Pomiń nawigację

Integracja z usługą Azure Active Directory

Usprawnij logowanie i wdróż swoją aplikację w całej firmie. Korzystaj z logowania jednokrotnego, automatycznej aprowizacji użytkowników lub wywołań do interfejsów API programu Microsoft Graph.

Twórz aplikacje i usługi zintegrowane z usługą Azure AD

Przyspieszaj wdrażanie aplikacji w przedsiębiorstwie dzięki obsłudze logowania jednokrotnego i aprowizowania użytkowników. Wzbogacaj swoje aplikacje o możliwość nawiązywania połączenia z danymi użytkownika za pomocą programu Microsoft Graph. Dołącz do tysięcy aplikacji zintegrowanych już z usługą Azure Active Directory (Azure AD).

Logowanie jednokrotnie upraszcza proces logowania i pozwala użytkownikom uzyskać dostęp do Twojej aplikacji lub witryny internetowej

Aprowizowanie użytkowników pomaga w tworzeniu, konserwowaniu i usuwaniu kont użytkowników

Program Microsoft Graph umożliwia tworzenie rozbudowanych aplikacji, dzięki możliwości łączenia się z pocztą, kalendarzem i kontaktami użytkowników

Usługa Azure AD ułatwia integrację dzięki obsłudze otwartych standardów branżowych, takich jak OAuth 2.0, SAML i SCIM

Bądź bliżej klientów korporacyjnych

Daj użytkownikom możliwość logowania się za pomocą kont służbowych Microsoft. 90% firm z listy Fortune 500 korzysta z usługi Azure AD, aparatu logowania do usługi Office 365.

Zmniejsz koszty obsługi

Usługa Azure AD rozwiązuje problem kosztów infrastruktury, administracji i utrzymania związanych z zarządzaniem tożsamościami i dostępem.

Zwiększ bezpieczeństwo danych i zasobów

Skorzystaj z funkcji zabezpieczeń usługi Azure AD w swojej aplikacji. Zapewnij zgodność z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń i zarządzania w przedsiębiorstwach, aby lepiej chronić dane i zasoby Twoich klientów.

Skoncentruj się na innowacjach

Poświęć więcej czasu na opracowywanie innowacyjnych funkcji swojej aplikacji, a mniej na tworzenie rozwiązań do zarządzania tożsamościami i dostępem.

Organizacje, które przeprowadziły integrację z usługą Azure AD

F5
DocuSign
Workday
Box
Workplace
Jive

Zobacz, jak partnerzy przeprowadzili integrację z usługą Azure AD

"If you want to sell to enterprise customers now, you have to offer single sign-on in your solution. Azure AD is so popular with those enterprise customers, it's a must-have if you want to work with them."

Guy Asinofski, inżynier ds oprogramowania, monday.com
monday.com

"Azure AD provides that layer of security and assurance that IT managers and organizations are looking for. Our customers need the ability to streamline access that automatic provisioning and SSO provide."

Lawrence Han, menedżer ds. produktów dla przedsiębiorstw, Asana
Asana

"Azure AD, which works on SAML, is standards based and allows the user to easily interact with our service with single sign-on. That makes deploying our service much easier."

Dhawal Sharma, dyrektor ds. zarządzania produktem, Zscaler
Zscaler

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja

Dowiedz się, jak włączyć możliwość logowania jednokrotnego i automatyczną aprowizację użytkowników w Twojej aplikacji. Użyj interfejsów API REST programu Microsoft Graph, aby programowo zarządzać danymi w usłudze Azure AD i uzyskiwać do nich dostęp.

Przewodniki Szybki start i samouczki

Przeczytaj przegląd platformy tożsamości firmy Microsoft zawierający przewodniki Szybki start, samouczki i przewodniki wyjaśniające, jak dodać uwierzytelnianie do aplikacji i usług.

Standardy i protokoły obsługujące tożsamości

Przeczytaj blog dotyczący standardów tożsamości, aby poznać najlepsze rozwiązania oraz lepiej zrozumieć szczegóły techniczne standardów i protokołów, takich jak FIDO2, OAuth, OpenID Connect i Security Assertion Markup Language (SAML).

Zintegruj swoją aplikację z usługą Azure AD

Rozpocznij