Usługa Azure Bot

Utwórz doskonałego rozmówcę

Twórz, łącz i wdrażaj inteligentne boty, które w naturalny sposób komunikują się z użytkownikami w witrynach internetowych, aplikacjach oraz usługach Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack i Facebook Messenger, oraz zarządzaj nimi. Szybko rozpocznij pracę dzięki kompletnemu środowisku do tworzenia botów. Płatność wyłącznie za użyte zasoby.

Tworzenie botów inteligentnych ze skalowaniem na żądanie

Szybsze tworzenie oprogramowania

Usługa Azure Bot Service przyspiesza tworzenie rozwiązań dzięki zintegrowanemu środowisku zaprojektowanemu pod kątem tworzenia botów z łącznikami Microsoft Bot Framework i zestawami SDK BotBuilder. Deweloperzy mogą rozpocząć pracę w kilka sekund dzięki gotowym szablonom dla konkretnych scenariuszy, takim jak bot podstawowy, bot formularzy, bot usługi interpretacji języka, bot pytań i odpowiedzi oraz bot proaktywny.

Dzięki usługom Cognitive Services boty są naprawdę inteligentne

Możliwości bota mogą być naprawdę wielkie. Możesz korzystać nie tylko z prostych botów obsługujących konwersacje — możesz także używać botów rozpoznających użytkownika na zdjęciach, moderujących zawartość, tworzących inteligentne zalecenia czy tłumaczących z języków obcych. Dodanie usług Cognitive Services pozwala botom widzieć, słyszeć i interpretować informacje w sposób bardziej ludzki.

Angażuj interesujących Cię odbiorców, gdziekolwiek się znajdują

Interesujący Cię użytkownicy rozmawiają w wielu różnych miejscach, więc powinien to robić także Twój bot. Usługę Azure Bot Service można zintegrować z wieloma kanałami, aby zwiększyć liczbę interakcji i dotrzeć do większej liczby klientów z poziomu witryny internetowej lub aplikacji, a także poczty e-mail, wiadomości tekstowych/SMS oraz usług GroupMe, Facebook Messenger, Kik, Skype, Slack, Microsoft Teams, Telegram, Twilio, Cortana i Skype dla firm.

Utwórz własnego asystenta wirtualnego

Utwórz asystenta, który potrafi prowadzić konwersacje i jest dostosowany do Twojej marki, aby dostarczać spersonalizowane, naturalne środowiska w wielu aplikacjach i na wielu urządzeniach. Rozpocznij pracę w kilka minut dzięki gotowemu akceleratorowi rozwiązań asystenta wirtualnego, który jest teraz w wersji zapoznawczej.

Navitime

"With Microsoft Bot Framework, it took just one week to develop our chatbot and another month to launch it. We were able to shorten the development period by half of what was expected, resulting in an early launch of service."

Daisuke Kezuka: dyrektor generalny ds. podróży w firmie Navitime Japan

Poznaj scenariusze usługi Azure Bot Service

Czatbot komercyjny

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1237456
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Przepływ

 1. 1 Klient używa aplikacji mobilnej
 2. 2 Użytkownik uwierzytelnia się za pomocą usługi Azure AD B2C
 3. 3 Użytkownik zwraca się o informacje za pomocą niestandardowego bota aplikacji
 4. 4 Usługi Cognitive Services ułatwiają przetwarzanie żądania w języku naturalnym
 5. 5 Klient przegląda odpowiedź i może uściślić pytanie w ramach naturalnej konwersacji
 6. 6 Gdy użytkownik jest zadowolony z wyników, bot aplikacji aktualizuje rezerwację klienta
 7. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

It’s amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn’t need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds.

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Zobacz, jak firma Dixons Carphone obsługuje klientów

Czatbot udzielający informacji

Information ChatbotThis Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Ten bot udzielający informacji może odpowiadać na pytania zdefiniowane w zestawie wiedzy lub często zadawanych pytaniach za pomocą usługi Cognitive Services QnA Maker, a także na bardziej otwarte pytania przy użyciu usługi Azure Search.

Przepływ

 1. 1 Pracownik uruchamia bota aplikacji
 2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
 3. 3 Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane
 4. 4 Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker
 5. 5 Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie
 6. 6 Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji
 7. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Conversation as a platform is the future, so it’s great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure.

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Zobacz, jak firma UPS ułatwia klientom śledzenie paczek w czasie rzeczywistym za pomocą usługi LUIS

Czatbot zwiększający produktywność w przedsiębiorstwie

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Usługę Azure Bot Service można łatwo połączyć z usługą interpretacji języka, aby tworzyć zaawansowane boty zwiększające produktywność w przedsiębiorstwie. Pozwala to organizacjom na usprawnianie typowych działań związanych z pracą przez zintegrowanie systemów zewnętrznych, takich jak między innymi kalendarz usługi Office 365 i sprawy klientów przechowywane w rozwiązaniu Dynamics CRM.

Przepływ

 1. 1 Pracownik uzyskuje dostęp do bota zwiększającego produktywność w przedsiębiorstwie
 2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
 3. 3 Bot może zbadać kalendarz pracownika w usłudze Office 365 za pośrednictwem programu Azure Graph
 4. 4 Na podstawie danych zebranych z kalendarza bot uzyskuje informacje dotyczące sprawy z rozwiązania Dynamics CRM
 5. 5 Informacje są zwracane pracownikowi, który może odfiltrować dane bez opuszczania bota
 6. 6 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Utwórz swojego pierwszego inteligentnego bota

Skorzystaj z tego przewodnika, aby utworzyć swojego pierwszego czatbota wspieranego przez sztuczną inteligencję.

Pobierz przewodnik dla deweloperów

Powiązane produkty i usługi

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Struktura botów

Utwórz doskonałego rozmówcę, z którym będą mogli kontaktować się Twoi użytkownicy bez względu na miejsce pobytu

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Rozpocznij tworzenie bezserwerowych botów już dziś