Pomiń nawigację

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Baza danych na potrzeby tworzenia superszybkich aplikacji skalowanych na całej planecie z natywną obsługą rozwiązań NoSQL

Usługa Azure Cosmos DB powstała od podstaw z myślą o dystrybucji globalnej i skalowaniu w poziomie. Oferuje gotową do użycia dystrybucję globalną w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Elastycznie skaluj swoje operacje zapisu i odczytu na całym świecie i płać tylko za to, czego potrzebujesz. Usługa Azure Cosmos DB zapewnia natywną obsługę rozwiązań NoSQL i interfejsów API rozwiązań OSS, takich jak MongoDB, Cassandra, Gremlin i SQL, oferuje wiele dokładnie zdefiniowanych modeli spójności oraz gwarantuje opóźnienia odczytów i zapisów rzędu kilku milisekund na poziomie 99. percentyla i wysoką dostępność z możliwościami multihostingu w dowolnym miejscu na świecie. Wszystko to jest poparte wiodącymi w branży, wszechstronnymi umowami SLA.

Gotowa do użycia funkcja dystrybucji globalnej

Z łatwością twórz aplikacje skalowane na całym świecie, które są zawsze włączone, szybko reagują i są hostowane w wielu lokalizacjach, bez trudności związanych ze skomplikowanymi konfiguracjami wielu centrów danych. Zaprojektowana jako globalnie dystrybuowany system baz danych usługa Azure Cosmos DB umożliwia odczyty i zapisy w lokalnych replikach bazy danych Cosmos DB, która jest replikowana w dowolnej liczbie regionów platformy Azure.

Elastyczna skalowalność operacji zapisu i odczytu bez ograniczeń

Usługa Azure Cosmos DB umożliwia elastyczne skalowanie operacji odczytu i zapisu na całym świecie i płacenie tylko za przepływność oraz magazyn, których potrzebujesz. Zaprojektowana pod kątem transparentnego partycjonowania w poziomie i replikacji wielowzorcowej usługa Azure Cosmos DB oferuje niespotykaną dotąd elastyczną skalowalność dla operacji odczytu i zapisu na całym świecie.

Gwarantowane małe opóźnienia na poziomie 99. percentyla

Twórz szybko reagujące aplikacje skalowane na całym świecie. Dzięki nowatorskiemu protokołowi replikacji wielowzorcowej i zoptymalizowanemu pod kątem zapisu i niekorzystającemu z zatrzaśnięć aparatowi bazy danych usługa Azure Cosmos DB gwarantuje opóźnienia mniejsze niż 10 ms dla operacji odczytu i zapisu (indeksowanych) na poziomie 99. percentyla.

Dokładnie zdefiniowane opcje wyboru spójności

Nie musisz już więcej zawierać ekstremalnych kompromisów między spójnością, dostępnością, opóźnieniem i możliwościami programowania. Protokół replikacji wielowzorcowej usługi Azure Cosmos DB został starannie zaprojektowany, aby oferować pięć dokładnie zdefiniowanych opcji spójności — silna, powiązana nieaktualność, spójny prefiks, sesja i ostateczna — umożliwiających pracę z aplikacjami rozproszonymi z użyciem intuicyjnego modelu programowania o małym opóźnieniu i wysokiej dostępności.

Wiele modeli z natywną obsługą interfejsów API NoSQL

Usługa Azure Cosmos DB umożliwia modelowanie rzeczywistych danych przy użyciu modeli danych typu klucz-wartość, wykres, rodzina kolumn i dokument. Nie musisz zajmować się zarządzaniem schematami i indeksami pomocniczymi — usługa Azure Cosmos DB automatycznie indeksuje wszystkie dane w momencie ich pozyskania. W celu uzyskiwania dostępu do danych przechowywanych w bazie danych Cosmos DB możesz używać swojego ulubionego interfejsu API, w tym SQL, Apache® Cassandra, Gremlin, Table Storage oraz interfejsu API usługi Azure Cosmos DB for MongoDB.

Wydajność i zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Zyskaj pewność, że Twoje aplikacje działają w „przetestowanej na polu bitwy” usłudze bazy danych zbudowanej w infrastrukturze światowej klasy. Usługa Azure Cosmos DB udostępnia zabezpieczenia i zgodność klasy korporacyjnej. Jest ona również pierwszą i jedyną usługą, która oferuje wiodące w branży kompleksowe umowy SLA zapewniające wysoką dostępność przez 99,999% czasu, opóźnienie w 99. percentylu, gwarantowaną przepływność i spójność.

Klienci korzystający z usługi Azure Cosmos DB

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Cosmos DB?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Globalnie dystrybuowane aplikacje o znaczeniu krytycznym używające usługi Cosmos DB

Aplicativos críticos distribuídos globalmente usando o Cosmos DBGaranta o acesso a usuários de todo o mundo com recursos de alta disponibilidade e baixa latência internos nos datacenters globais da Microsoft.

Przegląd

Gwarancja dostępu dla użytkowników na całym świecie dzięki wbudowanym w globalnych centrach danych firmy Microsoft możliwościom osiągania wysokiej dostępności i małych opóźnień.

Obciążenia IoT używające usługi Cosmos DB

IoT usando o Cosmos DBDimensione de maneira instantânea e elástica para acomodar cargas de trabalho de IoT diversas e imprevisíveis, sem sacrificar a ingestão ou o desempenho de consulta.

