Azure Active Directory External Identities

Zabezpiecz klientów i partnerów poza granicami organizacji i zarządzaj nimi

Uprość zarządzanie tożsamościami klientów i partnerów

Udostępnij bezproblemowe i wysoce bezpieczne środowiska cyfrowe partnerom, klientom, obywatelom, pacjentom lub innym użytkownikom spoza organizacji przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego dla działalności biznesowej poziomu dostosowywania i kontroli. Zorganizuj katalogi użytkowników w jednym portalu umożliwiającym zarządzanie dostępem między organizacjami.

Zarządzanie tożsamościami klientów i partnerów

Poznaj nowe sposoby współpracy i angażowania za pośrednictwem zaawansowanych rozwiązań do zarządzania tożsamościami. Dowiedz się, jak zabezpieczyć relacje cyfrowe przy użyciu uwierzytelniania, kontroli dostępu i ochrony tożsamości

Bezproblemowe uwierzytelnianie partnerów i klientów firm przy użyciu rozwiązania „Bring Your Own Identity”

Współpraca z partnerami korzystającymi z dowolnych usług Office 365, SaaS lub niestandardowych usług i aplikacji biznesowych

Elastyczne i modyfikowalne środowiska logowania uwzględniające znakowanie firmowe dla aplikacji używanych przez klientów

Ochrona tożsamości z ciągłym monitorowaniem i wykrywaniem dla wszystkich typów użytkowników

Prostsze zarządzanie tożsamościami w ramach jednego rozwiązania

Zmniejsz złożoność i koszty zarządzania wieloma odłączonymi systemami tożsamości. Usługa Azure Active Directory (Azure AD) oferuje pojedynczą platformę w chmurze umożliwiającą zarządzanie tożsamościami oraz dostępem pracowników, klientów i partnerów, zapewniając jednocześnie wiodącą w branży elastyczność i skalowalność.

Kontaktuj się z osobami, a nie z typami użytkowników

Utwórz środowisko tożsamości, które będzie działało w przypadku każdego użytkownika i każdej tożsamości, na każdym urządzeniu. Ułatw klientom i partnerom proces tworzenia kont oraz logowania się za pomocą istniejącego identyfikatora z mediów społecznościowych, numeru telefonu lub poświadczeń od dowolnego zgodnego ze standardami dostawcy tożsamości.

Ochrona relacji w przestrzeni cyfrowej

Współpracuj z partnerami i umożliwiaj klientom bezproblemową interakcję, zachowując najwyższy poziom zaufania. Wprowadź wyższy poziom bezpieczeństwa i ładu, aby wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa i zapewnić odpowiedni dostęp do danych i zasobów organizacji w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Korzystaj z warstwy Bezpłatna, której używa 50 000 aktywnych użytkowników miesięcznie

Zabezpiecz tożsamości klientów i partnerów oraz dostęp w chmurze i zarządzaj nimi.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby

Rozpocznij

Zapoznaj się z dokumentacją, aby zacząć korzystanie z funkcji tożsamości zewnętrznych w usługach Azure Active Directory i Azure Active Directory B2C już dziś.

Zaawansowane dostosowywanie w scenariuszach B2C

Eksploruj zarządzanie tożsamościami klientów w usłudze Azure AD.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie