązań OSS, takich jak MongoDB, Cassandra, Gremlin i SQL, oferuje wiele dokładnie zdefiniowanych modeli spójności oraz gwarantuje opóźnienia odczytów i zapisów rzędu kilku milisekund na poziomie 99. percentyla i wysoką dostępność z możliwościami multihostingu w dowolnym miejscu na świecie. Wszystko to jest poparte wiodącymi w branży, wszechstronnymi umowami SLA.

Gotowa do użycia funkcja dystrybucji globalnej

Z łatwością twórz aplikacje skalowane na całym świecie, które są zawsze włączone, szybko reagują i są hostowane w wielu lokalizacjach, bez trudności związanych ze skomplikowanymi konfiguracjami wielu centrów danych. Zaprojektowana jako globalnie dystrybuowany system baz danych usługa Azure Cosmos DB umożliwia odczyty i zapisy w lokalnych replikach bazy danych Cosmos DB, która jest replikowana w dowolnej liczbie regionów platformy Azure.

Elastyczna skalowalność operacji zapisu i odczytu bez ograniczeń

Usługa Azure Cosmos DB umożliwia elastyczne skalowanie operacji odczytu i zapisu na całym świecie i płacenie tylko za przepływność oraz magazyn, których potrzebujesz. Zaprojektowana pod kątem transparentnego partycjonowania w poziomie i replikacji wielowzorcowej usługa Azure Cosmos DB oferuje niespotykaną dotąd elastyczną skalowalność dla operacji odczytu i zapisu na całym świecie.

Gwarantowane małe opóźnienia na poziomie 99. percentyla

Twórz szybko reagujące aplikacje skalowane na całym świecie. Dzięki nowatorskiemu protokołowi replikacji wielowzorcowej i zoptymalizowanemu pod kątem zapisu i niekorzystającemu z zatrzaśnięć aparatowi bazy danych usługa Azure Cosmos DB gwarantuje opóźnienia mniejsze niż 10 ms dla operacji odczytu i zapisu (indeksowanych) na poziomie 99. percentyla.

Dokładnie zdefiniowane opcje wyboru spójności

Nie musisz już więcej zawierać ekstremalnych kompromisów między spójnością, dostępnością, opóźnieniem i możliwościami programowania. Protokół replikacji wielowzorcowej usługi Azure Cosmos DB został starannie zaprojektowany, aby oferować pięć dokładnie zdefiniowanych opcji spójności — silna, powiązana nieaktualność, spójny prefiks, sesja i ostateczna — umożliwiających pracę z aplikacjami rozproszonymi z użyciem intuicyjnego modelu programowania o małym opóźnieniu i wysokiej dostępności.

Wiele modeli z natywną obsługą interfejsów API NoSQL

Azure Cosmos DB allows you to model real world data using key-value, graph, column-family, and document data models. You don’t have to deal with the hassle of managing schemas and secondary indexes - Azure Cosmos DB automatically indexes all data at the time of ingestion. You can also use your favorite API including SQL, Apache® Cassandra, Gremlin, Table Storage and Azure Cosmos DB for MongoDB API to access your data stored in your Cosmos DB database.

Wydajność i zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Zyskaj pewność, że Twoje aplikacje działają w „przetestowanej na polu bitwy” usłudze bazy danych zbudowanej w infrastrukturze światowej klasy. Usługa Azure Cosmos DB udostępnia zabezpieczenia i zgodność klasy korporacyjnej. Jest ona również pierwszą i jedyną usługą, która oferuje wiodące w branży kompleksowe umowy SLA zapewniające wysoką dostępność przez 99,999% czasu, opóźnienie w 99. percentylu, gwarantowaną przepływność i spójność.

Klienci korzystający z usługi Azure Cosmos DB

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Cosmos DB?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Globalnie dystrybuowane aplikacje o znaczeniu krytycznym używające usługi Cosmos DB

Globally distributed mission-critical applications using Cosmos DBGuarantee access to users around the world with the high-availability and low-latency capabilities built into Microsoft’s global datacenters.

Przegląd

Gwarancja dostępu dla użytkowników na całym świecie dzięki wbudowanym w globalnych centrach danych firmy Microsoft możliwościom osiągania wysokiej dostępności i małych opóźnień.

Obciążenia IoT używające usługi Cosmos DB

IoT using Cosmos DBScale instantly and elastically to accommodate diverse and unpredictable IoT workloads without sacrificing ingestion or query performance.

Przegląd

Błyskawiczne i elastyczne skalowanie umożliwiające obsługę zróżnicowanych i nieprzewidywalnych obciążeń IoT bez pogorszenia wydajności procesów pozyskiwania danych i przetwarzania zapytań.