Przegląd

Błyskawiczne i elastyczne skalowanie umożliwiające obsługę zróżnicowanych i nieprzewidywalnych obciążeń IoT bez pogorszenia wydajności procesów pozyskiwania danych i przetwarzania zapytań.

Personalizacja z użyciem usługi Cosmos DB

Personalização usando o Cosmos DBGerar recomendações personalizadas para clientes em tempo real, usando configurações de consistência de baixa latência e de ajuste para obter insights imediatos

Przegląd

Generowanie spersonalizowanych rekomendacji dla klientów w czasie rzeczywistym dzięki opcji natychmiastowego uzyskiwania szczegółowych informacji z małym opóźnieniem i na podstawie ustawień z możliwością dostosowania spójności

Rozwiązania do handlu detalicznego i elektronicznego używające usługi Cosmos DB

Varejo e comércio eletrônico usando o Cosmos DBSuporte a consultas detalhadas sobre diversos catálogos de produtos, picos de tráfego e estoque em rápida mudança.

Przegląd

Obsługa szczegółowych zapytań powiązanych z wykazami różnych produktów, wzrostów ruchu i szybko zmieniających się zapasów.

Gry używające usługi Cosmos DB

Jogos usando o Cosmos DBDimensione elasticamente seu banco de dados para acomodar crescimentos explosivos imprevisíveis de tráfego e entregar experiências de baixa latência para vários jogadores em uma escala global.

Przegląd

Elastycznie skaluj bazę danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach w skali globalnej.

Aplikacje bezserwerowe używające usługi Cosmos DB

Aplicativos sem servidor usando o Cosmos DBUse o Azure Functions e o Azure Cosmos DB para criar aplicativos sem servidor escalonáveis e distribuídos globalmente.

Przegląd

Używaj usług Azure Functions i Azure Cosmos DB w celu tworzenia globalnie dystrybuowanych, skalowalnych aplikacji niewymagających użycia serwera.

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Cosmos DB

Tworzenie konta

Łączenie z aplikacją

Praca z danymi

Krok 1 z 1

Rozpocznij pracę od utworzenia konta i kolekcji usługi Azure Cosmos DB, aby zapisać swoje dane, wybierając interfejs API, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby.

Krok 1 z 1

Połącz swoją aplikację z usługą Azure Cosmos DB, wdrażając jeden z łączników dla wybranego przez Ciebie języka programowania.

Krok 1 z 1

Zbadaj dane w swojej aplikacji, używając zapytań dotyczących odczytu i zapisu. Zarządzaj swoimi danymi za pomocą unikatowych funkcji usługi Azure Cosmos DB.

Rozpocznij opracowywanie aplikacji za pomocą usługi Azure Cosmos DB

Usługa Azure Cosmos DB jest przeznaczona dla deweloperów i obsługuje wiele interfejsów API. Zobacz Wprowadzenie do usługi Azure Cosmos DB, zapoznaj się z poradami ekspertów lub dowiedz się więcej na temat możliwości interfejsów API i łączników.

Interfejs SQL API

Usługa Azure Cosmos DB zapewnia natywną obsługę interfejsów API języków SQL i JavaScript.

{ LEAF }

Azure Cosmos DB dla interfejsu API usługi MongoDB

Używaj usługi Azure Cosmos DB jako w pełni zarządzanej usługi bazy danych dla aplikacji MongoDB — bez konieczności wprowadzania dużych zmian w kodzie i z natywną obsługą interfejsu API dla danych bazy danych MongoDB — zapewniającej korzyści płynące z używania platformy natywnej dla chmury.

Interfejs API tabel

Usługi Azure Cosmos DB możesz używać jako dystrybuowanej globalnie bazy danych razem z aplikacją opartą na usłudze Azure Table Storage bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie interfejsu API usługi Table. Zyskujesz dostęp do indeksów pomocniczych, dystrybucji globalnej, opartej na zasadach możliwości pracy w trybie failover oraz wielu innych funkcji.

Interfejs API rozwiązania Cassandra

Dostarczaj rozwiązanie Cassandra jako usługę dzięki możliwościom usługi Azure Cosmos DB. Używaj zestawów SDK i narzędzi rozwiązania Cassandra do tworzenia aplikacji w niemal nieskończonej skali globalnej dzięki możliwościom platformy Azure Cosmos DB objętym umową SLA.

Spark

W przypadku używania usługi Machine Learning w czasie rzeczywistym dla globalnie dystrybuowanych zestawów danych zarządzanych przez usługę Azure Cosmos DB użyj łącznika usługi Spark w celu uruchamiania zapytań usługi Apache Spark. Łącznik usługi Spark korzysta z zalet natywnych indeksów zarządzanych przez usługę Azure Cosmos DB, co powoduje znaczący wzrost wydajności.

Interfejs API języka Gremlin

Możesz korzystać z natywnych interfejsów API programu Graph w usłudze Azure Cosmos DB bez wprowadzania zmian w kodzie oraz wysyłać globalnie dystrybuowane zapytania programu Graph przy użyciu języka Gremlin z interfejsem API programu Graph.

Partnerzy usługi Azure Cosmos DB

Powiązane produkty i usługi

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Poznaj usługę Azure Cosmos DB i zobacz, jak działa gotowa do użycia funkcja dystrybucji globalnej