Pomiń nawigację

Tożsamości zewnętrzne usługi Azure Active Directory — cennik

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Azure Active Directory (Azure AD) External Identities to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania dostępem i tożsamościami, które zabezpiecza klientów i partnerów oraz zarządza nimi poza granicami organizacji. Azure AD External Identities to usługa globalna o wysokiej dostępności, skalowana do milionów tożsamości i oparta na bezpiecznej platformie klasy korporacyjnej.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Cennik zewnętrznych tożsamości usługi Azure AD opiera się na aktywnych użytkownikach miesięcznie (MAU), co pomaga w obniżeniu kosztów i pewnym przeprowadzaniu prognoz. Korzystaj z warstwy Bezpłatna oraz elastycznych, przewidywalnych cen dla użytkowników zewnętrznych:

 • To nie jedyne elementy bezpłatne: Pierwsze 50,000 MAU miesięcznie są bezpłatne dla funkcji Premium P1 i Premium P2.
 • Elastyczność: Łącz się z klientami i partnerami w oparciu o użycie i funkcje, których potrzebujesz, a nie posiadane licencje.
 • Przewidywalność: Płatność wyłącznie za użyte zasoby. Łatwe prognozowanie wraz ze skalowaniem działalności i użycia. Klientom nie są naliczane opłaty za kolejne uwierzytelnienia aktywnych użytkowników miesięcznie ani za przechowywanie nieaktywnych użytkowników w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.

Tożsamości zewnętrzne usługi Azure AD są rozliczane od poniższych stawek, łącznie z klientami z umowami Enterprise Agreement. Funkcje Premium P2 obejmują wszystkie funkcje w warstwie Premium P1 i wiodące na rynku mechanizmy kontroli ochrony tożsamości i zarządzania tożsamościami, takie jak zasady dostępu warunkowego oparte na ryzyku i raportowanie ochrony tożsamości dla usługi Azure AD B2C.

Premium P1 Premium P2
Pierwsze 50,000 MAU $-/aktywni użytkownicy miesięcznie $-/aktywni użytkownicy miesięcznie
Więcej niż 50,000 MAU $-/aktywni użytkownicy miesięcznie $-/aktywni użytkownicy miesięcznie

Osobne opłaty

Za każdą próbę uwierzytelnienia wieloskładnikowego za pomocą wiadomości SMS/telefonu naliczana jest stała opłata w wysokości $-.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Tożsamości zewnętrzne usługi Azure Active Directory

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Tożsamości zewnętrzne usługi Azure Active Directory.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Tożsamości zewnętrzne usługi Azure Active Directory.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Tożsamości zewnętrzne usługi Azure Active Directory.

 • Przeczytaj naszą dokumentację dotyczącą konfigurowania dzierżawy na potrzeby rozliczeń.
 • Tylko użytkownicy zewnętrzni, zgodnie z definicją postanowień licencjonowania komercyjnego, mają prawo do korzystania z cennika tożsamości zewnętrznych. Użytkownicy będący pracownikami wewnętrznymi nie kwalifikują się i muszą mieć licencję usługi Azure AD.
 • Jeśli zdecydujesz się zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa przy użyciu usługi Multi-Factor Authentication dla połączeń głosowych i SMS-ów, będzie nadal naliczana taka sama na całym świecie opłata stała $- za każdą próbę uwierzytelniania wieloskładnikowego w danym miesiącu, niezależnie od tego, czy logowanie zakończyło się powodzeniem, czy nie. Stała opłata na całym świecie zapewnia lepszą przewidywalność, eliminując odchylenia cen za wiadomości SMS uzależnione od operatora telefonicznego lub docelowego numeru telefonu. Jeśli na przykład masz 100 aktywnych użytkowników miesięcznie, a każdy z nich podejmie w tym miesiącu dwie próby uwierzytelniania wieloskładnikowego, zostanie naliczona opłata $- w dodatku do Twojego użycia: 100 aktywnych użytkowników miesięcznie x 2 próby uwierzytelniania wieloskładnikowego/każdy = 200 prób uwierzytelniania wieloskładnikowego x $-/próba = $-
 • Wszyscy aktywni użytkownicy miesięcznie będą rozliczani zgodnie z cennikiem wybranej warstwy. Aby dowiedzieć się, jakie funkcje są odpowiednie dla Twoich potrzeb, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.
 • Nie, nie musisz kupować licencji Premium P2 dla pracowników, aby zapewnić usługę External Identities na poziomie Premium P2 dla użytkowników zewnętrznych. Aby można było włączyć funkcje Premium P2 i zarządzać nimi, może być konieczne zakupienie co najmniej jednej licencji Azure AD — wersja Premium P2 dla administratora.
 • Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowywania elastycznych, przewidywalnych i ekonomicznych rozliczeń, które odzwierciedlają potrzebne użycie i funkcje, a nie posiadane licencje.

  Dzięki bezpłatnym 50,000 MAU w każdej warstwie znaczna większość klientów może bezpłatnie korzystać z tożsamości zewnętrznych usługi Azure AD. Przyrostowe ceny naszych funkcji Premium P1 i Premium P2 zapewniają organizacjom elastyczność w oferowaniu światowej klasy zabezpieczeń każdemu użytkownikowi, bez konieczności kupowania większej liczby licencji usługi Azure AD. Przewidywalne opłaty z miesiąca na miesiąc umożliwią wszystkim klientom dokładniejsze prognozowanie.

 • Aktywny użytkownik miesięcznie to unikatowy użytkownik, który przeprowadza uwierzytelnianie w danym miesiącu. Na przykład użytkownik, który uwierzytelnia się wiele razy w danym miesiącu, jest liczony jako jeden aktywny użytkownik miesięcznie. Klientom nie są naliczane opłaty za kolejne w danym miesiącu uwierzytelnienia aktywnych użytkowników miesięcznie ani za nieaktywnych użytkowników.
 • Uwierzytelnienia mogą obejmować:

  • Aktywne, interakcyjne logowanie się przez użytkownika;
  • Pasywne, nieinterakcyjne logowanie (takie jak logowanie jednokrotne, utworzenie konta, zalogowanie się, odświeżenie tokenu i zmiana hasła)

  Dodatkowe operacje liczone jako uwierzytelnienie: logowanie do portalu, skorzystanie z zaproszenia, uwierzytelnianie w celu wykonania akcji administracyjnej oraz sytuacja, gdy aplikacja wymienia token odświeżania dla nowego tokenu tożsamości lub tokenu dostępu tego użytkownika.

 • Klienci z umowami Enterprise Agreement mają prawo do przejścia na rozliczenia na podstawie aktywnych użytkowników miesięcznie z bezpłatnymi 50,000 MAU w dowolnej warstwie oraz z niską stałą stawką dla przyrostowych aktywnych użytkowników miesięcznie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze