Usługa Azure Bot

Inteligentna usługa botów zapewniająca skalowalność na żądanie

Szybsze tworzenie oprogramowania

Szybsze tworzenie oprogramowania dzięki pracy w zintegrowanym środowisku zaprojektowanym pod kątem tworzenia botów. Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy dzięki gotowym szablonom, takim jak podstawowy bot, bot usługi Language Understanding Intelligent Service, bot formularzy oraz bot proaktywny. W każdym szablonie używana jest struktura Microsoft Bot Framework pozwalająca usprawnić przepływ pracy.

Dowiedz się więcej na temat struktury Microsoft Bot Framework.

Szerszy zasięg

Pozwala ona zwiększyć liczbę interakcji i dotrzeć do większej liczby klientów z poziomu witryny sieci Web lub aplikacji, a także poczty e-mail, aplikacji GroupMe, Facebook Messenger, Kik, Skype, Slack, Microsoft Teams, Telegram, wiadomości tekstowych/SMS i Twilio.

Większa inteligencja botów

Dodawanie inteligentnych funkcji do botów za pomocą kilku wierszy kodu. Dodawanie usługi Cognitive Services, dzięki której boty będą widzieć, słyszeć, interpretować i wchodzić w interakcje w sposób bardziej ludzki. Deweloperzy mogą łączyć się z innymi usługami Azure, aby wzbogacić swoje boty o dodatkowe funkcje. Przykładowo można użyć usługi Azure Search do przygotowania zaawansowanych funkcji wyszukiwania dla botów.

Dowiedz się więcej o usługach Cognitive Services.

Sprawność operacyjna

Aprowizuj bota przy użyciu opcji umożliwiających skalowanie w górę lub w dół na żądanie. Lub użyj opcji niewymagającej zastosowania serwera i płać tylko za zużyte zasoby oraz rezerwuj zasoby, których potrzebujesz.

Powiązane produkty i usługi

Functions

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Struktura botów

Utwórz doskonałego rozmówcę, z którym będą mogli kontaktować się Twoi użytkownicy bez względu na miejsce pobytu

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Rozpocznij tworzenie bezserwerowych botów już dziś