Pomiń nawigację

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Globalnie rozproszona baza danych dla aplikacji o niskich opóźnieniach i wysokiej skalowalności z natywną obsługą języka NoSQL

Usługa Azure Cosmos DB powstała od podstaw z myślą o dystrybucji globalnej i skalowaniu w poziomie. Oferuje gotową do użycia funkcję rozproszenia globalnego z obsługą wielu baz danych master w dowolnej liczbie regionów platformy Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Elastycznie skaluj przepływność oraz magazyn na całym świecie i płać tylko za to, czego potrzebujesz. Usługa Azure Cosmos DB zapewnia natywną obsługę rozwiązań NoSQL, oferuje wiele dokładnie zdefiniowanych modeli spójności oraz gwarantuje opóźnienia rzędu kilku milisekund na poziomie 99. percentyla i wysoką dostępność z możliwościami multihostingu i małym opóźnieniem w dowolnym miejscu na świecie. Wszystko to jest poparte wiodącymi w branży, wszechstronnymi umowami SLA.

Usługa Azure Cosmos DB została zaprojektowana jako globalnie rozproszony system baz danych

Gotowa do użycia funkcja dystrybucji globalnej

Z łatwością twórz aplikacje dystrybuowane globalnie, bez trudności związanych ze skomplikowanymi konfiguracjami wielu centrów danych. Usługa Azure Cosmos DB, zaprojektowana jako globalnie rozproszony system bazy danych z replikacją wielu baz danych master, automatycznie replikuje dane do dowolnej liczby regionów, co pozwala na szybki, dynamiczny dostęp do informacji. Usługa Azure Cosmos DB obsługuje przezroczysty multihosting i oferuje gwarantowaną wysoką dostępność przez 99,999% czasu.

Usługa Azure Cosmos DB pozwala używać w jednej usłudze danych typu klucz-wartość, wykresów i dokumentów

Obsługa wielu modeli i wielu interfejsów API

Tylko usługa Azure Cosmos DB pozwala używać w jednej usłudze danych typu klucz-wartość, wykres, rodzina kolumn i dokument. Usługa Azure Cosmos DB automatycznie indeksuje wszystkie dane i pozwala na uzyskiwanie dostępu do danych za pomocą ulubionego interfejsu API, takiego jak SQL, JavaScript, Gremlin, MongoDB, Apache® Cassandra i Table Storage.

Niezależne i elastyczne skalowanie magazynu oraz przepływności za pomocą usługi Azure Cosmos DB

Nieograniczone możliwości elastycznego skalowania na całym świecie

W przypadku usługi Azure Cosmos DB płacisz tylko za potrzebną przepływność i magazyn. Usługa Azure Cosmos DB umożliwia niezależne i elastyczne skalowanie magazynu i przepływności w dowolnym czasie i każdym miejscu na świecie. Dzięki temu nadaje się ona doskonale dla aplikacji niewymagających użycia serwera.

Usługa Azure Cosmos DB oferuje pięć zdefiniowanych modeli spójności

Wiele dokładnie zdefiniowanych opcji wyboru spójności

Usługa Azure Cosmos DB oferuje pięć dokładnie zdefiniowanych poziomów spójności — silne, powiązana nieaktualność, spójny prefiks, sesja i ostateczne — umożliwiających pracę z aplikacjami w skali globalnej z użyciem intuicyjnego modelu programowania o małym opóźnieniu i wysokiej dostępności.

Gwarantowane małe opóźnienia

Gwarantowane małe opóźnienia na całym świecie

Obsługa żądań odczytu i zapisu pochodzących z najbliższego regionu przy równoczesnej dystrybucji danych na całym świecie. Dzięki zoptymalizowanemu pod kątem zapisu i niekorzystającemu z zatrzaśnięć aparatowi bazy danych usługa Azure Cosmos DB gwarantuje opóźnienia mniejsze niż 10 ms w przypadku operacji odczytu i opóźnienia mniejsze niż 15 ms w przypadku operacji zapisu (indeksowanych) na poziomie 99. percentyla.

Kompleksowe umowy SLA klasy korporacyjnej

Wiodące w branży umowy SLA klasy korporacyjnej

Zyskaj pewność, że Twoje aplikacje działają w „przetestowanej na polu bitwy” usłudze bazy danych zbudowanej w infrastrukturze światowej klasy. Usługa Azure Cosmos DB udostępnia zabezpieczenia i zgodność klasy korporacyjnej. Jest ona również pierwszą i jedyną usługą, która oferuje wiodące w branży kompleksowe umowy SLA zapewniające wysoką dostępność przez 99,999% czasu, opóźnienie w 99. percentylu, gwarantowaną przepływność i spójność.

