Pomiń nawigację

Azure Active Directory External Identities

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Uprość zarządzanie tożsamościami klientów i partnerów

Udostępnij bezproblemowe i wysoce bezpieczne środowiska cyfrowe partnerom, klientom, obywatelom, pacjentom lub innym użytkownikom spoza organizacji przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego dla działalności biznesowej poziomu dostosowywania i kontroli. Zorganizuj katalogi użytkowników w jednym portalu umożliwiającym zarządzanie dostępem między organizacjami.

Zarządzanie tożsamościami klientów i partnerów

Poznaj nowe sposoby współpracy i angażowania za pośrednictwem zaawansowanych rozwiązań do zarządzania tożsamościami. Dowiedz się, jak zabezpieczyć relacje cyfrowe przy użyciu uwierzytelniania, kontroli dostępu i ochrony tożsamości

Bezproblemowe uwierzytelnianie partnerów i klientów firm przy użyciu rozwiązania „Bring Your Own Identity”

Współpraca z partnerami korzystającymi z dowolnych usług Office 365, SaaS lub niestandardowych usług i aplikacji biznesowych

Elastyczne i modyfikowalne środowiska logowania uwzględniające znakowanie firmowe dla aplikacji używanych przez klientów

Ochrona tożsamości z ciągłym monitorowaniem i wykrywaniem dla wszystkich typów użytkowników

Prostsze zarządzanie tożsamościami w ramach jednego rozwiązania

Zmniejsz złożoność i koszty zarządzania wieloma odłączonymi systemami tożsamości. Usługa Azure Active Directory (Azure AD) oferuje pojedynczą platformę w chmurze umożliwiającą zarządzanie tożsamościami oraz dostępem pracowników, klientów i partnerów, zapewniając jednocześnie wiodącą w branży elastyczność i skalowalność.

Kontaktuj się z osobami, a nie z typami użytkowników

Build an identity experience that works for any user, using any identity, on any device. Make it easy for customers and partners to sign up and sign in using their existing social media ID, phone number, or credentials from any standards-based identity provider.

Ochrona relacji w przestrzeni cyfrowej

Collaborate with partners and enable seamless customer engagement, while maintaining trust. Apply greater levels of security and governance to detect security risks and ensure appropriate access to your organization’s data and resources anytime, anywhere.

Korzystaj z warstwy Bezpłatna, której używa 50 000 aktywnych użytkowników miesięcznie

Zabezpiecz tożsamości klientów i partnerów oraz dostęp w chmurze i zarządzaj nimi.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby

Rozpocznij

Zapoznaj się z dokumentacją, aby zacząć korzystanie z funkcji tożsamości zewnętrznych w usługach Azure Active Directory i Azure Active Directory B2C już dziś.

Zaawansowane dostosowywanie w scenariuszach B2C

Eksploruj zarządzanie tożsamościami klientów w usłudze Azure AD.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie