Usługa Azure Bot

Usługa zarządzana przeznaczona specjalnie do tworzenia botów

Tworzenie środowisk konwersacyjnych dla klientów

Twórz inteligentne boty klasy korporacyjnej, dzięki którym zachowasz kontrolę nad swoimi danymi. Możesz zbudować bota dowolnego typu — od bota obsługującego pytania i odpowiedzi do wirtualnego asystenta pod własną marką. Używaj kompleksowego pakietu SDK i narzędzi open-source, aby bez trudu łączyć się z botem w popularnych kanałach i na popularnych urządzeniach. Daj swojemu botowi możliwość mówienia, słuchania i rozumienia użytkowników dzięki natywnej integracji usług Azure Cognitive Services.

Utwórz bota potrafiącego w sposób naturalny komunikować się z użytkownikami dzięki łatwej integracji z usługami Cognitive Services.

Utwórz, przetestuj i opublikuj swojego bota na platformie Azure, używając zestawu SDK i narzędzi open-source.

Wdróż swojego bota w popularnych kanałach, z których korzystają Twoi klienci.

Utwórz wirtualnego asystenta pod własną marką przy użyciu akceleratorów rozwiązań.

Łatwe dodawanie języka naturalnego i mowy do bota

Zintegruj zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji z usługami Azure Cognitive Services. Zapewnij swoim aplikacjom możliwość rozumienia języka naturalnego, a także zaawansowaną pomoc techniczną dla klientów, pozwalając użytkownikom na wyrażanie potrzeb za pomocą mowy i obrazów.

Dowiedz się, jak to zrobić

Prosty początek i zwiększanie zaawansowania

Twórz boty za pomocą otwartej i rozszerzalnej struktury umożliwiającej rozpoczęcie pracy od podstawowych botów służących do obsługi pytań i odpowiedzi. W późniejszym czasie możesz tworzyć bardziej zaawansowane boty, takie jak wirtualni asystenci potrafiący obsługiwać zaawansowane, rozbudowane konwersacje.

Pobierz przykłady kodu w serwisie GitHub

Dostęp do klientów niezależnie od miejsca, w którym działają

Zintegruj usługę Azure Bot Service z wieloma kanałami komunikacyjnymi, aby uzyskać lepszy i częstszy dostęp do klientów. Zastosuj boty w takich kanałach jak Twoja witryna internetowa lub aplikacja, Microsoft Teams, Skype, Slack, Cortana i Facebook Messenger.

Więcej informacji na temat łączenia się z popularnymi kanałami

Twój asystent, Twoja marka, Twoje dane

Zapewnij klientom spersonalizowane środowiska bez szkody dla praw własności do ich danych i kontroli nad nimi. Wdróż wirtualnego asystenta dostosowanego do swojej marki w wielu aplikacjach i na wielu urządzeniach, korzystając z akceleratora rozwiązań Virtual Assistant.

Rozpocznij tworzenie wirtualnego asystenta pod własną marką

Tworzenie bota przy użyciu usługi Azure Bot Service

Utwórz nowy zasób bota

Wpisz wymagane informacje

Utwórz bota i połącz go z kanałami

Krok 1 z 1

Krok 1. Utwórz nowy zasób bota

 • Utwórz bezpłatne konto platformy Azure
 • W witrynie Azure Portal kliknij pozycję Utwórz zasób, a następnie wpisz „bot” i wybierz pozycję Bot aplikacji internetowej

Krok 1 z 1

Krok 2. Wpisz wymagane informacje

 • Wprowadź nazwę bota, wybierz region znajdujący się najbliżej Twoich klientów (na przykład Zachodnie stany USA) oraz bezpłatną warstwę cenową F0.
 • Kliknij pozycję Szablon bota. Wybierz pozycję SDK v4. Wybierz język C# lub Node.js.
 • Wybierz szablon Bot podstawowy, aby włączyć rozumienie języka naturalnego.
 • Gdy po upływie kilku minut Twój bot zostanie aprowizowany, w prawym górnym rogu pojawi się powiadomienie.