Klienci korzystający z usługi Azure Cosmos DB

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Cosmos DB?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Globalna dystrybucja aplikacji o kluczowym znaczeniu

Gwarantowane małe opóźnienia odczytu i zapisu na całym świecie dzięki wysokiej dostępności i obsłudze wielu baz danych master.

Learn more

Diagram rozwiązania o zasięgu globalnym

IoT

Błyskawiczne i elastyczne skalowanie umożliwiające obsługę zróżnicowanych i nieprzewidywalnych obciążeń IoT przy utrzymaniu wydajności procesów pozyskiwania danych i przetwarzania zapytań.

Diagram rozwiązania związanego z IoT i telematyką

Personalizacja

Generowanie spersonalizowanych zaleceń dla klientów w czasie rzeczywistym dzięki opcji natychmiastowego wglądu w dane z małym opóźnieniem i na podstawie ustawień z możliwością dostosowania spójności.

Learn more

Diagram rozwiązania związanego z personalizacją w czasie rzeczywistym

Handel detaliczny i elektroniczny

Obsługa rozbudowanych zapytań powiązanych z wykazami różnych produktów, wzrostów ruchu i szybko zmieniających się zapasów.

Learn more

Diagram rozwiązania związanego z katalogiem produktów

Gry

Elastycznie skaluj bazę danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach w skali globalnej.

Learn more

Diagram rozwiązania związanego z grami

Aplikacje niewymagające użycia serwera

Używanie usług Azure Functions i Azure Cosmos DB w celu tworzenia globalnie dystrybuowanych, skalowalnych aplikacji niewymagających użycia serwera.

Learn more

Diagram przedstawiający rozwiązanie niewymagające użycia serwera

Rozpocznij opracowywanie aplikacji za pomocą usługi Azure Cosmos DB

Usługa Azure Cosmos DB jest przeznaczona dla deweloperów i obsługuje wiele interfejsów API. Zobacz, co to jest usługa Azure Cosmos DB, zapoznaj się z poradami ekspertów lub dowiedz się więcej na temat możliwości interfejsów API i łączników.

Interfejs API języka SQL z natywną obsługą języka JavaScript

Interfejs API SQL w usłudze Azure Cosmos DB zapewnia szerokie i powszechnie znane możliwości zapytań SQL w połączeniu ze stale niskimi opóźnieniami dla danych JSON bez schematu.

Interfejs API języka Gremlin

Możesz korzystać z natywnego interfejsu API programu Graph w usłudze Azure Cosmos DB bez wprowadzania zmian w kodzie oraz wysyłać globalnie dystrybuowane zapytania programu Graph przy użyciu interfejsu API języka Gremlin przeznaczonego do obsługi danych programu Graph.

{ LEAF }

Interfejs API bazy danych MongoDB

Dzięki obsłudze natywnych interfejsów API dla bazy danych MongoDB możesz używać usługi Azure Cosmos DB jako usługi w pełni zarządzanej bazy danych dla aplikacji MongoDB bez wprowadzania żadnych zmian w kodzie.

Interfejs API tabel

Usługi Azure Cosmos DB możesz używać jako dystrybuowanej globalnie bazy danych razem z aplikacją opartą na usłudze Azure Table Storage bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie interfejsu API usługi Table. Zyskujesz dostęp do indeksów pomocniczych, dystrybucji globalnej, opartej na zasadach możliwości pracy w trybie failover oraz wielu innych funkcji.

Apache® Cassandra API

Dostarczanie rozwiązania Cassandra jako usługi na platformie Azure Cosmos DB. Za pomocą zestawów SDK i narzędzi rozwiązania Cassandra deweloperzy mogą tworzyć aplikacje w niemal nieskończonej skali globalnej dzięki możliwościom platformy Azure Cosmos DB objętym umową SLA.

Spark

W przypadku używania usługi Machine Learning w czasie rzeczywistym dla globalnie dystrybuowanych zestawów danych zarządzanych przez usługę Azure Cosmos DB użyj łącznika usługi Spark w celu uruchamiania zapytań usługi Apache Spark. Łącznik usługi Spark korzysta z zalet natywnych indeksów zarządzanych przez usługę Azure Cosmos DB, co powoduje znaczący wzrost wydajności.

Powiązane produkty i usługi

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Poznaj usługę Azure Cosmos DB i zobacz, jak działa gotowa do użycia funkcja dystrybucji globalnej