Azure Cosmos DB

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Tworzenie i modernizowanie skalowalnych aplikacji o wysokiej wydajności

Azure Cosmos DB to w pełni zarządzana usługa bazy danych NoSQL do tworzenia nowoczesnych aplikacji z gwarancją czasu odpowiedzi poniżej 10 milisekund i 99,999-procentowej dostępności na podstawie umowy SLA, natychmiastowym automatycznym skalowaniem oraz interfejsami API typu open source dla baz danych MongoDB i Cassandra. Korzystaj z szybkiego zapisu i odczytu w dowolnym miejscu na świecie dzięki gotowej globalnej dystrybucji z wieloma wzorcami.

Aplikacje o krytycznym znaczeniu dla firmy

Uruchamiaj najważniejsze obciążenia w dowolnym regionie świadczenia usługi Azure na świecie z gwarantowaną przez umowę SLA szybkością, dostępnością, przepływnością i spójnością. Zapewnij ciągłość działania dzięki gotowej do użycia funkcji replikacji obejmującej wiele wzorców oraz funkcjom zabezpieczeń i zgodności klasy korporacyjnej, zapewniającym między innymi kompleksowe szyfrowanie i kontrolę dostępu. Usłudze Azure Cosmos DB zaufały wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie, w tym Coca-Cola, Symantec i Citrix.

Aplikacje o krytycznym znaczeniu dla firmy

Analiza danych operacyjnych w czasie rzeczywistym bez procesu ETL

Stosuj analizy w czasie niemal rzeczywistym oraz sztuczną inteligencję do danych operacyjnych w bazie danych, aby skrócić czas uzyskiwania wniosków. Usługa Azure Cosmos DB zapewnia bezproblemową integrację z usługą Azure Synapse Analytics bez przenoszenia danych ani zmniejszania wydajności magazynu danych operacyjnych.

Telemetria urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Błyskawiczne i elastyczne skalowanie umożliwiające obsługę zróżnicowanych i nieprzewidywalnych obciążeń IoT bez pogorszenia wydajności procesów pozyskiwania danych i przetwarzania zapytań. Przesyłaj strumieniowo dane telemetryczne pojazdów w rozwiązaniach inteligentnej floty, przesyłaj i analizuj dane przy użyciu zestawienia zmian, aby uzyskać wnioski w czasie rzeczywistym, lub archiwizuj dane na potrzeby analizy w magazynie danych. ExxonMobil, Johnson Controls i Olympus to tylko kilku spośród liderów rynkowych, którzy stosują usługę Azure Cosmos DB w swoich rozwiązaniach Internetu rzeczy.

Telemetria urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Usługi dla handlu detalicznego w czasie rzeczywistym

Udostępniaj cyfrowe środowiska klienta o wysokiej wydajności, w czasie rzeczywistym obsługujące koszyk zakupów, rekomendacje produktów, dynamiczne określanie cen, aktualizację zapasów i nie tylko. Usługa Azure Cosmos DB, używana przez wiodących sprzedawców detalicznych takich jak Jet.com i ASOS, zapewnia szybką i globalną personalizację na podstawie dużych ilości danych o produktach, analizowanych w ciągu kilku milisekund, a niskie opóźnienie odpowiedzi z bazy danych gwarantuje doskonałą wydajność aplikacji w każdym zakątku świata.

Usługi dla handlu detalicznego w czasie rzeczywistym

Tworzenie aplikacji za pomocą architektur rozwiązania Azure Cosmos DB

Projektuj i implementuj przełomowe aplikacje IoT, aplikacje dla handlu elektronicznego, gry i aplikacje bezserwerowe z dystrybucją danych w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure.

Liderzy branży stosujące innowacje za pomocą usługi Azure Cosmos DB

Organizacja American Cancer Society migruje do niskokosztowych danych opartych na zużyciu, korzystając z usługi Azure Cosmos DB

"Results… have been simply phenomenal. The first year we did 86 percent more revenue year over year. Last year we did over 55 percent more revenue."

— Ben Kaplan, starszy dyrektor ds. produktów cyfrowych

Przeczytaj historię

American Cancer Society

Firma XTO Energy diagnozuje problemy związane z produkcją w czasie rzeczywistym dzięki usłudze Azure Cosmos DB

"With Microsoft, Azure, and IoT technologies, XTO Energy is an innovation leader in the oil and gas industry."

– Anish Patel, kierownik ds. integracji technologii permskich

Przeczytaj historię

ExxonMobil

Firma Jet.com utworzyła innowacyjny i skalowalny aparat ustalania cen w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Azure Cosmos DB

"When we were building Jet's next-generation event sourcing platform, Azure Cosmos DB offered the low latency, high throughput, global availability, and rich feature set critical to our success."

— Scott Havens, dyrektor ds. inżynierii oprogramowania

Przeczytaj historię

Jet.com

Firma ASOS oferuje globalne spersonalizowane rekomendacje zakupowe przy użyciu usługi Azure Cosmos DB

"We chose Azure Cosmos DB because of its global distribution and ability to handle heavy seasonal bursts like Black Friday…. We can distribute our data models to be near the microservices they're serving—wherever that is in the world."

— Bob Strudwick, dyrektor ds. technologii

Przeczytaj historię

ASOS

Firma Symantec redukuje koszty baz danych o 40%, migrując do usługi Azure Cosmos DB

"Our customers trust us to protect them throughout their ecosystem. So we needed a partner that we could trust to deliver a highly reliable service with ultra-low worldwide latency, at a reasonable cost."

— Mike Shavell, dyrektor ds. technicznych/architekt, Symantec

Przeczytaj historię

Symantec

Ceny zapewniające elastyczność i kontrolę

Zarządzaj zasobami i kosztami dzięki niemal nieograniczonej przepływności i ilości miejsca oraz elastycznej skalowalności we wszystkich wybranych regionach.