Krok 1 z 1

Krok 3. Utwórz bota i połącz go z kanałami

 • Kliknij kartę Kompilacja. Wybierz pozycję Pobierz kod źródłowy bota, aby pobrać kod źródłowy do utworzenia bota w programie Visual Studio.
 • Pamiętaj, że oferujemy także Zestaw SDK Bot Builder i narzędzia na potrzeby tworzenia botów w środowisku lokalnym
 • Po zakończeniu tworzenia kliknij prawym przyciskiem myszy swój projekt w programie Visual Studio, a następnie kliknij pozycję Opublikuj.
 • Przejdź do karty Kanały, aby ujawnić swojego bota w aplikacjach Skype, Slack, Facebook Messenger i innych popularnych kanałach.

Cennik usługi Azure Bot Service

Azure Bot Service to zarządzana usługa tworzenia botów, która ułatwia nawiązywanie połączeń z użytkownikami za pośrednictwem popularnych kanałów. Płać tylko za wiadomości dostarczone przy użyciu kanału Premium.

Pobierz szczegóły cennika

Rozwiązania stworzone za pomocą usługi Azure Bot Service

Nowocześni klienci podejmują mądrzejsze decyzje ubezpieczeniowe za pomocą bota „Flo”

"One of the great things about Bot Service is that, out of the box, we could use it to quickly put together the basic framework for our bot."

Matt White, menedżer ds. marketingu, Personal Lines Acquisition Experience, Progressive Insurance

Przeczytaj historię

Progressive

Firma Telefonica pomyślnie wdrożyła cyfrowego asystenta opartego na języku naturalnym

"We used Azure Bot Service and Cognitive Services to help cope with the complexity of launching Aura in six countries, on four separate channels, and doing it all seamlessly."

Chema Alonso, dyrektor ds. danych, Telefonica
Telefonica

UPS toruje drogę do lepszej obsługi dzięki szybszemu rozwojowi i sztucznej inteligencji

"Within five weeks, we had developed a chatbot prototype with the Microsoft Bot Framework…. Our chief information and engineering officer loved it and asked that we get a version into production in just two months…and that’s just what we did."

Kumar Athreya, starszy kierownik ds. projektowania aplikacji systemów dostaw, UPS

Przeczytaj historię

UPS

Czatbot firmy Adobe ułatwia klientom przyswajanie nowych technologii

Obejrzyj film

Adobe

Rozpocznij tworzenie już teraz

Zasoby dla deweloperów

Zestaw Bot Framework SDK, narzędzia i dokumenty

Odwiedź nasze repozytorium GitHub BotBuilder, aby uzyskać dokumentację, bogaty zestaw próbek, zestaw SDK do pobrania, emulator i narzędzia do tworzenia botów.

Usługa Bot Service i moduły szkoleniowe dotyczące usługi QnA Maker

Weź udział w szkoleniu, aby budować inteligentne boty, które w naturalny sposób współdziałają z użytkownikami korzystającymi z szeregu usług.

Społeczność i pomoc techniczna

Zadawaj pytania, aby uzyskać pomoc od inżynierów firmy Microsoft i społeczności open-source usługi Bot Framework w serwisach Gitter i StackOverflow.

 • Usługa Bot Framework składa się z zestawu SDK i narzędzi open-source do kompleksowego tworzenia botów. Usługa Microsoft Azure Bot Service ułatwia zarządzanie botem, nawiązywanie z nim połączeń oraz wdrażanie bota na różnych urządzeniach i w popularnych kanałach.
 • Zestaw Bot Framework V4 SDK opiera się na opiniach i doświadczeniach deweloperów z wcześniejszych zestawów Bot Framework SDK. W tej wersji wprowadzono rozszerzone poziomy abstrakcji, umożliwiając zaawansowaną komponentyzację bloków konstrukcyjnych botów. Dzięki modułowej i rozszerzalnej strukturze możesz zacząć od prostego bota i zwiększać jego stopień zaawansowania. Uzyskaj szczegółowe informacje.
 • Zamierzamy ulepszać usługę Bot Framework i stopniowo dodawać kolejne kanały. Aby zaproponować konkretny kanał, który powinien zostać dodany do struktury, skontaktuj się z nami.
 • Tak, swojego bota możesz hostować w dowolnym miejscu w Internecie, na własnych serwerach, na platformie Azure lub w dowolnym centrum danych. Uwaga: Twój bot musi ujawnić publicznie dostępny punkt końcowy HTTPS.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.