Personalizacja z użyciem usługi Cosmos DB

Personalization using Cosmos DBGenerate personalized recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights

Przegląd

Generowanie spersonalizowanych rekomendacji dla klientów w czasie rzeczywistym dzięki opcji natychmiastowego uzyskiwania szczegółowych informacji z małym opóźnieniem i na podstawie ustawień z możliwością dostosowania spójności

Rozwiązania do handlu detalicznego i elektronicznego używające usługi Cosmos DB

Retail and e-commerce using Cosmos DBSupport in-depth queries over diverse product catalogs, traffic spikes, and rapidly changing inventory.

Przegląd

Obsługa szczegółowych zapytań powiązanych z wykazami różnych produktów, wzrostów ruchu i szybko zmieniających się zapasów.

Gry używające usługi Cosmos DB

Gaming using Cosmos DBElastically scale your database to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency multi-player experiences on a global scale.

Przegląd

Elastycznie skaluj bazę danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach w skali globalnej.

Aplikacje bezserwerowe używające usługi Cosmos DB

Serverless apps using Cosmos DBUse Azure Functions and Azure Cosmos DB to build globally distributed, scalable serverless applications.

Przegląd

Używaj usług Azure Functions i Azure Cosmos DB w celu tworzenia globalnie dystrybuowanych, skalowalnych aplikacji niewymagających użycia serwera.

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Cosmos DB

Tworzenie konta

Łączenie z aplikacją

Praca z danymi

Krok 1 z 1

Rozpocznij pracę od utworzenia konta i kolekcji usługi Azure Cosmos DB, aby zapisać swoje dane, wybierając interfejs API, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby.

Krok 1 z 1

Połącz swoją aplikację z usługą Azure Cosmos DB, wdrażając jeden z łączników dla wybranego przez Ciebie języka programowania.

Krok 1 z 1

Zbadaj dane w swojej aplikacji, używając zapytań dotyczących odczytu i zapisu. Zarządzaj swoimi danymi za pomocą unikatowych funkcji usługi Azure Cosmos DB.

Rozpocznij opracowywanie aplikacji za pomocą usługi Azure Cosmos DB

Usługa Azure Cosmos DB jest przeznaczona dla deweloperów i obsługuje wiele interfejsów API. Zobacz Wprowadzenie do usługi Azure Cosmos DB, zapoznaj się z poradami ekspertów lub dowiedz się więcej na temat możliwości interfejsów API i łączników.

Interfejs SQL API

Usługa Azure Cosmos DB zapewnia natywną obsługę interfejsów API języków SQL i JavaScript.

{ LEAF }

Azure Cosmos DB for MongoDB API

Use Azure Cosmos DB as a fully managed database service for your MongoDB app, with little code changes and native API support for MongoDB data, giving your app the benefits of a cloud-native platform.

Interfejs API tabel

Usługi Azure Cosmos DB możesz używać jako dystrybuowanej globalnie bazy danych razem z aplikacją opartą na usłudze Azure Table Storage bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie interfejsu API usługi Table. Zyskujesz dostęp do indeksów pomocniczych, dystrybucji globalnej, opartej na zasadach możliwości pracy w trybie failover oraz wielu innych funkcji.

Interfejs API rozwiązania Cassandra

Dostarczaj rozwiązanie Cassandra jako usługę dzięki możliwościom usługi Azure Cosmos DB. Używaj zestawów SDK i narzędzi rozwiązania Cassandra do tworzenia aplikacji w niemal nieskończonej skali globalnej dzięki możliwościom platformy Azure Cosmos DB objętym umową SLA.

Spark

W przypadku używania usługi Machine Learning w czasie rzeczywistym dla globalnie dystrybuowanych zestawów danych zarządzanych przez usługę Azure Cosmos DB użyj łącznika usługi Spark w celu uruchamiania zapytań usługi Apache Spark. Łącznik usługi Spark korzysta z zalet natywnych indeksów zarządzanych przez usługę Azure Cosmos DB, co powoduje znaczący wzrost wydajności.

Interfejs API języka Gremlin

Możesz korzystać z natywnych interfejsów API programu Graph w usłudze Azure Cosmos DB bez wprowadzania zmian w kodzie oraz wysyłać globalnie dystrybuowane zapytania programu Graph przy użyciu języka Gremlin z interfejsem API programu Graph.

Partnerzy usługi Azure Cosmos DB

Powiązane produkty i usługi

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Poznaj usługę Azure Cosmos DB i zobacz, jak działa gotowa do użycia funkcja dystrybucji globalnej