Przeznaczona dla deweloperów i obsługuje wiele interfejsów API

Interfejs API SQL (podstawowy)

Łatwo twórz nowe aplikacje. Usługa Azure Cosmos DB natywnie obsługuje interfejs API SQL (podstawowy) i język JavaScript. Interfejs API SQL w usłudze Azure Cosmos DB oferuje formalny model programowania na potrzeby zapytań zaawansowanych w postaci elementów w formacie JSON. Język zapytań Azure Cosmos DB jest oparty na modelu programowania JavaScript, a interfejs API SQL jest umieszczany w systemie typów, procesie obliczania wartości wyrażeń i wywołaniach funkcji języka JavaScript.

Interfejs API rozwiązania Cassandra

Rozwiązanie Cassandra można dostarczać jako usługę za pomocą możliwości produktu Azure Cosmos DB. Używaj zestawów SDK i narzędzi rozwiązania Cassandra, łącznie z istniejącymi sterownikami, do tworzenia aplikacji w niemal nieskończonej skali globalnej dzięki możliwościom usługi Azure Cosmos DB objętym umową SLA.

Interfejs API Azure Cosmos DB dla bazy danych MongoDB

Używaj usługi Azure Cosmos DB jako w pełni zarządzanej usługi bazy danych dla aplikacji MongoDB — bez konieczności wprowadzania dużych zmian w kodzie i z natywną obsługą interfejsu API dla danych bazy danych MongoDB — zapewniającej korzyści płynące z używania platformy natywnej dla chmury.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure dla bezpieczeństwa?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy zajmują się wyłącznie ochroną danych i prywatności.
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie przez 30 dni.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Cosmos DB: Znajdź najlepsze rozwiązania i zapoznaj się z samouczkami oraz dokumentacją.

Korzystaj z istniejących umiejętności w usłudze Azure Cosmos DB.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności platformy Azure w witrynie Stack Overflow oraz korzystaj z przykładów i repozytoriów w usłudze GitHub.

Samouczki i laboratoria

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Cosmos DB

Często zadawane pytania

 • Azure Cosmos DB to usługa globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej bazy danych w dowolnej skali. Powstała od podstaw z myślą o dystrybucji globalnej i skalowaniu w poziomie.

  Usługa Azure Cosmos DB oferuje gotową do użycia dystrybucję globalną w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Elastycznie skaluj zapisy i odczyty na całym świecie i płać tylko za wykorzystane zasoby. Usługa Azure Cosmos DB zapewnia natywną obsługę interfejsów API NoSQL i OSS, w tym MongoDB, Cassandra, Gremlin, etcd, Spark i SQL. Ponadto oferuje wiele dokładnie zdefiniowanych modeli spójności, gwarantuje opóźnienia odczytu i zapisu poniżej 10 milisekund w 99. percentylu i gwarantuje wysoką dostępność na poziomie 99,999% z możliwościami multihostingu w dowolnym miejscu na świecie. Wszystko to jest poparte wiodącymi w branży, wszechstronnymi umowami SLA.

  Azure Cosmos DB to w pełni zarządzana usługa, która zmniejsza liczbę działań administracyjnych związanych z obsługą i skalowaniem dystrybuowanych baz danych na platformie Azure, dzięki czemu nie musisz martwić się zarządzaniem maszynami wirtualnymi, aprowizacją sprzętu, instalacją i konfiguracją, pojemnością, replikacją, poprawkami oprogramowania i skalowaniem klastra.

 • Usługa Azure Cosmos DB umożliwia konfigurowanie baz danych tak, aby były globalnie dystrybuowane i dostępne w każdym regionie świadczenia usługi Azure. Aby zminimalizować opóźnienie, umieść dane blisko użytkowników.

  Usługa Azure Cosmos DB jawnie replikuje dane we wszystkich regionach skojarzonych z kontem Azure Cosmos DB. Udostępnia jeden obraz systemu globalnie dystrybuowanych kontenerów i bazy danych Azure Cosmos DB, dla których aplikacja umożliwia odczyt i zapis lokalny.

  Dzięki gotowej do użycia dystrybucji globalnej można w dowolnym czasie dodawać lub usuwać regiony skojarzone z kontem. Aby można było dodać lub usunąć region, nie trzeba wstrzymywać ani ponownie wdrażać aplikacji. Wysoka dostępność jest utrzymywana dzięki natywnym możliwościom multihostingu usługi. Dowiedz się więcej.

 • Usługa Azure Cosmos DB udostępnia do wyboru więcej opcji spójności danych niż tylko dwie skrajne opcje spójności silnej i ostatecznej.

  Dostępnych jest 5 prawidłowo zdefiniowanych modeli spójności:

  • Strong
  • Powiązana nieaktualność
  • Session
  • Spójny prefiks
  • Eventual

  Każdy model jest dostępny w ramach kompleksowych umów SLA. Dowiedz się więcej.

 • Azure Cosmos DB to globalnie dystrybuowana baza danych, która oferuje kompleksowe umowy SLA, które obejmują przepływność, opóźnienie w 99. percentylu, spójność i wysoką dostępność.

  Uzyskaj więcej informacji.

 • Usługa Azure Cosmos DB jawnie replikuje dane we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure skojarzonych z kontem Azure Cosmos DB. Usługa stosuje do danych wiele warstw nadmiarowości. Uzyskaj szczegółowe informacje.

Poznaj usługę Azure Cosmos DB i zobacz, jak działa gotowa do użycia funkcja dystrybucji globalnej

Rozpocznij bezpłatnie